Hoe verder?

Er ligt nu een actieagenda ter stimulering van de grensoverschrijdende economie en arbeid. Maar daarmee zijn we er nog niet. Wat nu te doen? Een bloemlezing van reacties uit Nederland, Duitsland en Vlaanderen.

‘Aan de slag met alle acties’

Een aanpak op maat voor alle regio’s, inzetten op wederkerigheid en bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit alle lagen van de overheid van beide zijden van de grens bij elkaar brengen: dat is waar het volgens Matthijs Huizing nu op aan komt. Zijn speech voorafgaande aan de presentatie van de actieagenda tijdens de conferentie ‘Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen’ met een doorkijkje naar de toekomst.

Vijf reacties

Wat is het belang van de actieagenda? En hoe nu verder? Vijf reacties bij de overhandiging van de actieagenda op de conferentie ‘Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen’: van Eric Eijkelberg (ministerie van Economische Zaken), Bert van Delden (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Frans-Josef Sickelmann (landesbeauftragte namens de regering van Nedersaksen), Stefan Kulozik (Ministerialrat Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik namens de regering van Noordrijn-Westfalen) en Axel Buyse (Vlaamse vertegenwoordiger in Nederland).

Drie adviezen

Het actieteam is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, grensprovincies, Euregio’s, grensgemeenten, MKB Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Drie adviezen van leden van het actieteam over hoe nu verder.

ben_de_reu_VK.png

‘Naar concrete acties’

‘Ga van het algemene naar concrete acties, zonder de wet te veranderen. Zoals bij diploma-erkenning. Daar is vaak beeldvorming het probleem, niet zozeer de regelgeving.”

Ben de Reu, gedeputeerde provincie Zeeland

sjaak_kamps_VK.png

‘Uitbreiden met netwerkpartners’

“Doordat regio, provincie en rijk bij elkaar zitten, houden we de aandacht vast. Nu moeten we uitbreiden met netwerkvertegenwoordigers van aangrenzende regio’s.”

Sjaak Kamps, secretaris van de Euregio Rijn-Waal

bert_bouwmeester_VK.png

‘Andere overheden kunnen helpen’

“Net als Coevorden zijn veel andere gemeenten in onze grensregio's dagelijks bezig aanwezige kansen in het gebied met hun buitenlandse partners te benutten. Heel vaak kunnen andere overheden daar geweldig bij helpen."

Bert Bouwmeester, burgemeester Coevorden