Scenario’s voor de toekomst

 

Vijftig stakeholders ontwikkelden samen toekomstschetsen voor ‘thuis’ langs drie scenario’s: 1. oud, hulpbehoevend & weinig geld
2. oud, gezond & weinig geld; 3. oud, hulpbehoevend & heel veel geld.

Hun gecombineerde oplossingen in een drieluik.

 

 

 

oud, hulpbehoevend & weinig geld

Zorgnetwerken

 

Over dertig jaar zijn door allerlei ontwikkelingen wonen en zorg anders georganiseerd. Kern is dat mensen dingen gaan delen. Wie weinig geld heeft maar wel zorg nodig heeft, kan in ‘tiny units’ gaan wonen, waaromheen grotere units zijn. Mensen verschillen in mate van zorg die ze nodig hebben, en dus is ook inrichting van de units niet standaard. Mensen regisseren zelf hun zorg, maar bundelen krachten voor mogelijkheden die anders voor hen niet mogelijk zijn, zoals automatisch vervoer naar een huisarts. Optie is om ook te delen met andere complexen met ‘tiny units’ elders in Nederland.

 

Oud, geen geld, maar gezond

Deelnetwerken

 

Delen staat centraal. Dat wekt creativiteit op en creëert andere middelen. Delen kan bijvoorbeeld in een woongroep, maar ook door iemand in huis te nemen die kan helpen bij klusjes. Of delen kan met straatbewoners. Dan moeten ze elkaar wel kennen. Daarvoor zijn ontmoetingsmogelijkheden nodig. Maar ook een katalysator. Deze rol kan door de gemeente of een welzijnsorganisatie worden opgenomen, maar even goed door een buurtbewoner. In dergelijke deelnetwerken is wel diversiteit belangrijk, zodat mensen elkaar ook wat te bieden hebben.

 

 

 

Oud, hulpbehoevend, heel veel geld

Techniek als hulp

 

Autonomie staat centraal. Waardigheid is namelijk belangrijk. Technologie helpt mensen bij die autonomie doordat ze werk uit handen neemt. Zo ontstaat meer ruimte voor aandacht van anderen.

Technologie maakt het ook mogelijk dat je weer kunt lopen met een ‘Iron Man’-been, waardoor je je bewegingsvrijheid wordt vergroot. Dit helpt tegen vereenzaming, net als moderne technieken die voor virtuele contacten zorgen zoals een sociale app voor senioren. Hier kunnen ze uit de voeten zonder Iron Man-benen.