GA TERUG

Sectordeal Sociaal Ondernemen:

‘We hebben dezelfde missie’

Sociaal ondernemers en de gemeente Den Haag gaan samen de arbeidsparticipatie in de stad verbeteren. Doel is meer banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inzet is bovendien om het sociaal ondernemen in de stad te stimuleren. Hoe dat precies moet, ligt vast in de sectordeal Sociaal Ondernemen.

In Den Haag is een vaste kern van sociaal ondernemers al meer dan tien jaar bezig om voor kwetsbare inwoners duurzaam werk te creëren. Zij laten bovendien zien dat het mogelijk is om maatschappelijke impact én winst maken met elkaar te verenigen.

Neem Copiatek, een sociale onderneming die bij bedrijven, gemeenten, scholen en instellingen afgeschreven ICT-apparatuur ophaalt en vervolgens opknapt. Deze elektronica gaat vervolgens deels naar een goed doel, een ander deel gaat terug naar de markt en wat niet meer bruikbaar is wordt duurzaam gerecycled. Copiateks missie is mensen met een afstand op de arbeidsmarkt een langdurig dienstverband aanbieden. Van de zeventien personen die op de loonlijst staan, valt het grootste gedeelte onder de Banenafspraak, die tot doel heeft om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Arbeidsparticipatie verhogen

Van bedrijven als Copiatek zijn er veel meer in de stad. De gemeente Den Haag erkent het belang van sociaal ondernemen. Reinder Douma, programmamanager Sociaal Ondernemen bij Den Haag Werkt: “We hebben dezelfde missie: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. We hopen dat we elkaar met de sectordeal in de toekomst nog beter weten te vinden, om zo uiteindelijk de arbeidsparticipatie te verhogen. De deal zorgt voor vertrouwen in elkaar en gaat sociaal ondernemen in Den Haag steviger maken.”

Vier ambities

Het is een document met ambities dat alle partijen binnen de sector sociaal ondernemerschap bij elkaar brengt. Denk aan Social Club Den Haag, dé Haagse community voor iedereen die onderneemt met een duurzame en maatschappelijke impact. Maar ook MKB Den Haag, vakbondsorganisaties, Fonds 1818 en Rabobank Den Haag doen mee. De sectordeal Sociaal Ondernemen focust op vier ambities:

Concrete acties

Per ambitie is een lijst met uitgangspunten vastgesteld. Deze worden uitgewerkt in een implementatieplan, met concrete acties. Zo is het plan om diverse challenges en evenementen te organiseren om de sector sociaal ondernemerschap te promoten en te stimuleren. Bovendien spreken de partijen de intentie uit om sociaal ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren in vraagstukken op het gebied van financiering, huisvesting en algemene bedrijfsvoering en coaching.

Dit zijn sociale ondernemingen

Wat is een sociale onderneming? Dit zijn de criteria die de gemeente Den Haag hanteert:

  1. De onderneming heeft een maatschappelijke missie gericht op arbeidsparticipatie en deze missie wordt duidelijk overgedragen;
  2. De onderneming heeft minimaal 30% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst;

Voor de lijst van ondernemers waar de opdrachtnemers binnen de gemeente Den Haag hun social return-verplichting in kunnen vullen wordt hier nog een derde criterium aan toegevoegd:

  1. De onderneming haalt tenminste 50% van de inkomsten uit commerciële activiteiten.

Meer weten?

GA TERUG