Nancy Scheijven

Directeur Scheepvaartverkeer Rijkswaterstaat

Anders werken, betere dienstverlening

Multifunctioneel

“De bediening van bruggen en sluizen en de verkeersbegeleiding gaan steeds meer vanuit corridorcentrales. Zoals CCSA. Informatie over de scheepvaart komt straks samen in Amsterdam. Hier komt ook een scheepvaartverkeerscentrale, net als de verkeercentrales voor de wegen. Bij calamiteiten hebben we zo snel overzicht over alle vaarwegen en de belangrijkste internationale routes. Verder willen we een centrale plek voor innovatie, testen, opleiding en training. Maar ook laten we er het publiek zien wat we doen. Het is goedkoper en prettig om dat allemaal in één nieuw gebouw te brengen. We houden daar rekening met belangen van partners en andere beheerders. De centrale komt namelijk op een bijzondere plek en we kunnen er samenwerken met stakeholders.”

Blauwe golf

“Er moet wat mij betreft meer vervoer over water, de wegen zitten vol. Denk aan transporten die geen haast hebben. De gegevens moeten wel betrouwbaar zijn: de verladers willen weten wanneer schepen bij een terminal aankomen. Nu varen schepen van sluis naar sluis, van brug naar brug. We willen meer overzicht en schippers beter informeren over hun route. Zij kunnen dan vaart houden en meegaan in de ‘blauwe golf’.”

Bij elkaar

“Bijzonder is dat alle operationele functies op het water samenkomen. Op de verkeerspost Schellingwoude doen we dat deels al. Daar oefenen we met de techniek. Waar nu nog veel telefonisch contact is tussen de verkeersposten, zit iedereen dadelijk bij elkaar. Over alle objecten van een corridor halen we informatie op. Die gebruiken we voor het plannen van de capaciteit bij sluizen, bruggen, ligplaatsen en verkeersbegeleiding.”

Smart

“De een zal uitkijken naar de nieuwe samenwerking, voor de ander betekent het een cultuuromslag. Je moet met meer mensen in een ruimte samenwerken. We doen dat niet omdat we het met minder mensen willen doen. We willen de scheepvaart beter bedienen, ook in de rustige uren. En er zijn te weinig mensen voor het werk zoals we het nu doen. We willen dit werk ook aantrekkelijk houden voor de nieuwe generatie. Die is opgegroeid met multitasken, schermwerk en nieuwe technieken. De nieuwe corridorcentrale moet ‘smart’ en aantrekkelijk zijn voor de toekomstige generatie werknemers, partners en ons publiek.”


Martin Bouma

Projectmanager CCSA Rijkswaterstaat

Plan en praktijk bij elkaar

Plan en uitvoering

“Ik leid namens VWM, Verkeer en Watermanagement, de planfase voor de CCSA: met mijn projectteam bekijk ik wat er moet komen. Hier komt mijn elektrotechnische achtergrond van pas: Rijkswaterstaat-projecten zijn tegenwoordig veel meer dan alleen beton en asfalt. Meestal is de projectmanager in de planfase een andere dan in de uitvoeringsfase. Ik ga echter óók de uitvoering leiden. Zo kan ik al in de planfase inschatten of het in de praktijk ook zal werken. Dat verkleint de kans op tegenvallers in de uitvoering.”

Risico’s

“We gaan tot 2027 veertien sluizen en bruggen aansluiten op de CCSA. Dat moet op een veilige wijze gebeuren. En de continuïteit moet zoveel mogelijk worden gegarandeerd, want de impact is groot als het niet goed gaat. Ik zal mij dus focussen op het beheersen van de risico’s. Want: the show must go on. We kunnen niet even een sluis voor langere tijd sluiten.”

Kennisdelen

“Ik maak gebruik van kennis die we opdoen in andere projecten, zoals het sluizenproject bij Tilburg en de verkeerscentrale van de provincie bij Heerhugowaard. Daarnaast heb ik informatie nodig van de gebruikers van de objecten. Ik roep hen op: ‘Deel die kennis.’ Vaak hoor ik: ‘Oh, maar dat wist ik al.’ Kom daar nú mee. Tijdig. Afsluiting van een sluis kunnen we niet zomaar verzetten. Maar zelf probeer ik ook iedereen zoveel mogelijk erbij te betrekken.”

Tekening

“We hebben een praatplaat <<link naar meme 2>> van de CCSA laten maken. Die moet het gesprek openen voor ‘ontwerpend onderzoek’. Dan wordt het voor iedereen meer tastbaar wat we van plan zijn. Het is geen technische tekening, meer een beeld om partijen bij het project te betrekken en om mee te laten denken wat erin moet komen. Ik merk veel enthousiasme bij mensen die ik spreek.”


Frank Uithol

Afdelingshoofd Ontwikkeling Scheepvaartverkeersmanagement Rijkswaterstaat

Nadenken over vandaag en morgen

Corridormanagement

“We willen met de toekomst meegaan en onze dienstverlening steeds verbeteren. Schippers moeten vlotter naar hun bestemming kunnen. Met bijvoorbeeld een trajectplanner voor informatie over hun hele route. Het bespaart brandstof, en dus geld en het milieu. Met een vlotte, betrouwbare doorvaart hopen we dat grote bedrijven voor transport over het water kiezen. Dat vermindert de filedruk op de weg. Die aanpak hebben we al internationaal gestart in het project COMEX: Corridormanagement Execution. Dertien landen gaan al corridorgerichte scheepvaartbegeleiding invoeren. Nederland is een van de trekkers.”

Overzicht

“De meeste mensen bij Rijkswaterstaat zitten in de uitvoering, onze afdeling denkt na over vandaag en morgen. Daarom zet Verkeers- en Watermanagement in op vervanging en renovatie voor realisatie van de corridorcentrales in Amsterdam, Nijmegen en Dordrecht. Op een aantal locaties werken ze al volgens de nieuwe werkwijze of wordt dit voorbereid.”

Spannend

“Voor ons is het gaaf om dit project in een vlot tempo voor elkaar te krijgen. Je hebt met zoveel interne en externe partijen te maken. Uniek zijn de landelijke functies die hier samenkomen. Spannend is de strategische ligging van het centrum in Amsterdam, met een prachtig uitzicht. We zitten hier dichtbij andere objecten.”

Verantwoordelijk

“Grootste verandering is dat je van lokale naar centrale aansturing gaat. Je bent dadelijk verantwoordelijk voor een hele corridor. De manier van werken wordt echt anders. Daarin gaan we iedereen begeleiden. Er komt ook differentiatie in functies en het is een kans om door te stromen. We willen ook ieders ideeën horen. Breng die in bij het projectteam bij het klantenpanel CCSA of bij de netwerkdienst Bediening.”