Krapte op de arbeidsmarkt

Door de groeiende economie neemt de krapte op de arbeidsmarkt elke maand toe. In verschillende sectoren, zoals de bouw, zorg, ICT en techniek, is al sprake van personeelstekort. Rond de zomer van 2018 wordt algemene krapte op de arbeidsmarkt verwacht. Werkgevers zullen steeds vaker creatieve oplossingen moeten bedenken om nog aan personeel te komen. Gelukkig zijn er al nieuwe initiatieven.

Geen praatjes maar RAAT

Geen dikke beleidsnotities, maar handen uit de mouwen. RAAT (Regionale Actie Aanpak Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) brengt overheid, onderwijsinstellingen en organisaties samen in de strijd tegen de mismatch tussen vraag en aanbod. Zo’n 80 bestuurders hebben zich vorig jaar gecommitteerd aan een Plan van Aanpak, met op 14 juni een bijeenkomst om spijkers met koppen te slaan.

“RAAT brengt mensen en ideeën bij elkaar. Want met wat de opleidingen nu aan werknemers afleveren, gaan we het niet redden”, zegt Harm Mulder, die zich als projectleider binnen het actieprogramma Zorg aan Zet bezighoudt met de actielijn Opleiden. Het accent ligt op mensen aantrekken, mensen ‘opscholen’ en scholieren geïnteresseerd krijgen. Een regiegroep werkt aan certificering (snel mensen opleiden volgens kwaliteitsregels), het curriculum (aanpassen aan de vraag) en leren (niet in schoolbankjes maar on the job).
Dankzij RAAT kunnen organisaties kennis en kunde delen en zo efficiënter werken. Het gaat immers om een collectief lange-termijnvraagstuk, naast de individuele concurrentie die altijd blijft.

Loopbaanservice
Ina van Haaf houdt zich bezig met de Loopbaanservice. Naar het voorbeeld van Brabant heeft Limburg nu ook een portal waarop werknemers zich met cursussen of advies kunnen oriënteren.  Ook werkgevers vinden daar tips hoe dit onderwerp te bespreken met hun werknemers. Door ze te informeren over hun positie en andere mogelijkheden binnen de sector moet de portal voorkomen dat werknemers uit de sector stromen.

Meer weten? www.zorgpactlimburg.nl

Dit vind ik ervan

Roger Aretz, projectcoördinator Sociaal Ondernemen en Participatie Koraal:

‘Oók academici in de zorg’

“Allerlei kaders en kwaliteitseisen belemmeren. Geef iedereen de kans om in de zorg aan de slag te gaan, niet alleen mbo’ers en hbo’ers. Maar ook academici. We moeten missiewerk blijven doen om meer mensen in de sector te krijgen. De nood is nog niet hoog genoeg dat organisaties het doordrukken om mensen slagvaardiger te maken. Het gaat om wat je kunt, niet om diploma’s.”
6. Roger Aretz

Werkgevers: maak jezelf aantrekkelijk!

Fotografie Eelkje Colmjon

Krapte op de arbeidsmarkt maakt dat werkgevers anders moeten omgaan met hun personeel, waarschuwen arbeidsmarktadviseurs Jeroen van der Berg en Yves Pilet.

Na een periode van banenkrimp in 2014, vindt er in 2017 voor het eerst weer groei plaats op de arbeidsmarkt. In Limburg zelfs zo’n twee procent. “En dat is echt heel veel”, stelt Van der Berg.
Vooral de bouwsector en de ICT-sector hebben te maken met een groei van het aantal vacatures. Tegelijkertijd neemt het beschikbare aanbod fors af. Het aantal WW-uitkeringen daalde in Limburg met 37 procent en dat betekent dat er een krappe markt aan het ontstaan is. Van den Berg: “Het grote probleem is de kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Het aantal werkgevers dat productiebelemmering ervaart door het niet vinden van personeel, is inmiddels 1 op de 5.”

Andere manier
Van den Berg maakt zich zorgen: “Als we zo doorgaan, vraag ik me af of we dit nog gedraaid krijgen.” Hij waarschuwt vooral voor de situatie in de zorg, waar 3.200 banen zullen ontstaan doordat mensen ouder worden en waar een gespecialiseerd verpleegkundige nu al lastig te vinden is. Ook een helpende op mbo-niveau 1 en 2 is lastiger te vinden dan voorheen. “We moeten op een andere manier met ons personeel omgaan”, meent Van den Berg.

Aantrekkelijk
Yves Pilet, eveneens arbeidsmarktadviseur bij het UWV, vindt dat werkgevers vooral moeten nadenken over hun eigen positie. “Dat betekent niet alleen een vacature opstellen, maar ook de bedrijfscultuur omschrijven, helder communiceren en nadenken over hoe je als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk bent voor je mensen.”

6. Marlies Kusters

Dit vind ik ervan

Marlies Kusters, Adviseur Werkgeversdienstverlening, Horst aan de Maas:

‘Kansen’

“Ik begeleid mensen van een uitkeringspositie naar werk. Deze informatie geeft een stukje inzicht in waar de kansen liggen en toont duidelijk waar de vraag ligt per sector en op welk niveau. Het geeft handvaten hoe ik samen met opleidingen en ondernemers de beste stappen kan zetten en hoe we onszelf het beste kunnen presenteren bij werkzoekenden.”