Dit vinden zij

Drie partijen zijn cruciaal in het onderwijs: de leerling, om wie het te doen is; de ouders, die het beste voor hebben voor het kind; de docent, die de onderwijswensen en –behoeften moeten leveren.

DE LEERLINGEN

Zes leerlingen over GPL

Farah en Anne:
‘Het is leuker maar ook drukker’

Anne-Farah

Anne: “We hebben geen boeken, meestal werk je op je iPad. Sommige dingen doe je in je schrift.”
Farah: “Niet fijn aan de iPad is als ie weer leeg is. En je hebt soms geen wifi. Met boeken is het wat dat betreft makkelijker.”
Anne: “Op één vak sta ik niet goed, maar de rest gaat wel goed.”
Farah: “Ik sta nu ook wel goed. In het begin van het jaar was het nog ingewikkeld, maar nu gaat het beter. We werken in een grote groep. Dat is gezellig maar ook wel druk als er zoveel leerlingen zijn.”
Anne: “We hebben allemaal een logboek waarin je je doelen schrijft. Je kunt er ook je toetsen inplannen. Je hebt hem ook nodig voor het coachgesprek. Een coach heeft drie tot vier leerlingen en die bespreekt met je wat je doelen en einddoelen zijn. Je hebt voor één week doelen. De coach bespreekt ook met je wat je kunt verbeteren, hoe je dat kunt doen en of je met een vak een niveau omhoog kunt. Aan dit systeem vind ik fijn dat je in je eigen tempo kunt werken. Als Farah bij opdracht 5 is en ik bij opdracht 3 ben, kan ik in mijn eigen tempo verder. Een nadeel is dat er bijna geen uitval is; er is altijd wel een invaller.”
Farah: “Ook een nadeel is dat we niet door de school lopen. Je zit nu namelijk telkens in hetzelfde klaslokaal. Je rouleert alleen nu en dan. Dan ga je naar een andere docent. En een programma waarvoor je geen wifi nodig hebt, zou makkelijker zijn.”
Anne: “Ik vind deze manier van leren leuker. Leren vanuit een iPad vind ik ook leuker.”
Farah: “Ja, boek is saaier.”
Anne: “Soms moet je ook een filmpje kijken. Dat doe je minder makkelijk als je in een boek zit.”

Marijn:
‘We hebben veel minder huiswerk en toetsen’

Marijn3

“We werken met drie klassen samen. We komen altijd eerst samen. We werken aan groepstafels en met een iPad. Docenten kijken niet naar je cijfers, maar of je de stof begrijpt. Die begrijp ik meestal wel. Soms doen ze oefentestjes. En je hebt LearningPortal waarop je naar je leerdoelen kunt kijken. Bij een coachgesprek bespreek je wat je gaat doen. Vakken hebben we per blok van twee uur en elke twee weken een toets.
Dankzij de iPad hoeven we niet zo’n zware tas te sjouwen. Ik houd ook niet zo van lezen in boeken. Op de iPad is het makkelijker. Je typt er je huiswerk op, dat is dan ook lekker snel klaar. Op de basisschool was ik twee uurtjes met huiswerk bezig, nu tien minuten. Eigenlijk hebben we nooit huiswerk, alleen voor toetsen en presentaties of werkstukken. We krijgen ook een rapport, maar hebben minder cijfers. Alleen voor wiskunde heb je er tien per jaar. Als je een keer een onvoldoende haalt, is het dus moeilijker die op te halen.
Mijn ouders vinden het wel leuk, maar ook zien ze nadelen: ze kunnen niet goed checken wat ik gemaakt heb en wat niet. Maar bij een coachgesprek maakt de coach een briefje waarop hij zet wat ik gedaan heb en dat ik laat zien. Bij zo’n coachgesprek geeft de docent ook tips. Een nadeel is ook dat sommige kinderen spelletjes doen – ik ook af en toe, maar dan heb ik mijn werk al af.”

Yara:
‘iPad is handig, maar je moet kunnen plannen’

Yara1

“Ik zit vaak in de stilteruimte. Hier kun je werken zodat je geen last hebt van andere kinderen. Maximaal mogen er acht kinderen in. Sommige kinderen komen hier ook om te praten, omdat er geen docent is. En sommigen komen hier om spelletjes te doen. Als de deurklink naar beneden gaat, is iedereen stil en lijkt het net alsof er niets gebeurd is. Ik maak veel gebruik van deze ruimte. Om stil te werken, soms om te kletsen.
Deze manier van werken, ligt me heel erg. Het is ook handiger op de fiets dat je niet zoveel boeken hebt. Elke dag beginnen we met een dagstart waarin dingen worden besproken, zodat je weet wat je moet doen. En alles staat op één apparaat in plaats van allerlei boeken.
In het weekend worden meestal werkdoelen in het systeem gezet. Je bent dan verantwoordelijk ervoor dat je die afhebt die week. Anders worden ze doorgeschoven, maar dan heb je de week erna meer te doen. Je moet dus zelf goed inplannen wanneer je wat moet doen. Docenten vragen dan wel waarom ik het niet afheb. Als je ziek bent, is het begrijpelijk, maar soms heb je geen zin erin.
Ik heb zelf voor deze school gekozen. Mijn ouders vonden dat goed, want die vinden het ook een goede school. De manier van lesgeven vinden ze wel apart, omdat niet alles duidelijk is.”

‘Goed voor wie minder goed leert’

Handig aan GPL vindt Lune dat elke leerling kan leren wat goed voor hem of haar is.

‘Gemotiveerder, maar het is wel uitzoeken’

Britt bevalt deze vorm van onderwijs wel. Al moet ze zelf alles wel goed bijhouden.

DE OUDERS

‘GPL werkt, maar uitvoering kan beter’

Een ouderklankbordgroep volgt het gepersonaliseerd leren op het Fioretti College nauwgezet. Hun kinderen zijn immers de afnemers en moeten goed voorbereid zijn op hun toekomst. Hun oordeel is cruciaal als randvoorwaarde voor hoe het docententeam GPL invulling geeft.

Ouders in de klankborgroep geven als belangrijke winstpunt van GPL, dat kinderen met plezier werken in deze leervorm; één van de kerndoelen van GPL. Het sluit met een interactieve aanpak met verschillende vormen van content goed aan bij het Daltononderwijs. Ook zijn ze enthousiast over het digitale werken.
Inhoudelijk zijn ouders tevreden dat docenten met hun kinderen efficiënte leerdoelen stellen en het onderwijs is gericht op zelfstandigheidsontwikkeling van het kind. Ze vinden dat de kinderen goed worden gecoacht. Richting de docent vinden ze positief dat die zich in deze vorm ook blijft ontwikkelen.

Monitoring en inzicht
Om te weten hoe de ontwikkeling van hun kind nu is, zien ouders verbeterpunten. Zo vinden ze dat de toetsinhoud en leerdoelen nu niet altijd helder zijn en dat de monitoring van de voortgang beter kan. Zowel het kind als de ouders missen weleens het overzicht van wat ze nu moeten leren. De portal vinden ze voor de meeste vakken niet goed werken.
In individuele aandacht zien ouders mogelijkheden om meer lijn te brengen in coaching en de stof vaker te oefenen met ze. Ook zou er meer aandacht mogen zijn voor het meegeven van leerstrategieën en studievaardigheden.
Tot slot zouden grote opdrachten beter gespreid moeten worden en mogen docenten ambities van leerlingen nog wat meer prikkelen.

Acties projectgroep
De projectgroep heeft aangegeven acties te ondernemen voor de verbeterpunten:
1. Onderzoek naar alternatieven voor de vier tredevakken in de portal.
2. Helderder doelstellingen en toetsen zodat ouders beter weten waar hun kind staat.
3. Gekeken wordt naar een format met één leerdoel per periode.
4. Toetsen worden meegegeven zodat ouders met de leerlingen kunnen bekijken wat goed is en beter kan om te leren van fouten.
5. Studie naar methoden om leerlingen beter te motiveren en te prikkelen het beste uit zichzelf te halen.
6. Aanbrengen van één niveau en één inhoud voor de coachgesprekken.
7. Onderzoek naar het delen van informatie via OneDrive.

Een aantal ouders is gevraagd om dit traject van verbeteringen te blijven volgen.

DE DOCENTEN

‘Onze leerlingen worden op de toekomst voorbereid’

Lars van Hinsbergen (aardrijkskunde):
‘Stap terug voor een tussenstap’

“Ik zie zeker voordelen in GPL. Ik zie echter óók dat leerlingen achterblijven, dat ze bepaalde basiskennis niet meekrijgen. Dan zie ik een mooie presentatie, maar is alles van Wikipedia afgehaald. Ik zeg niet dat we terug moeten naar het klassikale met de busopstelling, maar ik denk aan een tussenoplossing. De stap van die busopstelling naar GPL is te groot, zeker voor bepaalde leerlingen. Ik zou eigenlijk volgend jaar terug willen naar de klassikale opzet en daarbinnen vervolgens differentiëren. Dat is een tussenstap naar GPL. Niet alleen voor nieuwe leerlingen maar óók voor de huidige leerlingen die in de pilot met GPL werken. Een aantal leerlingen geeft zelf ook aan dat ze liever klassikaal willen. Dan kun je later kijken hoe je het gaat uitbouwen naar GPL.”

Peter den Hoed (wiskunde):
‘Ruimte voor keuzen, maar niet het hele jaar’

“Het mag van mij met minder grote stappen. Ik zie kinderen nu achter raken, doordat ze bepaalde basiskennis niet meekrijgen. Voor wiskunde gaat het toch anders: bepaalde methoden kún je moeilijk zelf ontdekken, die moet je via instructie krijgen waarbij ook de manier van opschrijven van belang is. Als je methoden niet goed leert, loop je telkens tegen dezelfde fout aan en kun je methoden op de verkeerde manier aanleren. Je bouwt in de jaren steeds verder op die kennis. Dus als je nu achter raakt, kom je steeds verder achter te raken. Ik kan dat echter niet aantonen dat kinderen achterraken. We kunnen namelijk niet vergelijken met resultaten in de oude methode: de toetsmiddelen zijn verschillend. We hebben geen nul-moment. Het is een gevoel dat ik heb, doordat ik zie dat ze globalere kennis opdoen. Ik voel er wél voor dat leerlingen soms ruimte krijgen om zelf te kiezen waaraan ze gaan werken, maar niet het hele jaar door. Voor wiskunde zie ik vooral winst in de differentiatie na de basisstof. Een ander belangrijk punt is dat mijn 30 jaar onderwijs mij heeft geleerd dat leerlingen op deze leeftijd nog niet rijp zijn om goed te kunnen overzien wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. We moeten dat wel stimuleren maar ze er niet in onderdompelen. Dat kan slechts tot teleurstelling en stress leiden.”

Heleen Riezebos (biologie):
‘Meer tijd nodig voor invoering’

“De visie achter GPL onderschrijf ik. Leerlingen krijgen meer eigenaarschap en hangen minder achterover. Zeker voor hun toekomst is dat belangrijk: er zijn steeds meer zzp’ers en steeds minder vaste banen. Daarnaast vind ik het fijn als kinderen meer plezier hebben. GPL is vooral vernieuwend onderwijs. Er moet alleen tijd bij, hebben we gezien. Ik geef namelijk ook nog achttien gewone lesuren voor tien klassen. Daardoor heb ik geen tijd GPL goed te ontwikkelen. Tijd betekent geld. Ik geloof wel, zeker met onze docenten, dat we dit voor elkaar kunnen krijgen. We zitten alleen verbonden aan de gekozen structuur. Voordeel van GPL is wel dat het persoonlijker is dan klassiek onderwijs. Je ziet de kwaliteiten van kinderen meer. En het coachgesprek vind ik een meerwaarde.”

Luisteren naar de leerlingen

Waar vroeger een docent voor de klas kennis stond over te brengen, gaat het bij GPL om luisteren naar de vragen en wensen van leerlingen en ouders. Rector Astrid Buijs legt uit waarom.