Zorgpact 2017

Op het spreekuur
van de EHBS

Dokter, hoe breid ik mijn zorgpact uit?

Op de Landelijke Werkdag opende Zorgpact een hulppost voor Eerste Hulp Bij Samenwerking. Voor een consult voor prangende vragen die snel een remedie behoeven. Direct bij opening van de post zat de eerste patiënt al in de wachtkamer.

PROBLEEM:

Hoe breid je een regionale samenwerking uit en hoe zorg je voor verduurzaming? In Gooi en Vechtstreek hebben drie zorginstellingen, vijf gemeenten, een onderwijsinstelling en de economic board een arrangement hoe mensen uit de bijstand via een opleiding naar werk in de zorg toe te leiden.

TOELICHTING:

“We zijn met de beste intenties begonnen. Het aandeel van alle partners kan echter beter. In de Participatiewet zit een groep die lastig aan werk is te helpen. De cliënten hebben een beeld van ouderenzorg en de zorgsector ziet niet direct de potenties van deze mensen. Maar in januari start een eerste groep van 13 personen met de opleiding”.

HET CONSULT:

Patiënt:
Ronald Clous, projectleider werkgelegenheid Gooi en Vechtstreek

Behandelend arts:
Marion Sieh

Sieh: “Hebben jullie je succesje al gevierd?”
Clous: “Nou, in januari gaat een persbericht eruit, dan stromen weer mensen in.”
Sieh: “Zijn er knelpunten?”
Clous: "Uit de tussentijdse evaluatie kwam naar voren dat we statushouders erbij kunnen betrekken. We willen ook alle partijen dichter bij elkaar brengen, bijvoorbeeld met rondleidingen. Onderwijs zal flexibeler omgaan met inschrijvingen, want mensen in de bijstand moet je, als ze gemotiveerd zijn om in zo’n traject te stappen, niet een half jaar laten wachten. Ik merk alleen dat de zorg terughoudend is en er potentiële kandidaten negatieve beeldvorming bestaat over werken in de ouderenzorg. Vanuit gemeenten zie ik zelfs economische concurrentie: in de bouwsector kunnen mensen sneller aan de slag, en dus uit de uitkering.”
Sieh: “Heb je al contact met regionale zorgwerkgeversorganisatie? Ben je bekend met de Sectorplan Plus-gelden? Je kunt voor een specifieke groep subsidie aanvragen. En je kunt je aansluiten bij een Zorgpact.”
Clous: “Dat moeten we doen.”
Sieh: “Wellicht ben je zelfs koploper. Ik hoor vaker dat zorginstellingen interesse hebben in mensen uit de bijstand maar er weinig geschikte mensen uit de kaartenbakken komen. Als ik het zo hoor, zijn jullie dus al goed bezig.”
Clous: “Oh, gelukkig. Ik was al bang voor een ernstige diagnose.”
Sieh: “Zou het wat zijn als Doekle Terpstra langskomt?”
Clous: “Nou, dat zou geweldig zijn, zeker voor zo’n kleine regio. Zullen we meteen de agenda trekken?”

Vragen? Ga naar de EHBS

“De EHBS is een concrete plek van Zorgpact waar mensen met vragen terecht kunnen. Het voordeel van fysiek aanwezig zijn is, dat we mensen meteen in contact kunnen brengen en iets kunnen overhandigen, in plaats van naar een site te verwijzen. Bijvoorbeeld voor de aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds of het ‘Overzicht regelingen’.
We krijgen vaak de vraag hoe je als koploper je rol neerzet. De ene koploper is daarin handiger dan de andere. Een koploper heeft als voordeel dat die al resultaten heeft geboekt. Wij kunnen reflectie bieden en vanuit ervaring met andere zorgpacten aangeven waar je tegenaan kunt lopen en wat je eraan kunt doen. Soms zit er een vraag achter de vraag. We kunnen ook met de beleidsambtenaren verbinden; die staan gewoon op de site.”
Özlem Yalvaç, projectleider Landelijke Zorgpact