En nu ik!

Nuttig, zo’n Nationaal Verkeersveiligheidscongres. Met een mooi thema, ‘Inspiratie tot actie!’. Maar in hoeverre heeft het congres de deelnemers nu echt geïnspireerd om in actie te komen? En wat zijn dan de acties die we dan kunnen verwachten?

 

 

‘Cursus voor bromfietsers en bedrijfsleven’

 

“Ik moet denken aan de nieuwe schademeld-app die wij mede hebben ontwikkeld. Je kunt die gegevens uitsplitsen naar doelgroep, leeftijd, vervoerswijzen enzovoorts. Zo is nieuw voor mij dat de categorie bromfietsers, bestuurd door weggebruikers in de leeftijd van 16 tot 39 jaar en dan vooral in de avond, ook flink scoort in de statistieken. Waarschijnlijk door woon-werkverkeer en pizzakoeriers. Misschien is een cursus voor bromfietsers samen met het bedrijfsleven een oplossing, net als we nu al hebben voor motorrijders.”

Jeroen Disco, Hoofd Regionaal Ondersteuningsbureau Zuid-Holland

 

 

‘Meer richten op gedragsverandering’

 

“We moeten meer samenwerken. Van de provincie krijgen we provincie-brede cijfers over bijvoorbeeld scooterongevallen. Die vallen mogelijk niet op als je ze per gemeente bekijkt, omdat het er weinig lijken. In Gorinchem werken we samen met het waterschap, scholen en de buurt om een weg veiliger te maken. De tijd is voorbij dat de politie alles oploste. We richten ons tegenwoordig meer op gedragsverandering, ook al verdienen we daar als politie zelf niets aan.”

Herman Buijk, Handhaving Politieregio Rotterdam

 

 

‘Fietsongevallen vaker registreren’

 

 “Ik hoop de komende tijd op nieuwe initiatieven, vergelijkbaar met Smart Traffic Accident Reporting (STAR). Dat is een veelbelovend instrument, waar alleen de kinderziektes nog niet helemaal uit verdwenen zijn. Met name fietsongevallen worden nog te weinig geregistreerd. Als dat vaker gebeurt kunnen we uit die data veel aanknopingspunten vinden om de fietsveiligheid naar een hoger plan te tillen.”

Niels Bos, SWOV

 

 

 

‘Investeer in infrastructuur’

 

“Ik zit niet in de hoek om zelf actie te ondernemen. Ik doe namelijk onderzoek naar economie en verkeersveiligheid. Maar als ik de wegbeheerders en beleidsmakers zou moeten adviseren, dan zou ik zeggen: investeer in een betere infrastructuur. Want die is nog niet af. In Utrecht, de stad waar ik vandaan kom, zijn nog zoveel wegen zonder vrijliggende fietspaden. Daar is ook nog een fikse slag te maken.”

Wim Wijnen, W2Economics

 

 

‘Meer samen met burgers’

 

“Verkeerseducatie is ontzettend belangrijk. Met ons initiatief ‘Verkeerslokaal’ proberen wij de leerlingen op school bewust te maken van verkeersveilig gedrag. Op die manier hopen we ook hun ouders te bewerken. Daarnaast geloof ik sterk in het activeren van burgers om zelf met verkeersveiligheid aan de slag te gaan. Als ik bijvoorbeeld hoor dat de gemeente Zwolle door meerdere burgers genomineerd is voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs vanwege fietsvriendelijke maatregelen, dan word ik meteen enthousiast. Want we moeten het met elkaar doen.”

Hans de Man, Bureau de Groot Volker

 

 

 

‘Regelrechte contradictie’

 

“We doen met z’n allen aan verkeerseducatie voor 4- tot 12-jarigen, en gaan daarmee verder op de middelbare scholen. Daar krijgen we geld voor van de minister. Als diezelfde minister dan stelt dat mobieltjes raadplegen op de fiets niet strafbaar is omdat dit niet handhaafbaar is, dan vind ik dat een merkwaardig signaal. Ik vind dat een regelrechte contradictie.”

Elke Helmus, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag