‘Van routine naar nadenken’

“Nadenken over je loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap is altijd belangrijk. Maar zeker in deze tijd, waarin de arbeidsmarkt en de inhoud van functies zo enorm in beweging zijn. Waar we 15 jaar geleden nog banen hadden waarvan we dachten dat we die tot ons pensioen konden behouden, is dat nu echt anders.

Wat we zien is dat traditionele grote reorganisaties steeds meer verdwijnen. Organisaties ontwikkelen zich meer geleidelijk, meebewegend en anticiperend op maatschappelijke ontwikkelingen. In plaats van gebruik te maken van nauwkeurig omschreven functieprofielen wordt daarbij steeds meer gekeken naar de rol die iemand kan vervullen. En in 2017 kan dat een andere rol zijn dan in 2018. Dat vereist meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap dan tien jaar geleden.

Het besef dat we hiermee aan de slag moeten is nog niet overal doorgedrongen. Aan het A+O fonds Gemeenten de taak (nog meer) als een kennisnetwerk te opereren, en mooie voorbeelden uit te lichten, zodat we van elkaar kunnen leren. Arbeidsorganisaties op hun beurt, worden geacht vooruit te kijken en tijdig te anticiperen. Ofwel: de zaak nu al in beweging krijgen om te voorkomen dat we straks een probleem hebben. En op het niveau van individuele medewerkers vraagt dat om awareness, zien wat er te gebeuren staat en daar tijdig over in gesprek gaan.

Iemand zei het laatst heel mooi: ‘We moeten van routine naar nadenken’. En daarvoor is het zaak dat je af en toe uit je comfortzone komt. De Meester in je Werk-week is daar een goede manier voor. In ingedikte vorm gaat tijdens deze week alle aandacht naar hoe wij in een dynamisch tijdsgewricht onze loopbaan zo kunnen vormgeven dat we toch meester over onze toekomst blijven.”

Gijsbert Boggia
Namens FNV Overheid lid van het Algemeen Bestuur A+O fonds Gemeenten

Over de Meester in je Werk-week

De Meester in je Werk-week is de landelijke actieweek over loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap. In het hele land vinden er tijdens die week tal van activiteiten plaats. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten met workshops, trainingen en activiteiten.

MEER WETEN?
www.aeno.nl
www.meesterinjewerk.nl

Meld je aan voor volgend jaar! 
Deze is van 12 t/m 16 november 2018