GA TERUG

Sociaal ondernemen, loyale medewerkers en winst draaien? Het kan!

Veel werkgevers kijken wat onwennig naar collega-ondernemers die sociaal en inclusief ondernemen en zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuw perspectief bieden. Misschien begrijpelijk, maar niet nodig. Want geloof me: sociaal ondernemen, loyale medewerkers in huis halen én winst draaien? Het kan!

 De afstand tot de arbeidsmarkt ligt vaak niet bij de werkzoekende met een beperking, maar bij werkgevers die onvoldoende inzien hoe ze gebruik kunnen maken van dit enorme potentieel. Neem mensen met een autismespectrumstoornis. Die scoren op sommige vaardigheden misschien een 6, maar op andere een 10+. Als je die kandidaten goed inzet, heb je dus fantastische medewerkers binnengehaald. Of denk aan mensen met een visuele beperking. Die zijn vaak heel goed in klantcontacten, omdat ze goede luisteraars zijn. Bedenk bovendien dat er veel scenario’s zijn waarom een persoon bijvoorbeeld langer dan zes maanden in de WW zit. Dan is het lijntje tussen aan de kant staan of meedoen heel dun. Het loont echt om te kijken naar wat mensen wél kunnen.  

Er zijn bovendien steeds meer publieke en private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten met een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Zo maakt artikel 2.82 uit de nieuwe Aanbestedingswet (die op 1 juli 2016 van kracht is geworden), het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten expliciet aan te besteden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeelsbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Den Haag kent meerdere sociaal ondernemers die zich koplopers mogen noemen als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Deze organisaties onderscheiden zich vaak met het  PSO 30+ certificaat van TNO. Dat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen en legt een stevige basis voor sociale ondernemingen om hun continuïteit te borgen. 

In dit magazine is er veel aandacht voor de sectordeal Sociaal Ondernemen. Daarin maken sociaal ondernemers en de stad Den Haag afspraken om samen de arbeidsparticipatie in de stad te vergroten. En terecht. Sociale ondernemingen zorgen immers bij uitstek voor nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Moge de mooie voorbeelden in dit magazine een inspiratiebron zijn.

Yuri Starrenburg
*Directeur PSO-Nederland

GA TERUG