Kansen pakken in grensregio's

Waarom is het nodig om in te zetten op grensoverschrijdende economie en arbeid? Wat is de urgentie? En wat gaan we concreet doen? Het antwoord komt van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid. Het actieteam heeft 15 doelen en 40 acties geformuleerd die het werken, ondernemen en studeren in de grensregio's vanzelfsprekender en gemakkelijker moeten maken.

Vijftien doelen, veertig actiepunten

Vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers in de grensstreek. Verbetering van de informatievoorzieningen voor mensen die net over de grens willen werken, ondernemen of studeren. En een snellere bereikbaarheid van je werk- of stageplek aan de andere kant van de grens. Dit zijn slechts drie van de vijftien doelen die het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid de komende tijd wil bereiken. Uitvoering van deze acties moeten leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid in de grensregio’s.

Bekijk hier het rapport en de actieagenda

2A_matthijshuizing.JPG

Matthijs Huizing:

‘Actieteam verbindt en versnelt’

De actieagenda van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid telt vijftien doelen en veertig acties. Matthijs Huizing, voorzitter van het actieteam, over de noodzaak, de focus en wat er nodig is in de toekomst.

Hoe is de arbeidsmarktsituatie in de grensregio’s?

“Voor werkzoekenden, ondernemers en studenten liggen er allerlei mogelijkheden in de buurlanden België of Duitsland. Omgekeerd geldt dat ook. Toch is het niet vanzelfsprekend dat mensen net over de grens aan de slag gaan. Grensregio’s lopen economisch soms achter bij de rest van Nederland. We hebben het dan over een derde van Nederland in oppervlak en qua aantal mensen. Limburg bijvoorbeeld doet het economisch best goed, maar heeft moeite goed hightechpersoneel te vinden; dat kan ook uit Duitsland komen. Omgekeerd ligt er voor laaggeschoolde werkzoekenden uit Nederland over de grens soms net meer werk. Verschillende regels en systemen hinderen echter. Wat is mijn diploma waard in Duitsland? Krijg ik nog wel een uitkering in Nederland als ik mijn baan in Duitsland kwijtraak? Hoe zit het met de belastingen als ik in België werk en in Nederland woon? Informatievoorziening is dus belangrijk. Dan weten mensen beter wat de consequenties zijn van werken over de grens. ”

Waarom is er een actieteam?

“Er wordt al langer hard gewerkt om belemmeringen op te lossen en mensen bewust te maken van mogelijkheden en die ook te benutten. Hiervoor bestaan al veel goede initiatieven in de regio’s. Het actieteam verbindt ze om activiteiten te versnellen. En bedenkt aanvullende acties.”

Waar ligt de focus?

“De informatie over werken, ondernemen en studeren over de grens is nu versnipperd; dat moeten we verbeteren. Arbeidsbureaus in de grensstreek van ons land wijzen nog te vaak alleen op Nederlandse banen. Allerlei acties zorgen ervoor dat ze nog beter samenwerken met collega’s over de grens. Dat vergroot de kans dat werkzoekenden een baan vinden. Hetzelfde geldt voor mogelijkheden voor Belgen en Duitsers in ons land.

‘Dat vergroot de kans dat werkzoekenden een baan vinden.’

Ook zie je dat door de dominantie van het Engels niet iedereen in de grensregio even goed Duits spreekt of de Duitse cultuur begrijpt - niet handig als je in Duitsland aan de slag wilt. En diploma’s worden over de grens soms niet of maar gedeeltelijk erkend. Of de procedure duurt lang en is kostbaar. Dat pakken we allemaal aan.

Buitenlandse bedrijven weten bovendien niet altijd dat ze voor stages en leerwerkplekken een erkend leerbedrijf moeten zijn. De procedure om dat voor elkaar te krijgen is dan weer alleen beschikbaar in het Nederlands. Dat gaan we ook veranderen.

Ook bereikbaarheid is een thema. De infrastructuur voor auto, trein en bus is rond de grens minder fijnmazig. Er zijn al goede oplossingen; die moeten we met elkaar delen. Tenslotte nemen we voor ondernemers in de grensstreek administratieve belemmeringen weg.”

‘De informatie over werken, ondernemen en studeren over de grens is nu versnipperd. Dat pakken we aan.’

Is er aan Duitse of Belgische zijde geen angst voor concurrentie vanuit Nederland?

“Dat speelt niet. Bovendien: als het daar eens minder goed zou gaan, dan hebben werknemers en werkgevers dankzij de schaalvoordelen ook voordeel van samenwerking. De werkgever heeft meer keus uit aanbod van personeel en de werknemer kan aan de andere kant van de grens misschien wél die baan vinden.”

Wat wordt nu al gedaan?

“Er zijn al veel regionale initiatieven. Een Duitse arbeidsbemiddelaar begeleidde tientallen werkzoekenden in het Limburgs Heuvelland persoonlijk naar een baan in Duitsland. In Kerkrade zitten het UWV en de sociale dienst letterlijk tegenover hun Duitse equivalent; zij behandelen elke aanvraag tegelijk. Een ROC in de Achterhoek stemt zijn curriculum af op wat in Duitsland nodig is voor erkenning van hun diploma’s. Over de grens bij Groningen staan Nederlandse chipkaartpalen, zodat reizen met de OV-chipkaart ook in Duitsland kan. Het actieteam zorgt er voor dat dit soort initiatieven ook in andere regio’s bekend worden en laat regio’s samen optrekken.”

‘We werken aan lange-termijnoplossingen, met een specifieke aanpak per regio.’

Hoe gaan we nu verder?

“We hebben de situatie in kaart gebracht, oplossingen bedacht en acties benoemd. Veel acties worden al uitgevoerd, met andere gaan we nu aan de slag, samen met onze buurlanden. Met de actieagenda kun je nagaan wat er moet gebeuren, helpen of een extra duw geven waar nodig. We werken aan lange-termijnoplossingen, met een specifieke aanpak per regio. We blijven experts en professionals betrekken. Zij weten het beste wat er speelt, wat de beste aanpak is. Zeker het bedenken van lange-termijnoplossingen kost wat meer tijd. Daarom hebben we geadviseerd om het actieteam voorlopig te laten bestaan.”