Drie koplopers

Ruim baan voor de fiets

 

Van de meer dan 20.000 mensen die vorig jaar ernstig gewond raakten in het verkeer, was het grootste deel een fietser. De meeste van deze ongevallen vinden plaats binnen de bebouwde kom. Veel gemeenten spannen zich in om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren. Bijvoorbeeld in Zwolle, Zoetermeer en Houten.

 

 

Zwolle

Fietsbruggen en fietstunnels

De fietsrotonde was ooit een Zwolse uitvinding die inmiddels overal in den lande navolging vindt. Maar Zwolle gaat verder: met fietssnelwegen en fietsbruggen. Doel: fietsers veilig van wijk naar wijk en naar omliggende dorpen brengen.

 

Zoetermeer

Nachtnet van fietspaden

Struiken weg, goede en soms zelfs feestelijke verlichting: dat zijn manieren waarop Zoetermeer al tien jaar werkt aan veilige fietspaden in het donker. Met glow in the dark wegmarkeringen en een heuse discotunnel. Op 1 oktober 2016 wordt het Nachtnet Veilige Fietspaden officieel in gebruik genomen.

 

 

Houten

De auto te gast

Een rondweg voor automobilisten, geen autoverkeer tussen de wijken, vrijliggende fietspaden, onderdoorgangen daar waar fietsers en automobilisten elkaar kruisen en zogenaamde ‘fietsstraten’ waar automobilisten te gast zijn: op tal van manieren geeft Houten fietsers zo veilig mogelijk de ruimte.

 

 

 

 

 

Zwolle in de prijzen

Tijdens het NVVC2016 hebben deelnemers Zwolle verkozen tot winnaar van de Nationale Verkeersveiligheidsprijs.

De Nationale Verkeersveiligheidsprijs is een initiatief van ANWB, SWOV, VVN en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres. De prijs is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en is een aanmoediging voor het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.