Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt

Op dit moment staan nog veel Limburgers aan de zijlijn. Een heel diverse groep van potentiële werknemers, die alleen met maatwerk in werving, toeleiding en begeleiding kan worden geactiveerd. Dat vraagt om goede samenwerking tussen werkgever, werkzoekenden, onderwijs en overheid. En om onconventionele oplossingen.

Krapte op arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen

Een aanvalsplan kan ervoor zorgen dat zwakke arbeidsmarktpartijen meer gaan participeren. Dat is nodig, want het aantal onvervulbare vacatures neemt toe, stelt Gerald Ahn van het UWV.

In de bouwnijverheid in Limburg (en de rest van Nederland) is er een schreeuwend tekort aan medewerkers. Dat geldt ook voor de zorg, de horeca, zorg, ict, transport en logistiek en customer services (denk aan callcenters). In Zuid-Limburg staan 14.000 vacatures open. Bijna de helft daarvan is moeilijk vervulbaar, stelt Ahn.
Waar de tekorten op de arbeidsmarkt zich tot enkele jaren geleden ‘beperkten’ tot banen voor beter opgeleiden, ontstaan nu ook tekorten aan de onderkant van de arbeidsmarkt: er zijn te weinig schoonmakers, keukenhulpen en ook in de transportsector en de logistiek is de krapte voelbaar. En ja, die tekorten zijn vervelend: ze belemmeren bedrijven in hun productieproces.

Quick wins
Tijd voor onorthodoxe oplossingen, stelt Ahn. Zoals de bouwbranche, die zich opvallend genoeg presenteerde op de Margrietdag. Ahn: “Als een kind een opleiding kiest, zijn de ouders belangrijk. En dan vooral de moeder. Dan is het slim om op de Margrietdag te vertellen wat werken in de bouw betekent.”
Behalve onverwachte doelgroepen aanspreken zijn er ook op andere manieren quick wins te behalen bij moeilijk vervulbare vacatures: van aangepaste functievoorwaarden tot het uitstellen van vervroegd pensioen en van slimmer roosteren tot het inschakelen van intermediairs. Ahn: “Uit onderzoek blijkt bovendien dat veel mensen onder hun niveau werken. Maak mensen vrij om zich bij te scholen.”

Fotografie Eelkje Colmjon

Aanvalsplan
Ahn ziet bovendien dat er relatief veel mensen zonder werk staan ingeschreven voor functies als administratief medewerker of secretaresse. Hij vindt het belangrijk ook de mogelijke overstapberoepen duidelijk te maken. Dat is voor deze groep bijvoorbeeld roostermaker, intercedent of projectassistent. Scholing is hierbij essentieel, stelt hij.
Structureel is de meeste winst te halen uit het activeren van groepen die nu aan de kant staan, denkt Ahn. Denk aan WW’ers, niet-uitkeringsgerechtigden, statushouders, mensen uit Europese landen die nu onder hun niveau werken en Wajongers. Een aanvalsplan kan er wellicht voor zorgen dat deze ‘zwakkere’ arbeidsmarktpartijen meer gaan participeren, besluit hij.

Dit vind ik ervan

Ilonka Sinkeldam, directeur Baandomein:

‘Werven op taken’

“Als er problemen moeten worden opgelost kijken we al snel naar de overheid. Terwijl organisaties ook heel veel onderling kunnen regelen. Zet alle mensen uit een regio die gaan over vacatures in het onderwijs bij elkaar en samen komen ze tot oplossingen. Maar daarvoor moeten ze elkaar wel kennen. Zoek de verbinding. Wat me ook opvalt is dat er wel wat gemakkelijk wordt gedacht over instroom van mensen die nu aan de zijkant van de arbeidsmarkt staan. NUGgers bijvoorbeeld kennen hun talenten niet. Je moet hen echt helpen die te ontdekken.”
4. Ilonka-3873

Bestaande problemen, nieuwe oplossingen?!

Hoe kunnen we het volledige onbenutte arbeidspotentieel in Limburg veel beter benutten? En wat zijn nieuwe, creatieve oplossingen voor bestaande problemen? Kort filmverslag van een zoektocht, opgetekend tijdens ‘Anders kijken, anders doen’, de Limburgse Arbeidsmarktdag, van 24 mei 2018 in Roermond.