Verandering en hr:
Intal, VDH en Atlas Copco

De arbeidsmarkt wordt krapper. Hoe zorgen we voor voldoende goed personeel? Door een aantrekkelijke werkgever te zijn. En vergeet ook Wajongers niet.

De Intal-methode zet medewerker centraal

‘Focus op waar je goed in bent’

Intal maakt in Opmeer aluminium kozijnen, deuren en gevels. Om de juiste te mensen te vinden en behouden voor het bedrijf heeft de hr-afdeling een eigen systeem ontwikkeld: de Intal Methode. Regels? Die horen daar niet bij.

Op de tafels in de workshopruimte liggen stapels kartonnen kaarten waarmee een kaartenhuis gebouwd kan worden. De opdracht voor de deelnemers: bouw een toren met de kaarten waarop dingen staan die van toepassing zijn voor jouw ideale werkplek. Aan de tafels wordt al snel gediscussieerd over de interpretatie. Geven regels houvast? Of is er meer ruimte voor eigen initiatief door gebrek aan regels? Een groepje besluit beide kaarten in de toren op te nemen. “Het verschilt per persoon.”

Weinig regels
Het uitgangspunt van de methode van Intal is de focus op mensen. Het bedrijf kent weinig regels, en geluk en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Medewerkers beginnen het eerste uur van de dag bijvoorbeeld met verbeteringen aan zichzelf. Hr-business partner Marcia Schouten: “Iedereen schrijft bij ons een persoonlijk ontwikkelingsplan. We geven aan dat je moet focussen op waar je goed in bent, dat vinden medewerkers vaak ook leuk.” Ook maakt het bedrijf gebruik van een 360-gradenevaluatie: naast jezelf en de directeur, bekijken ook drie directe collega’s in hoeverre je competenties beheerst en je gedrag past bij de Intal-methode.

Teamspirit
Ook voor de jaarlijkse beloning gaat Intal uit van onderlinge openheid: drie groepen met inzicht in elkaars functioneren mochten het bedrag van 65.000 euro onderling verdelen. Schouten: “Mensen accepteerden wat ze kregen, het leidde tot grote betrokkenheid en de teamspirit verbeterde: het was immers gelukt om hier samen uit te komen.” Of het voor iedereen is weggelegd, weten Schouten en directeur Rudy Schipper niet. “Als je hier niet voor openstaat, pas je denk ik niet bij Intal”, aldus de directeur.

Meer informatie over Intal
www.intal.nl

Marcia Schouten en Rudy Schipper

‘Geluk en persoonlijke ontwikkeling staan bij ons centraal’

Ruud van den Bergh, bestuurder opleidingsfondsen FNV Metaal
Stapeltje kaarten roven’
“Ik ben benieuwd of dit blijft werken; zo’n beloningssysteem heb ik in de jaren tachtig ook eens gezien. Het ging twee keer goed, de derde keer gunde men het elkaar niet meer. Ik ben nieuwsgierig hoe dat hier gaat. Ik ga in ieder geval een stapeltje kaarten roven vanmiddag. Het is goed om over je werkomgeving na te denken.”

Fotografie Eelkje Colmjon.

Monique van Dijk, hr-Business Partner Enercon
Met collega’s delen’
“Deze workshop geeft me veel vernieuwende ideeën en inspiratie. Ik ga dit met mijn collega’s delen en laten zien hoe het óók kan. We denken vaak op een bepaalde, vaste manier, maar er zijn heel veel meer mogelijkheden om hr-beleid vorm te geven.”

Fotografie Eelkje Colmjon.

Meedoen op de arbeidsmarkt: 4 stellingen

‘Robots bieden nieuwe kansen’

Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt moeten ook kunnen meedoen. Maar de praktijk is weerbarstiger. Niet bij VDH, producent van meetinstrumenten. Via vier stellingen dwingt het bedrijf de deelnemers van de workshop dieper in hun hart te kijken.

Stelling 1: Productie in verre landen is nodig omdat de kennis en kunde lokaal ontbreekt

Schoorvoetend stapt een deelnemer in het ‘mee eens’-vak. Dus de rest vindt het onzin? Dan neemt Paul Flokstra van VDH zelf het woord: “In het noorden delen we expertise met elkaar. Tegen de scholen zeggen we: leid mensen op. Pas als dat niet meer lukt, wordt het misschien het buitenland.”

Stelling 2: De Quotumwet zorgt alleen voor hoge kosten

Drie deelnemers zijn het hiermee eens. “Er is bij ons bedrijf veel te veel herrie en het werk is erg fysiek. We accepteren een eventuele boete.” Maar een nee-stemmer: “Er is altijd wel simpel werk te creëren.”

Stelling 3: Een Wajonger levert hooguit hoofdpijn op

Niemand is het ermee eens. Maar op de vraag wie dan Wajongers in dienst hebben, steken slechts twee deelnemers hun hand op. José Marinus van VDH: “Onze Wajonger kwam met zo’n petje op binnen, alle voordelen bevestigend. Maar nu is hij volkomen geaccepteerd.”

Stelling 4: Ontmenselijking van mijn bedrijf door robots is niet de toekomst

Uiteindelijk besluit een kwart van de deelnemers het ermee eens te zijn. En driekwart niet. Dat doet Tom Bos van WeCobot zichtbaar genoegen: “Robots bieden mensen juist nieuwe kansen.” En een mobiliteitsman: “Robots ontmenselijken niet, het is evolutie.”

Meer informatie over VDH
www.vdhproducts.com

Paul Flokstra

‘Er is altijd simpel werk te creëren’

José Marinus

Frank Lamers, hr-consultant Siemens Nederland
‘Quotumwet zal niet werken’
Ik vond de stelling over de Quotumwet wel interessant. De intentie van de wet is misschien goed, maar hij zal niet werken. Met mensen met een beperking of achterstand moet je voorzichtig omgaan. Die kun je niet zomaar overal plaatsen. Op de sociale werkplaatsen zitten ze in een beschermde omgeving, op een eigen veilig plekje. Bij mij in regio zijn de werkplaatsen ook gekoppeld aan een bedrijvengroep. Werkt prima. Maar nu? Ik denk dat grote en rijke bedrijven de boetes gewoon voor lief nemen en de kleinere op allerlei creatieve manieren de wet zullen omzeilen.”

DSC_6342 frank lamers

Shaaneequa Peper, afstudeerstagiair Rotocoat Kampen
‘Tussen wal en schip’
Een Wajonger die hooguit hoofdpijn oplevert, ja, daar wil je natuurlijk niet bij horen. In die zin vond ik de stellingen niet zo sterk. Maar ze zetten ons uiteindelijk wel aan het denken. Ik weet eerlijk gezegd niet of er bij Rotocoat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werken. Het zou in elk geval wel moeten, ik vind het goed dat de overheid het verplicht stelt. Je helpt er alleen niet de echt zwakkeren mee. Die zullen tussen de wal en het schip vallen. Laat die toch bij de sociale werkplaatsen blijven.”

DSC_6334 shaaneequa peper _

Atlas Copco ziet interne mobiliteit als een kans

‘Continu verse lucht nodig’

Elk onderdeel van de compressoren die Atlas Copco maakt, is voor het bedrijf een metafoor voor een onderdeel van het hr-beleid. “We hebben continu verse lucht nodig en dat staat voor vers bloed”, aldus hr-manager Desirée Tonino.

Het ruikt zoet in de ruimte. Alle deelnemers aan de workshop kauwen verwoed op roze bubbelkauwgom, terwijl er in het midden van de ruimte een kleine compressor staat te loeien. De vraag is wat eerder lukt: een bel blazen met je wangen als compressor óf een ballon met perslucht laten knappen. Het eerste blijkt het geval. De deelnemers weten niet hoe snel ze bij de prullenbak moeten komen: weg met die zoete kauwgom. Daarna zetten ze een compressor in elkaar. “Appeltje, eitje”, zegt een deelnemer.

Metafoor
De compressor is bij Atlas Copco een metafoor voor het hr-beleid: ze zijn continu op zoek naar verse lucht. Dat begint al bij de ‘luchtfilter’. Nieuwe mensen maken technische testen, assessments en meerdere interviews. “Alles om te zorgen dat we aan de voorkant juist zitten”, aldus Tonino. Om de doorstroom vervolgens te managen (‘de motor’) moet iedereen de juiste visie hebben en switchen. “Interne mobiliteit zien we als een kans.” Tegelijkertijd is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen carrière. Tonino: “We zullen nooit iemand aanwijzen voor een functie. Iedereen moet de ambitie hebben zelf ergens heen te gaan.”

Blijven opleiden
Daarbij hoort ook blijven opleiden (‘de luchtkoeler’) om kennis actueel te houden en te verrijken. “We geloven dat iemand in drie tot vijf jaar een missie kan volbrengen. Als je iemand langer laat zitten, gaat het vuur eruit”, zegt Tonino. En dus wordt er zelfs in het hogere management gewisseld. “We zijn niet bang dat mensen vertrekken. Iedereen wéét dat het zo werkt hier. Iedereen heeft dezelfde filosofie”

Meer informatie over Atlas Copco
www.atlascopco.com
Desirée Tonino

‘Als je iemand te lang laat zitten, gaat het vuur eruit’

Chaya Vos, hr-medewerker Nijburg Industry Group
‘Op de goede weg’
“Ik werk in Oost-Groningen. Daar zijn enorme tekorten. Wij zijn continue aan het bedenken wie we nodig hebben en waar we de kennis vandaan moeten halen: intern of extern. Vooral het opleidingsgedeelte vond ik daarom interessant: het is een bevestiging dat we op de goede weg zitten. Mensen moeten groeien en zich gewaardeerd voelen om te blijven.”

DSC_6519 chaya vos_

Annelie Bovendeur, hr-officer Hiab Benelux
Doorstroming binnen het bedrijf’
“Ik vond het een heel inspirerende workshop en interessant om te zien hoe Atlas Copco zorgt voor doorstroming binnen het bedrijf. Ik denk dat het goed is als er af en toe andere mensen op stoeltjes komen zitten. We hebben nu een interimmanager die met een nieuwe visie naar het bedrijf kijkt, misschien brengt dat ook iets teweeg. Ik ga het in ieder geval bespreken.”

DSC_6535 annelie bovendeur_