GA TERUG

Martin Bouma

Projectmanager CCSA Rijkswaterstaat

Plan en praktijk bij elkaar

Plan en uitvoering

“Ik leid namens VWM, Verkeer en Watermanagement, de planfase voor de CCSA: met mijn projectteam bekijk ik wat er moet komen. Hier komt mijn elektrotechnische achtergrond van pas: Rijkswaterstaat-projecten zijn tegenwoordig veel meer dan alleen beton en asfalt. Meestal is de projectmanager in de planfase een andere dan in de uitvoeringsfase. Ik ga echter óók de uitvoering leiden. Zo kan ik al in de planfase inschatten of het in de praktijk ook zal werken. Dat verkleint de kans op tegenvallers in de uitvoering.”

Risico’s

“We gaan tot 2027 veertien sluizen en bruggen aansluiten op de CCSA. Dat moet op een veilige wijze gebeuren. En de continuïteit moet zoveel mogelijk worden gegarandeerd, want de impact is groot als het niet goed gaat. Ik zal mij dus focussen op het beheersen van de risico’s. Want: the show must go on. We kunnen niet even een sluis voor langere tijd sluiten.”

Kennisdelen

“Ik maak gebruik van kennis die we opdoen in andere projecten, zoals het sluizenproject bij Tilburg en de verkeerscentrale van de provincie bij Heerhugowaard. Daarnaast heb ik informatie nodig van de gebruikers van de objecten. Ik roep hen op: ‘Deel die kennis.’ Vaak hoor ik: ‘Oh, maar dat wist ik al.’ Kom daar nú mee. Tijdig. Afsluiting van een sluis kunnen we niet zomaar verzetten. Maar zelf probeer ik ook iedereen zoveel mogelijk erbij te betrekken.”

Tekening

“We hebben een praatplaat van de CCSA laten maken. Die moet het gesprek openen voor ‘ontwerpend onderzoek’. Dan wordt het voor iedereen meer tastbaar wat we van plan zijn. Het is geen technische tekening, meer een beeld om partijen bij het project te betrekken en om mee te laten denken wat erin moet komen. Ik merk veel enthousiasme bij mensen die ik spreek.”

GA TERUG