‘Anders kijken, anders doen’
in highlights

‘Leven lang ontwikkelen! Fabel of feit?’. ‘Robotisering: Hoe groot is dat thema nu echt?’. ‘Telt iedereen echt mee op de arbeidsmarkt?’ Op 24 mei vond in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond de Limburgse Arbeidsmarktdag plaats met als titel: ‘Anders kijken, Anders doen’. De highlights in tekst en beeld.

Tijdens deze voor iedereen toegankelijke dag was professor Paul de Beer de keynote speaker. Daarnaast was er een forum met o.a. Tof Thissen (UWV), Monique Princen (Ondernemend Limburg) en Ron van Baden (FNV). Ook konden deelnemers zelf aan de slag in verschillende workshops over onderwerpen als (levenslange) ontwikkeling, krapte op de arbeidsmarkt, duurzaam aantrekken van nieuwe Limburgers, gevolgen van de digitalisering en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Bekijk hier de presentaties van de verschillende workshops.

Beeldengalerij

PAUL DE BEER REFLECTEERT OP VIER STELLINGEN

Eens/oneens

Fotografie Eelkje Colmjon

Moeten werknemers terug naar de schoolbanken? Hoeveel invloed heeft de overheid eigenlijk op de arbeidsmarkt? Gaat de technologische revolutie veel banen kosten? En: is de huidige krapte op de arbeidsmarkt structureel van aard? Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam reflecteert op vier stellingen.

1. Iedereen moet terug naar de schoolbanken

‘Oneens’
“Zelfs in het kader van een leven lang leren lijkt terug naar de schoolbanken me heel onverstandig. Natuurlijk is het goed als mensen zich blijven ontwikkelen, maar leren doe je eigenlijk vooral op je werk. Uit onderzoek blijkt dat mensen daar de meeste kennis, ervaring en competenties opdoen.
Organisaties moeten erkennen dat mensen zich moeten blijven ontwikkelen. Ook in tijden van meer flexibele contracten zie je dat medewerkers lang bij werkgevers blijven: gemiddeld tien jaar. Dan is er voor het bedrijf alle reden om in een persoon te investeren. Ga met medewerkers in gesprek. Kijk wat ze willen. Of wat ze aan een functie willen veranderen.
Als je een heel nieuw vak moet leren, moet je natuurlijk wel terug naar school.”

2. De huidige technologische revolutie zal veel mensen hun baan gaan kosten

‘40 Procent eens, 60 procent oneens’
“Ongetwijfeld zullen veel mensen hun baan kwijtraken door technologische vernieuwing. Maar wat is veel? Het merendeel van de mensen zal het niet treffen. Wel zal de inhoud van het werk veranderen, bijvoorbeeld omdat een deel van het werk wordt geautomatiseerd.
Vaak wordt gedacht dat vooral de banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt verdwijnen. Dat klopt niet. Er zijn heel veel eenvoudige banen die moeilijk door robots zijn uit te voeren. Schoonmakers, taxichauffeurs, kappers en bezorgers van pakjes blijven nodig. In de sfeer van persoonlijke dienstverlening.”

3. De overheid overschat haar invloed op de arbeidsmarkt

‘Eens’
“De arbeidsmarkt wordt in de eerste plaats beïnvloed door economische ontwikkelingen. Tijdens de economische crisis die in 2008 begon zijn er maatregelen genomen om de crisis te beperken. Zo waren er sectorplannen voor baanbehoud. Daar hebben we nooit meer iets van vernomen.
Overigens moet je zorgvuldig zijn met het bepalen wie de overheid is. Politici overschatten hun invloed. Ambtenaren zijn zich meer bewust van de beperkingen van beleid.”

4. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is structureel van aard

‘Oneens’
“Waarom zou er structurele krapte ontstaan? Door structureel minder mensen op de arbeidsmarkt. Op dit moment bestaat wel behoefte aan meer arbeidskracht dan er beschikbaar is. Dan is er een tekort.
Bij langdurige krapte lost de markt het op. Een werkgever die niemand kan vinden voor een vacature zoekt oplossingen: automatiseren, inhoud van functies veranderen, zodat anderen dat doen, productie verhuizen naar buitenland.
En ongetwijfeld komt er weer een nieuwe crisis. Dan vragen we ons weer af hoe we de werkloosheid oplossen.”

3 MAAL 2

Experts nemen stelling

Drie keer twee vertegenwoordigers van uiteenlopende partijen leggen elkaar lastige stellingen voor op het terrein van de arbeidsmarkt in Limburg. Van loopbaancoaching tot opleiding en werknemersverantwoordelijkheid. Drie een-tweetjes, opgetekend tijdens de Limburgse Arbeidsmarktdag ‘Anders kijken, anders doen’.

8. 3x2 3903B
Paul de Beer (hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA) versus Tof Thissen (directeur WERKbedrijf UWV)
Stelling van Paul de Beer:

“Het UWV bewijst onvoldoende zijn meerwaarde ten opzichte van commerciële werkbedrijven.”

Antwoord Tof Thissen: “Bij ons krijgen ook de neusjes van de zalm digitale ondersteuning. Wij richten ons echter op de mensen die moeilijk zijn te bemiddelen. De commerciële bureaus zetten niet in op de mensen die juist begeleiding nodig hebben. Wij zijn transparant, worden gecontroleerd of we onze taken uitvoeren en onze kennis van de arbeidsmarkt is goud waard voor de werkzoekende.”
Stelling van Tof Thissen:

“Het UWV moet ook een rol krijgen in de voorlichting van scholieren.”

Antwoord Paul de Beer: “Goede voorlichting heeft inderdaad wel degelijk invloed op de keuze van jongeren, al is dat niet doorslaggevend. Op macroniveau gezien is het goed wanneer niet teveel jongeren op een pretopleiding zitten. Individueel kan dat overigens anders liggen – als je nu echt ergens goed in bent. Ik steun daarom deze stelling.”
Monique Princen (voorzitter Ondernemend Limburg) versus Ron van Baden (regiocoördinator FNV Zuidoost-Nederland)
Stelling van Monique Princen:

“Werknemers houden zich te weinig bezig met hun positie op de arbeidsmarkt.”

Antwoord Ron van Baden: “Je moet kijken waaróm werknemers zich er weinig mee bezighouden. Mogen ze niet van hun werkgever? Worden ze gestimuleerd? Hoewel Philips-medewerkers op hun klompen konden aanvoelen dat er wat ging veranderen, keken ze toch niet verder. Het vraagt om gedragsverandering. Je moet mensen een perspectief bieden in plaats van bang maken. Grote bedrijven als Philips en ASML hebben geld voor begeleiding, maar hoe zit het met het MKB? Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning.”
Stelling van Ron van Baden:

“Er zou een Limburgse SER moeten komen die de Limburgse politiek kan adviseren.”

Antwoord Monique Princen: “Los van de vraag of het ‘SER’ moet heten, is het sowieso goed wanneer alle partijen regelmatig met elkaar in gesprek gaan. Betrek de politiek er meteen bij, maar ook het onderwijs en de vakbonden. Nu is twintig jaar vooruitkijken wel lastig als je ziet wat er in twee jaar al verandert, maar het is goed om in discussie te gaan over grote thema’s. Dan kun je ze samen aanpakken.”
Marleen van Rijnsbergen (gedeputeerde Provincie Limburg) versus Peter Thuis (voorzitter CVB Gilde Opleidingen)
Stelling van Marleen van Rijnsbergen:

“Het mbo moet meer maatwerk leveren.”

Antwoord
Peter Thuis: “We moeten met onze tijd mee. We moeten niet mensen opleiden voor iets waar geen vraag naar is. Daarom hebben we al allerlei samenwerkingen met bedrijven. Maar we lopen inderdaad niet makkelijk binnen bij een bedrijf om te horen wat de behoeften zijn. Er zijn al centra voor innovatief vakmanschap en we hebben projecten, maar die zijn vaak kortebaanwerk en gericht op de korte termijn.”

Stelling van Peter Thuis:

“Loopbaanadvisering moet een basisrecht zijn.”

Antwoord
Marleen van Rijnsbergen: “Belangrijk is onafhankelijke loopbaancoaching en dat je meteen aan de slag kunt. Wanneer je naar tien loketten wordt doorverwezen, stimuleert dat niet echt. Er zijn verschillende organisaties die loopbaancoaching aanbieden. Je moet als werknemer je echter niet af hoeven vragen bij wie je moet binnenstappen. Daarom pleit ik voor één organisatie.”