GA TERUG

Sectordeals stimuleren nieuwe verbindingen in de stad:

‘Doorbraken forceren voor langdurig werklozen’

Na de Zorgdeal, de Bouw- en Techniekdeal, de Horecadeal en de sectordeal Westland heeft Den Haag twee nieuwe sectordeals gesloten: met de uitzendbranche en met sociaal ondernemers in de stad. Inge Luttikhuizen, programmadirecteur Werkoffensief +500 en Marieke Stam, directeur Den Haag Werkt kijken terug. En blikken vooruit.

Wat was ook alweer de aanleiding om met deze deals te starten?

Inge: “Veel mensen die langere tijd in de bijstand zaten bleven bij de gemeente buiten beeld. Daar hebben we een actieprogramma voor opgezet, Werkoffensief +500. Waar we de stad voor nodig hebben. Via de sectordeals maken we verbindingen met én tussen partners in de stad om doorbraken te forceren, om sectoren toegankelijker te maken voor mensen die aan de kant staan.”

Nu zijn Sociaal Ondernemen en de Uitzendbranche aan de beurt. Waarom deze twee?

Marieke: “We zien dat deze sectoren op dit moment heel belangrijk zijn voor de toekomst van onze kandidaten. Het is de hoogste tijd om daarop in te springen. Sociaal ondernemers hebben de kennis en expertise in huis om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt werk- en ontwikkelkansen te bieden. We zien dat steeds meer sociaal ondernemers zich in Den Haag vestigen en het verschil maken. Wij vinden dat dit een sectordeal verdient. De uitzendbranche is een van de eerste sectoren die weer aantrekt en kansen biedt aan mensen die als gevolg van Covid-19 aan de kant staan. Ook daar willen we via een deal meer werk van gaan maken. Daarbij kunnen we de innovatieve kracht van sociaal ondernemers en intermediairs goed gebruiken bij onze opgave.”

Wanneer is een sectordeal geslaagd?

Marieke: “We weten dat we elkaar nodig hebben om sociale impact te maken. Dat vraagt om inspanningen van álle partijen. Een sectordeal is geslaagd als de lijnen tussen partners korter worden en partijen elkaar weten te vinden en versterken. Het zou meer moeten zijn dan een papieren werkelijkheid en echt moeten leiden tot een levendige samenwerking. Met concrete werk- en ontwikkelkansen voor werkzoekenden.”

Hoe is de rolverdeling? Ofwel: wie doet er wat?

Inge: “Den Haag is initiator van de deals. Wij stellen ons vooral faciliterend op om samenwerking tot stand te brengen. Vervolgens kijken we met vertegenwoordigers van de betreffende sector wat we samen kunnen doen om meer mensen aan het werk te krijgen. Denk aan opleidingen, de inzet van brancheorganisaties en van werkgevers. Samenwerking tussen werkgevers onderling is daarin heel belangrijk. Zij kunnen immers van elkaars expertise leren. Sommige werkgevers zijn erg goed in het begeleiden en ontwikkelen van kandidaten, maar hebben zelf geen vacatures. Een collega kan deze baan wel aanbieden, terwijl hij niet de ruimte of expertise voor een ontwikkeltraject heeft. En soms weten kandidaten wel in welke sector ze aan de slag willen, maar nog niet in welk beroep. Dan is het fijn om bij verschillende werkgevers te kunnen snuffelen. In dat kader hebben we binnen de sectordeal horeca bijvoorbeeld een stagecarrousel opgezet met een aantal werkgevers.”

Zijn jullie tevreden over hoe de samenwerking gaat in de deals die al gesloten zijn?

Marieke: “Er zijn grote stappen gezet en er zijn inmiddels veel banen gecreëerd. Maar er zijn ook verbeterpunten. Samenwerken is letterlijk werken, en dat is ook de tijd nemen om te investeren in de relatie en elkaar feedback te vragen en te geven. Het is net als in een relatie tussen mensen: je investeert in élkaar. Maar pas als je reflecteert, zie je hoe het écht gaat. Dan wordt duidelijk waar nog wat te winnen valt. Daar kunnen we nog in groeien.”

Wat is de impact van Covid-19 op de deals?

Inge: “De totstandkoming van de eerste deals vond nog plaats met grote bijeenkomsten waar de betrokken partijen naar elkaar hun wensen uitspraken. Zulke bijeenkomsten zijn al een tijdje niet meer mogelijk. Het is moeilijk om via digitaal en individueel overleg in diezelfde modus te raken. We hopen dit snel weer op de oude manier op te kunnen pakken. Om niet alleen één op één, maar juist in gezamenlijkheid te delen wat er nu bereikt is, hoe de samenwerking loopt, de dienstverlening wordt ervaren. En om de lopende deals weer een extra boost te geven.”

Welke deal heeft wat jullie betreft straks speciale aandacht nodig?

Inge: “De sectordeal Zorg is sterk geraakt door de coronacrisis. Het is een sector met veel banen. De crisis heeft het speelveld veranderd. Het grootste deel van de werkontwikkeltrajecten in deze sector is stil komen te liggen. Desondanks blijft de zorgsector een kansrijke sector omdat we daar een toename van werkgelegenheid verwachten. We anticiperen hierop door het aantal werkontwikkeltrajecten de komende tijd uit te breiden.”

GA TERUG