Dáárom meedoen aan de Meester in je Werk-week

Waarom doen gemeenten eigenlijk mee met de Meester in je Werk-week? Er is niet één antwoord. Drie gemeentesecretarissen over hun beweegredenen. “De veranderende rol van de overheid en de persoonlijke ontwikkeling van ambtenaren grijpen in elkaar.”

Astrid Huisman, Gemeentesecretaris van Stede Broec en directeur van SED-organisatie (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland):

‘Floreren door match van talent en functie’

Verandering van werkwijze
“Dit is het derde jaar van de ambtelijke fusie. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Een belangrijk onderdeel binnen die fusie is de professionele en persoonlijke ontwikkeling van ambtenaren. De tijd is voorbij dat ambtenaren bedenken wat waar moet gebeuren op welke manier. We gaan – bijvoorbeeld bij herinrichting - in gesprek met mensen in de wijk. Die weten het vaak beter. Maar die verandering van werkwijze heeft wel gevolgen voor competenties en verantwoordelijkheden van ambtenaren.”

Zaag scherpen
“Als je professie steeds sneller verandert, wat heb je dan nodig in je persoonlijke ontwikkeling? De Meester in je Werk-week is een moment om daar bij stil te staan. Om de zaag te scherpen, zoals we dat hier zeggen. In veertig workshops die wij in die week aanbieden gaat het om kennis (privacy, veiligheid), talent (tekenen), maar ook meer mentale zaken komen aan bod (grip op stress, motivatie).”

Match
“Uiteindelijk is het aan medewerkers zelf om er iets mee te doen. Vraag jezelf af of je bezig bent met de dingen waar je goed in bent. Of je je talenten voldoende kan ontplooien. Als de match van talent en functie er is, kan je jezelf ontwikkelen en kan je floreren. De afdelingshoofden zijn ervoor om medewerkers de beste te laten zijn in hun vak.”

Klussenbank
“De organisatie moet ook mogelijkheden bieden voor medewerkers om zich te ontplooien. Zo hebben wij een Klussenbank waarin tijdelijke projecten staan. Medewerkers kunnen zich daarvoor inschrijven als zij op gebied van inhoud en skills daarbij passen. Het biedt hen de mogelijkheid om te laten zien wat ze nog meer in huis hebben.”

Aart Boele, Gemeentesecretaris van Krimpen aan den IJssel:

‘Ontdek wat je kan en wat je wilt’

Van betekenis zijn
“Permanente scholing en ontwikkeling van vaardigheden zijn een must als je wilt bijblijven in je werk. De wereld verandert snel. Om relevant te blijven moet je jezelf de vraag blijven stellen hoe je van betekenis kunt zijn, waarde kunt toevoegen. De Meester in je Werk-week maakt mensen bewust van de beweging die je moet maken, van de noodzaak om je continu te ontwikkelen.”

In gesprek gaan
“De rol van de overheid verandert. Er zijn nieuwe taken in het sociaal domein. Er ligt meer verantwoordelijkheid bij de burger. En de burger neemt vaker zelf het initiatief. Het betekent dat we meer met burgers in gesprek gaan. Bovendien leven we in een informatiemaatschappij waarin de overheid continu onderwerp van gesprek is, onder andere via de sociale media. Ambtenaren moeten zicht houden op de verscheidenheid aan opinies en daarmee verbinding houden. Dat vergt andere vaardigheden dan voorheen.”

Motiveren en perspectief bieden
“Ook de overheidsorganisatie zelf verandert. De vaste functie met een vastomlijnd takenpakket verdwijnt. Mensen worden op basis van hun talenten op klussen en projecten ingezet. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Medewerkers moeten zelf ontdekken wat ze kunnen en willen. De organisatie moet hen blijven motiveren en perspectief bieden, bijvoorbeeld via persoonlijke training en begeleiding. Daar is geld voor gereserveerd in de gemeentebegroting, ook buiten de Meester in je Werk-week om.”

Coachend leiderschap
“Bij die veranderende overheid hoort ook een ander soort leiderschap. In de Meester in je Werk-week volgde ik zelf de workshop coachend leiderschap. De leider van nu zegt niet hoe het moet en wat je moet doen. De coach anno 2017 biedt ruimte, inspireert, motiveert. Zo werk je gezamenlijk toe naar een hoger doel.”

Nick Scheltens, Gemeentesecretaris Geldrop-Mierlo en lid van het dagelijks bestuur Dommelvallei (Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel):

‘Deze week is een vliegwiel’

Verdieping
“Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling hebben we natuurlijk al langer: in gesprekscycli, in bijeenkomsten die we organiseren. We attenderen medewerkers ook regelmatig op de website www.Meesterinjewerk.nl. Dat is een platform waar je naar jezelf kunt kijken, tests kunt doen, een portfolio kunt samenstellen en de verdieping vindt, in zowel kennis als competenties.”

Reuring
“In de Meester in je Werk-week gaan we daar gezamenlijk mee aan de gang, met het besef dat de wereld verandert en wij moeten kijken welke mogelijkheden er zijn om daar adequaat op in te spelen. De week levert heel veel dynamiek en reuring op.”

Verbinden
“In Dommelvallei werken Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel ambtelijk samen. Het mooie van de week is dat ze over gemeentegrenzen heen gaat. In meer dan 60 workshops leren medewerkers van die verschillende gemeenten elkaar echt kennen. Samenwerken is mooi, maar verbinden is mooier. Deze week is een vliegwiel om nieuwe thema’s op te pakken. Zowel inhoudelijk, als organisatorisch.”

Nadenken
“Nieuwe technologie, samenwerken binnen het sociaal domein, het betrekken van bewoners. Het zijn thema’s die vragen om een andere manier van werken, kijken en doen bij overheden. Een groot aantal van de workshops gaat over persoonlijke ontwikkeling. Die veranderende rol van de overheid en die persoonlijke ontwikkeling van ambtenaren grijpen in elkaar. Als je je realiseert dat je belangrijk bent, dat je kwaliteiten hebt en dat je bepaalde rollen kan aannemen, dan is dat winst voor jezelf. Maar dat rendeert ook zakelijk. Mijn tip: Neem de tijd om over jezelf na te denken. En voor de leidinggevenden: geef tijd om mensen over zichzelf te laten nadenken.”

Meld je aan voor volgend jaar! Deze is van 12 t/m 16 november 2018