In dit e-zine…

In de grensregio’s liggen zeven provincies en meer dan honderd gemeenten waar bijna zes miljoen Nederlanders werken, ondernemen of studeren. Voor hen liggen er ook allerlei kansen net over de grens. Maar die kansen worden nu niet of onvoldoende gepakt.

Eind 2015 is daarom het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid opgericht door ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kamp (Economische Zaken). In het actieteam hebben bestuurders en professionals van grensgemeenten, -provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Euregio’s, MKB-Nederland en de Rijksoverheid nauw met elkaar samengewerkt om grensbelemmeringen in kaart te brengen en oplossingen te formuleren.

Dat heeft geresulteerd in een actieagenda met 15 doelen en 40 concrete actiepunten. De acties zijn of worden nu uitgevoerd, samen met alle betrokken organisaties uit Nederland en de buurlanden.

In dit e-zine een verslag van de conferentie ‘Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen’, waar de actieagenda gepresenteerd werd. U vindt hier ook vele goede voorbeelden van projecten die het werken, ondernemen of studeren over de grens vanzelfsprekender en gemakkelijker hebben gemaakt. Want die zijn er volop. Ten slotte kijken we in dit e-zine vooruit: hoe verder?

Colofon

Het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid organiseerde op 30 januari 2017 de conferentie ‘Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen’ in Nijmegen. De conferentie was bedoeld voor alle bestuurders en professionals die dagelijks bouwen aan een toekomst waarin werkzoekenden, ondernemers en studenten uit de grensregio’s zich bewust zijn van de mogelijkheden in buurlanden. En meer perspectief krijgen om kansen net over de grens te benutten.

Dit e-zine is gemaakt door een mediateam van www.magazine-on-the-spot.nl

Eindredactie en coördinatie: Eric Went
Teksten: René Lamers, Robin Ouwerkerk, Carin Tiggeloven en Eric Went
Vormgeving en techniek: Loek Weijts
Fotografie: Edwin Weers
Film: Luc Busschots en Niels Busschots
Vertalingen Duits: Annemarie Stok