Zorgpact 2017

Samen­werking
dient de mens

Het Zorgpact is sinds de start in het voorjaar van 2015 uitgegroeid tot een omvangrijke community van bijna honderd innovatieve samenwerkingen. Welke inzichten hebben we in die tweeënhalf jaar opgedaan? Een korte samenvatting.

In de publicatie ‘De samenwerking dient de mens’ staan vijftien inzichten verdeeld over vijf onderwerpen: leren in de praktijk, zorg en technologie, toenemende opleidingseisen, permanent leren en samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt. Daarin zien we dat leren in de praktijk binnen zorg- en welzijnsopleidingen extra kansrijk is, en dat innovatief wijkgericht werken begint bij de bewoners. Maar ook: dat technologie zien en uitproberen leidt tot technologiegebruik. En dat techniek zorgberoepen verandert maar ook nieuwe creëert.
Binnen het thema samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt is meer leiderschap nodig. Ieder opleidingsniveau is nodig in de zorg. En er bestaat geen universele ‘optimale personeelssamenstelling’. Laatste inzicht: een leven lang leren betekent ook een leven lang láten leren. In de publicatie komen diverse initiatieven aan het woord. We spraken met twee van hen.

Wijkgericht werken in Breda

‘Leer je wijkbewoners kennen’

Het werk in de sector zorg en welzijn verschuift van de instellingen naar de wijk. Daarom is het zo belangrijk dat je de wijkbewoners ként. 34 studenten van de Avans Hogeschool - onder wie die van zorgopleidingen - zochten contact met bewoners van de Bredase wijk Heusdenhout.

Margot Put, directeur Sociale Studies: “We zijn twaalf projecten gestart. Ons pareltje is Buddy to Buddy: dat wordt nog steeds voortgezet. Hiermee wilden onze studenten statushouders uit hun isolement halen. Ze bouwden het contact heel voorzichtig op. Eerst vrijblijvend kennismaken. Daarna een picknick organiseren, spelletjes doen, heel laagdrempelig. Pas toen het vertrouwen was gewonnen, zijn we met de hulpverlening begonnen.”

Wijkgericht werken? 3 tips van Margot

  1. Realiseer je dat je niet meteen een hele wijk weet te raken.
  2. Betrek de gemeente bij je plannen.
  3. Houd als onderwijsinstelling je didactische opdracht in de gaten. Die kan botsen met de doelstellingen van je project.
 

Nieuwe profielen in de ouderenzorg

Doen waarvoor je bent opgeleid

Veel werkgevers in zorg en welzijn geven aan dat ze hoger gekwalificeerd personeel nodig hebben vanwege de toename van complexe zorg. Volgens Rita Scholten is dat maar ten dele waar. “Zorgverleners moeten ook doen waarvoor ze zijn opgeleid.”

Scholten is projectleider CanMEDS binnen de ouderenzorg. Ze heeft met haar team een overzicht gemaakt van de opleidingsprofielen van mbo en hbo door voor niveau 1 tot en met 6 CanMEDS-rollen naast elkaar te zetten: competentiegebieden waar zorgverleners mee te maken hebben. Het project is ontstaan vanuit Zorgpact Midden-Nederland. Dit leidde tot nieuwe functiebeschrijvingen en -benamingen. Zoals Bachelor Verpleegkundige hbo niveau 6. “Sollicitanten weten dan veel beter wat ze kunnen verwachten”, zegt Scholten. “Ook intern moeten deze functiebenamingen ingang krijgen. Dan kom je er als medewerker ook makkelijker voor uit dat een bepaalde rol gewoon beter past bij jouw niveau. Voor het werk dat mogelijk blijft liggen, kan de zorginstelling dan mensen van een ander niveau aannemen.”