Zorgpact 2017

Landelijke Werkdag Zorgpact 2017 in

film - quotes - beelden

Op 6 december 2017 vond de Landelijke Werkdag Zorgpact plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Bijna 500 professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en overheid deelden hun kennis, visie en ervaringen in workshops, denktanks en goede gesprekken. De dag in woord en beeld.

Film

Quotes

Beelden

Reacties

16.00 uur, het einde van de Landelijke Werkdag. Tijd voor een eerste indruk. Met welk nieuw verworven inzicht gaan deelnemers in hun dagelijkse praktijk aan de slag?

Jeanette van Ommen–Veldhuizen, opleidingsmanager Alfa College Hoogeveen

Sanneke Schepman, beleidsmedewerker Zorg & Welzijn RegioPlus

Anne Marie Bas, senior adviseur Calibris Advies

René Arends, senior beleidsadviseur GGZ Nederland

Miriam Reelick, docent GET-lab Avans Hogeschool Breda

Colofon

Dit e-zine is gemaakt in opdracht van het Zorgpact door een team van Magazine on the Spot.

Coördinatie: Robin Ouwerkerk
Redactie: René Lamers, Robin Ouwerkerk, Hester Sleeking, Frank Wijvekate
Eindredactie: Anje Romein
Fotografie: Eelkje Colmjon
Foto's Wall of fame: Rick Huizinga
Film ‘Mogen we u wat vragen’: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos

Logo-MotS-animatie