Robotisering / digitalisering

Niemand kan er meer omheen: robotisering – het proces waarbij werkzaamheden worden overgenomen door robots – vindt op grote schaal plaats. Wat is de invloed van technologie op werken in de toekomst? En in hoeverre biedt technologie ook nieuwe mogelijkheden, met Blockchain bijvoorbeeld?

Technologie laat banen veranderen, niet verdwijnen

3. Impact Technologie en data

Werk verandert. Dat is geen verrassing. Maar door technologie en digitalisering verandert het sneller dan gedacht. Hoe behoud je je baan? Hoe krijg je een baan? Welk werk verdwijnt? Hoe zorg je ervoor dat je over drie jaar de juiste medewerkers hebt? Vragen om in het strategisch HR-beleid over na te denken.

Hoe snel werk gaat veranderen zie je in dit filmpje. Jol Stoffers, lector employabily aan Zuyd Hogeschool Impact stelt echter dat – anders dan voorheen – het er niet naar uitziet dat banen helemaal verdwijnen. Hij baseert zich daarbij op het rapport ‘Jobs lost, jobs gained’ van het internationale organisatieadviesbureau McKinsey. Wel zullen banen ingrijpend veranderen. Robots zullen taken overnemen die repetitief, voorspelbaar en routinematig zijn. Daar komen andere taken voor in de plaats.
Banen die zeker blijven bestaan zijn die waar echte creativiteit nodig is en waar complexe relaties worden aangegaan. Met klanten, leerlingen, patiënten. Denk aan ondernemers, artsen en docenten.

Strategisch personeelsbeleid
Dat werk onder invloed van digitalisering en technologie voortdurend verandert heeft ook gevolgen voor de werving van medewerkers. Waar vaak nog wordt gezocht naar de persoon die precies in een functie past, zal het in de toekomst veel meer gaan om wendbaarheid, aanpassingsvermogen. HR-afdelingen moeten daar medewerkers bij helpen. De retorische vraag van Stoffers luidt dan ook: ‘Moet je mensen nog opleiden voor functies of voor een cluster van taken?’

Met het oog op digitalisering pleit Erik Canisius, docent aan Zuyd Hogeschool, voor een strategisch personeelsbeleid. “Bedenk hoe het werk zich ontwikkelt. Wat is dan het gewenste personeelsbestand over drie of vier jaar? Dat is zowel een kwalitatief als kwantitatief vraagstuk. En bedenk daarna hoe je via in-, door- of uitstroom doorontwikkelt.”

3. Jo van de Put

Dit vind ik ervan

Jo van de Put, adviseur Teqnow van Koninklijke Metaalunie:

‘Werven op taken’

“Te vaak zie ik werkgevers nog zoeken naar de perfecte match, terwijl ze meer moeten werven op taken in plaats van functies. Tegelijkertijd wil ik wel aandacht vragen voor kleinere bedrijven. Dit soort betogen is te vaak gericht op grote bedrijven. In de kleinmetaal is de gemiddelde bedrijfsgrootte 10 tot 15 medewerkers. Daar loopt geen HR-manager rond die strategisch personeelsbeleid ontwikkelt. Als brancheorganisatie proberen we die bedrijven wel te helpen.”

Blockchain automatiseert matchmaking

Blockchain zal de arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. Dat is de stelling van Perry Smit van de Kamer van Koophandel en Theo Mensen van de Stichting ePortfolio. Smit stelt dat blockchain werkt als een openbare database. Met als gevolg dat ‘onnodige schakels’ verdwijnen.

Mensen en Smit illustreren de waarde van blockchain met de ‘case’ Carla:

Carla zoekt werk. Ze screent de kranten en websites op vacatures. Als ze een leuke baan ziet stuurt ze een sollicitatiebrief. Daarna krijgt ze een gesprek bij het bedrijf. Maar het bedrijf maakt gebruik van een uitzendbureau. Ze krijgt de baan en moet het UWV een berichtje sturen dat ze weer aan het werk is. Zo staat ze in verschillende databases.

Blockchain maakt van die verschillende databases één database dat fungeert als individueel archief. Daarin staat of Carla werk heeft, en zo ja, hoeveel uur ze werkt en wanneer. Als Carla een diploma heeft gehaald, kan de onderwijsinstelling het diploma toevoegen. Het CV wordt opgesteld door anderen. Carla kan dat overal laten zien.

Beter en slimmer
Heel veel matchmaking gaat geautomatiseerd worden, denkt Mensen. Blockchain inzetten bij Carla creëert een internet van afspraken. “Het is goed te bedenken welke schakels kunnen verdwijnen. Zijn er nog uitzendbureaus nodig? Wat doet het UWV nog? En Duo? En de notaris?”

Natuurlijk is niet elke keten klaar voor blockchain. “Maar het is wel goed om te kijken wat dergelijke ontwikkelingen voor de eigen organisatie kunnen betekenen”, stelt Mensen. “Voor organisaties is performen core business. Maar je moet je ook afvragen of het proces niet beter en slimmer kan. En uiteindelijk moet je jezelf de vraag stellen hoe het bedrijf op termijn overleeft. Dat is het moment om na te denken over dit soort transformaties.”

Zo werkt blockchain:

3. Caroline Coolen

Dit vind ik ervan

Caroline Coolen, provincie Limburg:

‘Niet sjoemelen en foetelen’

“De technologie raast voort. Het is goed te weten dat mogelijkheden als blockchain er aankomen. Wat ik mooi vind is de transparantie. Je kunt niet sjoemelen en foetelen. Blockchain zorgt voor verandering van werk: van banen naar klussen. De positie van trusted parties als banken en notarissen komt onder druk. En ook de toeleiding naar werk zal veranderen. Bij de opleiding van leerlingen moeten we daarop inspelen.”