Nieuwe inzichten, contacten en opdrachten

 

Met een tas vol nieuwe inzichten en contacten gingen de vijftig deelnemers aan het eerste Denk Mee Café van SOR weer naar huis. Wat zit er in hun tas naar huis?

 

 

Technologie om contacten te stimuleren

 

“Het viel me op dat het eigenlijk nauwelijks over stenen ging. En dat veel mensen positief zijn over de inzet van robots in huis. Ik had verwacht dat ze persoonlijk contact bovenaan zouden stellen, maar technologie biedt ze weer autonomie en kan helpen contact te maken met mensen. Ontmoetingen vinden echter toch via toevalligheid plaats. We moeten nadenken hoe je die toevallige contacten kunt stimuleren. Dat is interessant voor de Veldacademie, want wij doen veel veldwerkonderzoek.”

Pieter Graaff

Onderzoeker en docent bij de Veldacademie

 

 

Liever zorg organiseren dan verhuizen

“We kunnen heel goed praten óver zaken, maar dit gaat over onszelf, over hoe wij in de toekomst wonen. Het is dan hoopvol dat er geen eenvormigheid is in wensen, terwijl we de afgelopen veertig jaar wel eenduidigheid hebben neergezet: alle complexen zien er hetzelfde uit. We denken vaak vanuit de zorgvraag, maar iemand die zorg nodig heeft kan vaak best in zijn huis blijven wonen. Het gaat doorgaans niet zozeer om de woning zelf, maar om wat je eromheen organiseert. Je kunt woningen later dan makkelijk terugbrengen in de markt.”

Jeen Woudwijk

Eigenaar adviesbureau Woudwijk

 

 

Bevestiging en nieuwe contacten

“Bij mij zijn de toepassingen van robots in huis blijven hangen. En dat je als instelling het niet zelf moet bedenken, maar dat bewoners aan zet zijn. Nee, dat is niet nieuw voor me, maar een bevestiging van hoe wij het doen. Je krijgt op deze manier voorzieningen waaraan mensen echt behoefte hebben. Je boort bovendien creativiteit aan. Als corporatie doen we nu meer dan alleen vastgoed. Door die vastgoed hebben we meer mogelijkheden dan zorginstellingen. Mooi aan zo’n Denk Mee Café is dat ik nieuwe contacten heb opgedaan. Iemand kan me helpen met energiebesparing. En iemand anders wees me op Gebiedsgids.nl.”

Marcel Korthorst

Directeur seniorenwoningcorporatie WoonCompas Rotterdam

 

 

 

 

 

Een terugblik met sfeervolle foto's: