Wat is onze agenda voor de toekomst?

Op 20 april gingen na afloop van de conferentie zo’n zestig penvoerders met elkaar in gesprek over hun ‘ideale agenda voor de toekomst’. Wat staat er op hun wensenlijstje, wat heeft prioriteit? En wat moet er nog gebeuren om de stip op de horizon te bereiken?

2025

Verlenging van matchingsconstructie/bestuurlijk kader tot 2035 (voor educatie én participatie). Cultuureducatie is een vaste waarde binnen het curriculum voor kinderen van 2 tot 21 jaar. De minister-president is vol lof voor cultuureducatie en geeft het prioriteit in het regeerakkoord.

Na 2035

Wet voor het recht op cultuureducatie met een structurele financiering. Hoe de wereld er straks ook uitziet: tijd en geld voor cultuureducatie blijft nodig.

Wat is er dan nog nodig?

 

 • Alle leerlingen hebben in 2035 toegang tot de culturele rijkdom van Cultuureducatie met Kwaliteit, zonder financiële drempels.
 • Betere afstemming tussen Cultuur en Onderwijs binnen het ministerie van OCW.
 • Meer inclusiviteit, meer kunst die verhalen van betekenis vertelt. Aandacht voor meertaligheid.
 • Zet in op persoonsvorming: leerlingen zijn creatief wendbaar en weerbaar.
 • Werk in verbinding met andere domeinen. Coördinatoren en intermediairs op het gebied van sport, cultuur, bibliotheek dragen het samen.
 • Aanreiken van een verrijkende culturele leeromgeving, zowel reëel als virtueel.
 • De school heeft interactie met de digitale en fysieke culturele omgeving.
 • Er zijn cultureel breed ontwikkelde leerkrachten en kunstvakdocenten voor de kunstvakken.
 • Bruggenbouwers voor het leren via digitale middelen binnen cultuureducatie zijn nodig.
 • Bedenk dat de kinderen van nu over twaalf jaar voor de klas staan. Zij worden onze nieuwe rolmodellen, inspiratoren en ambassadeurs.

Verder dromen

En wat staat er – als we groot mogen dromen – verder nog op de agenda van de toekomst van cultuureducatie? We vroegen het de deelnemers van de conferentie.

1 augustus 2023

De dag dat de noodzaak van Cultuureducatie met Kwaliteit overbodig is, omdat kunst & cultuureducatie in het onderwijs is geborgd; inhoudelijk & financieel.

September 2023 - januari 2024

Een reeks fysieke netwerk­bijeen­komsten met alle betrokken partners, waar­onder de pen­voerders.

27 april 2024

De Uitmarkt voor Cultuureducatie overstemt de 57e verjaardag van koning Willem-Alexander.

15 juni 2024

Feest! Verdubbelaar voor landelijk cultuurbudget.

Start schooljaar 2025

Cultuur­onderwijs wordt een vast vak op alle scholen. Kick-off van de lancering.

November – december 2026

De Nationale Onderwijs­tentoon­stelling in het kader van Kunst & Cultuur.

16 februari 2027

Ouderdemonstratie op het Malieveld voor meer cultuur in het onderwijs.

Oktober 2032

Het grote diversiteits­gala in de Kuip, hoera de samen­leving is divers en inclusief.

Januari 2038

De G20 summit naar aanleiding van 25 jaar CmK. Inter­nationale top waarin wereldwijd de beste voorbeelden van cultuur­educatie worden gedeeld.

Mei 2038

De C7: de zeven sterkste landen zetten zich in voor cultuur­educatie wereldwijd.

Colofon

Dit e-zine is gemaakt in opdracht van het Fonds Cultuurparticipatie door een mediateam van On the Spot.

 • Teksten: Karlijn Broekhuizen, René Lamers, Robin Ouwerkerk en Eric Went
 • Eindredactie: Karlijn Broekhuizen
 • Fotografie: Paulus van Dorsten (conferentie), Paul Laan (beelden kinderen), Jalisa Oudenaarde (Roziena), Hein van den Heuvel (Mark Mieras) en Martijn Beekman (Gunay Uslu)
 • Cover: Vera Vos
 • Infographic: Lovisa Ooserhof
 • Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos