organisatieontwikkeling: Kawneer en NOrma

Hoe breng je nieuwe orde en een gevoel van gezamenlijkheid in je organisatie na een fusie? Twee opdrachten met wasgoed en spijkers maken inzichtelijk wat nodig is.

Leren van Kawneer

Het pad van chaos naar orde

Een grote berg textiel. Vier groepen met elk drie wasmanden. En het verzoek of de groepsleden dat textiel willen sorteren. Ervaar hiermee de uitdaging van Kawneer om orde te scheppen in chaos die was ontstaan na een ingrijpende organisatieverandering.

Plastic handschoenen aan, mondkapjes op. En dan graaien in de berg textiel. De ene groep begint met het verzamelen van de zwarte shirts, dekens, broeken en onderbroeken. “We maken onderscheid in katoen, synthetisch en bijzondere kleding.” Een andere groep houdt het bij wit. Een derde doet de ‘special products’.

Dit lijkt een beetje op de situatie bij ons bedrijf”, vertelt Jacques Hijlkema, hr- manager bij Kawneer Nederland, systeemleverancier van aluminium profielen en vliesgevels. “Met dat verschil dat hier wasgoed en wasmanden staan. Bij ons gaat het om aluminium profielen van zeven meter. Zie die maar eens in één keer op de juiste plek te krijgen zonder bedrijfsprocessen stil te leggen.”

Gemakzucht
In 2015 werd de Duitse vestiging van Kawneer gesloten en toegevoegd aan Nederland. Het leidde tot chaos. “Nu is het leuk en hilarisch, maar bij ons was het harde realiteit”, zegt Hijlkema. “We waren een bedrijf dat altijd gemakkelijk zijn geld had verdiend. In die gemakzucht denk je niet na over verbeteringen.”
Na de samensmelting van twee vestigingen kwamen die vragen er wel. Hoe kunnen we het slimmer organiseren? Hoe kunnen we rust creëren? Om orde te scheppen beschreef Kawneer alle bedrijfsprocessen en hield deze steeds weer tegen het licht. Hijlkema: “Er was geen blauwdruk. Je bent in zo’n situatie afhankelijk van een paar mensen die opstaan en proberen richting te geven. Je moet eerst weten wat je hogere doel is; voor ons is dat klanten beleveren. Daarop richt je de organisatie in. Pas daarna kan je gaan automatiseren.”

Up-to-date
Inmiddels is het bedrijf op orde. Hijlkema: “We zijn nu nieuwe technieken en software aan het integreren. Dat is ook een middel om verandering te genereren. We blijven de procesbeschrijving up-to-date houden. Dat is de kennisborging in het proces.”

Meer informatie over Kawneer
www.kawneer.com

Jacques Hijlkema

‘We houden onze nieuwe proces-beschrijvingen up-to-date’

Zo schep je orde

  • Zorg dat medewerkers voorbereid zijn op verandering
  • Blijf uitleggen
  • Pak onruststokers aan
  • Breng nieuwe mensen binnen de organisatie

Pieter van Beusekom,
bestuurder Holland Infra

‘Samen dat varkentje wassen’
“Het visuele aspect – het wasgoed sorteren – vind ik goed bedacht. Het is een metafoor voor de stroom van goederen die elk bedrijf dagelijks verwerkt. Die goederenstroom en het maken van het eindproduct moeten goed op elkaar aansluiten. En je kunt gaan scrummen of lean werken maar als je met een paar collega’s je gezonde verstand gebruikt, lukt het ook om tot oplossingen te komen. Samen kan je dat varkentje wassen.”

Fotografie Eelkje Colmjon.

Gerald Bes, teamleider training & ontwikkeling Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe
‘Leiderschap is essentieel’
“Gaaf dat we zo in het diepe werden gegooid met het sorteren van de was. Beetje bij beetje kregen we steeds meer informatie die duidelijk maakte waarover het ging.
Je kunt als een kip zonder kop gaan sorteren, maar je moet eerst weten wat het doel is en waar je heen wilt. Iemand moet richting geven: leiderschap is essentieel bij veranderingstrajecten. Eenduidige communicatie is heel belangrijk.”

Fotografie Eelkje Colmjon.

NTS/Norma slaat spijkers met koppen

‘Sociale innovatie via de technische as’

Hoe krijg je na een overname een betere samenwerking tot stand en een cultuur van gezamenlijkheid? NTS Norma bedacht in co-creatie met ROC Twente en Saxion een innovatieve training met werkvormen die speciaal zijn toegespitst op de doelgroep: technici.

Eind 2016 nam de NTS Group het kleinere Norma over, een echt Hengeloos bedrijf dat sinds de oprichting in 1954 een stormachtige groei kende. Van klein metaalbedrijf groeide Norma uit tot een onderneming met 440 medewerkers dat complete mechatronische systemen ontwerpt en produceert. “Na de overname ontstond een organisatie met veel takken van sport en een grote verscheidenheid aan mensen en denkwijzen”, vertelt Anja Kluinhaar van NTS Norma. “Culturen waren té verschillend. De oude Normanezen werkten en dachten anders dan hun nieuwe collega’s. Ze vonden elkaar niet altijd.”

Belevingswereld
Tijd voor een training om naast technisch vakmanschap ook gedragscompetenties te leren. Daarin werd sociale innovatie over technische vakkennis gelegd. Crux van de training: om mensen te motiveren moet je aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep, dus leer het belang van samenwerken met een technische opdracht. Diana Agterbos, opleidingscoördinator NTS/Norma: “Het is belangrijk om alles over de technische as te doen. Zo daag je deze medewerkers uit om elkaar in het werk op te zoeken en te leren kennen. Daardoor ontstaat meer gelijkwaardigheid in de organisatie.”

Avonturiers en Bewakers
Ter illustratie krijgen de deelnemers van de workshop een opdracht in groepjes: Spijkers met Koppen. Op tafel ligt een blok hout met een spijker erin. Daarnaast een bak met spijkers. De opdracht: Hoe kan je 14 spijkers op de kop van een rechtopstaande spijker krijgen? De uiteindelijke constructie moet stabiel zijn. “Het gaat niet om het resultaat, maar om het proces”, benadrukt Agterbos. “Om vaardigheden als luisteren, initiatief nemen, samenwerken en oplossend vermogen. In elke groep zijn Avonturiers en Bewakers. De één begint als een malle, de ander denkt eerst eens rustig na. Spreek die rollen af en ga aan de slag.”

Waardevol
De opdracht – de oplossing ligt in een constructie met horizontale en verticale spijkers – biedt slechts een korte impressie van de gehele training. Kluinhaar: “Binnen de organisatie hebben we afdelingen bij elkaar gebracht, dus alle disciplines door elkaar. Zo maakten we duidelijk hoe waardevol het is als ieder zijn eigen kennis kan inbrengen. Het is misschien geen rocket science, maar de boodschap is: luisteren, verbindingen leggen, samen tot een oplossing komen.”

Meer informatie over Norma
www.norma-groep.nl

Anja Kluinhaar

‘Luisteren, verbindingen leggen, samen tot een oplossing komen. Dat is de boodschap’

Diana Agterbos

Els Hofman, adviseur Movisie
‘Beter dan ingewikkeld gepraat’
“Een briljant idee. Als je wilt werken aan competenties, moet je zo dicht mogelijk bij de mensen zelf staan. Technische vakmensen in contact brengen met elkaar en leren samenwerken vraagt om een andere aanpak. Een praktische opdracht werkt beter dan allerlei ingewikkeld gepraat. Het was ook leuk om met de ‘spijkeropdracht’ bezig te gaan. Een prettige manier om kennis te maken. We waren als laatste groepje klaar, maar hebben het leukste samengewerkt! Het is wel nodig om na zo’n opdracht even duiding te geven in welke context je dit doet. Die uitleg was er gelukkig.”

Fotografie Eelkje Colmjon.

Bram Keuning, organisatieadviseur BK6
‘Stap uit je comfortzone’
“Dit was een echte workshop, waarbij we met een groepje aan het werk gingen. Leuk om samen te experimenteren, te bedenken en te doen. Zo werd inzichtelijk hoe processen op afdelingen in bedrijven vorm krijgen. Samenwerking binnen en tussen bedrijven is een interessant onderwerp binnen mijn vak. Voor echte samenwerking moeten mensen uit hun comfortzone stappen, weg van hun eigen wereldje. Ik pleit ook altijd voor samenwerking tussen klant en leverancier. Laat klanten eens naar je processen kijken en vraag hen wat er beter kan. Zo kan samenwerking tot verbetering leiden.”

cof