header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
2
SCROL NAAR BENEDEN
A
A
A

Voorwoord

Stap af van afvinklijstjes bij het zoeken naar nieuw personeel. Zorg dat mensen graag voor je willen werken. En investeer in hun ontwikkeling. Daar krijg je gegarandeerd loyale en betrokken medewerkers voor terug. Aldus Wouter Touw, programmaleider bij CAOP, een adviesbureau dat werkt aan slimme oplossingen voor complexe arbeidsmarktvraagstukken.

Het CAOP verbindt wetenschap met beleid en praktijk, zorgt voor kennisdeling binnen en tussen sectoren en beschikt over een groot netwerk.

Creatief op zoek

“In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om het net even anders te doen. Anders gaat het jou niet lukken om aan voldoende personeel te komen. Het is belangrijk om creatief op zoek te gaan. Naar medewerkers die op het eerste oog misschien niet geschikt zijn voor de functie die jij in de aanbieding hebt. Maar die jij met wat begeleiding en wat hulp – onder andere van Den Haag Werkt - wel geschikt kunt maken."

Zien wie je bent

Dat begint met kijken naar wat iemand wél kan. Zoals ze dat in Deventer doen, bij arbeidsbemiddelaar Omzien. Op hun website staat: ‘We zijn opgericht vanuit de gedachte dat onbenut arbeidspotentieel niet verspild mag worden. Juist omdat wij geloven in een arbeidsmarkt waar het gaat Om Zien wie je bent en wat je kunt!’. Mensen die al jaren op de bank zitten, worden opgepakt en gekoppeld aan werkgevers die verder durven kijken dan naar hun eigen afvinklijstjes.

Positieve gezondheid

De theorie daaronder is het concept van huisarts Machteld Huber: ‘Positieve gezondheid’. In dit concept wordt gezondheid niet gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte. Maar als het vermogen van mensen om zelf met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Iemand ondersteunen om dat beter te doen, dat is dus de opgave. Ik vind dat een creatieve sleutel als antwoord op personeelsschaarste.

Pak het experiment

Kijken naar vaardigheden van kandidaten in plaats van naar diploma’s: dat zal steeds vaker het uitgangspunt worden. En zoek dan vooral naar kwaliteit bij alles wat jij als werkgever of uitvoeringsorganisatie doet. Durf de vrije ruimte te zoeken. Pak het experiment. Lever maatwerk. En doe dat met een positieve grondhouding. Dat levert gegarandeerd nieuwe kansen op voor mensen die graag willen werken, maar nu nog langs de kant staan. En jij, als werkgever, vist dan uit een andere vijver dan de gebruikelijke.

Goed werkgeverschap

"Goed werkgeverschap: dat gaat uiteindelijk het verschil maken. Tussen ondernemers die straks wel en niet over voldoende gekwalificeerd personeel beschikken. Zorg dat medewerkers voor jou willen werken. Neem dat bloedserieus. Investeer in hun ontwikkeling, en zoek de samenwerking met slimme partners in de stad. Daarmee bind je nieuwe typen medewerkers voor heel lang aan jouw bedrijf. Resultaat zal niet uitblijven.”

Wouter Touw
CAOP

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
3
SCROL NAAR BENEDEN
A
A
A

Den Haag Werkt maakt zich hard voor een inclusieve arbeidsmarkt. Wethouder Kavita Parbhudayal is verantwoordelijk voor werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Hoe gaat zij die inclusieve arbeidsmarkt als wethouder een boost geven?

Wat is er volgens u nu nodig om de arbeidsmarkt de komende jaren inclusiever te maken?

“Laten we eerst vaststellen dat werk essentieel is. Liefst betaald werk. Collega’s hebben, sneller de taal leren, ertoe doen: dat geeft zelfvertrouwen en versterkt de eigenwaarde. Voor wie dat nog een stap te ver is, bieden opleidingen nieuwe kansen en energie. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid bij de uitdagingen van het leven. Soms kunnen zij die (nog) niet aan. Zij doen er goed aan dan allereerst een beroep te doen op hun eigen netwerk. In een aantal gevallen kunnen wij als overheid helpen met oplossingen op maat. Dat is wat Den Haag Werkt doet.

Werkgevers zoeken bijna altijd naar die ene perfecte kandidaat om te voorzien in hun vacature. Maar perfectie bestaat niet. De arbeidsmarkt is momenteel oververhit; de vraag naar personeel is in veel sectoren groter dan het aanbod. Daarom is het niet alleen vanuit sociaal, maar ook vanuit commercieel perspectief verstandig als werkgevers met een andere bril naar kandidaten durven te kijken. Kortom, durf door de rafelrand van onze kandidaten heen te kijken, en beoordeel hen op basis van motivatie en talent, in plaats van alleen op cv en ervaring.

Inclusiviteit zie ik dus niet alleen als een politiek correct doel op zich, maar beschouw ik als een vanzelfsprekende noodzaak om de mismatch op de arbeidsmarkt te helpen tegengaan. En om iedereen kansen te geven aan de samenleving mee te doen.”

Wat betekent dat concreet?

“Dat betekent bijvoorbeeld dat Den Haag Werkt werkgevers kan helpen na te denken om hun baan (vacature) zo aan te passen dat deze geschikt wordt voor onze kandidaten; kortom, een lagere instapmogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de grote vraag naar zonnepanelen en het tekort aan technische vaklui om ze te monteren. Het halen, brengen en neerleggen van zonnepanelen zou je aan onze kandidaten kunnen overlaten, zodat de monteur zich specifiek op de montage kan richten. Jobcarving noemen we dat in ons jargon. Dat vraagt van werkgevers creativiteit om anders naar hun organisatie te kijken. Tegelijk kunnen wij als gemeente een bijdrage leveren met loonkostensubsidies en begeleiding van kandidaten.”

Werkgevers zijn belangrijke partners in de stad en onmisbaar om die inclusieve arbeidsmarkt een stapje dichterbij te brengen. Wat gaat er al goed in de samenwerking tussen werkgevers en de gemeente (Den Haag Werkt)?

“Sociaal ondernemers en maatschappelijk betrokken werkgevers laten al jaren zien hoe het hen lukt om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt baankansen te bieden. We zien binnen deze groep ondernemers veel creativiteit, innovatiedrang en flexibiliteit. Samen met Den Haag Werkt zoeken zij de grenzen op en komen met goede ideeën. Ik zou graag zien dat meer werkgevers hier een voorbeeld aan nemen.”

Kunt u wat voorbeelden noemen waar u zelf enthousiast over bent?

“Laatst was ik bij Stichting Calibris Advies. In hun Wijkleerbedrijf in de Schilderswijk leiden zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op voor een baan in de (thuis)zorg. Gemeente Den Haag werkt nu al een aantal jaar met hen samen en inmiddels zijn al tientallen vrouwen opgeleid voor een baan in de zorg. En werkgevers staan voor ze in de rij.

Ander mooi voorbeeld is Albert Heijn. Daar kijken ze bij de aanname van nieuwe medewerkers vooral naar iemands motivatie en talent. Nederlands spreken is geen vereiste. Na een jaar krijgen nieuwe medewerkers een vast contract. En via coaching op de werkvloer zorgt Albert Heijn ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen.”

Waarom is het voor andere werkgevers kennelijk toch nog lastig om zulke stappen te zetten?

“We moeten uiteraard ook realistisch blijven. Zo hoor ik dat de hulpvragen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak niet alleen werkgerelateerd zijn. Denk aan slechte gezondheid, schulden, problematische gezinssituaties en andere omstandigheden. Dit zijn belemmeringen die re-integratie en werken moeilijker kunnen maken. Dat vraagt soms best veel van werkgevers.”

Hoe kan de gemeente helpen?

“Het aan het werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vereist een gezamenlijke benadering. Ik trek daarin intensief op met mijn collega’s in het stadsbestuur, met name wethouders Hilbert Bredemeijer van Onderwijs en Saskia Bruines van Economie. We werken aan een gezamenlijk plan om onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Dat doen we samen met werkgevers en onderwijsinstanties.

Ook kunnen we nog meer de samenwerking zoeken met koepels als VNO-NCW. Want met grotere bedrijven kunnen we volgens mij nog wel meer doen, denk aan het voorbeeld Albert Heijn.

En als we mensen dan uiteindelijk aan het werk hebben, moeten we er vervolgens voor zorgen dat het om een duurzame baan gaat. Daarom begeleiden we de mensen ook na plaatsing bij een werkgever op de werkplek. Ik zie in de praktijk dat dit een belangrijk instrument is om terugval in de uitkering te voorkomen.”

Wat wilt u aan het eind van de coalitieperiode 2022-2026 bereikt hebben?

“Over vier jaar is een grote groep maatschappelijk betrokken werkgevers in Den Haag actief die structureel kansen biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; daar werken we aan en daar reken ik op. Verder zou ik het geweldig vinden als elke jongere met een mbo-diploma op zak voortaan bij wijze van spreken automatisch een arbeidscontract krijgt aangeboden. En uiteraard verwacht ik de ambitie van dit stadsbestuur waar te maken om jaarlijks gemiddeld 400 mensen extra aan het werk te helpen met behulp van loonkostensubsidie. Ten slotte biedt het kansen voor de groep mensen die al aan het werk is, als er doorgroeimogelijkheden gecreëerd worden, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Ook dat zorgt namelijk voor doorstroming en beweging op de arbeidsmarkt.”

Over Kavita Parbhudayal

Kavita Parbhudayal (1973), verantwoordelijk voor Werk, Wijken en Dienstverlening, is geboren en getogen in Nickerie, Suriname. In 1992 verhuisde zij naar Nederland om in Rotterdam economie te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit. Daar heeft zij zich gespecialiseerd in monetaire en macro economie. Inmiddels woont Kavita ruim 25 jaar in Den Haag. Zij is sinds 2018 politiek actief en namens de VVD wethouder in het stadsbestuur van Den Haag. In oktober 2022 begon zij aan haar tweede termijn als wethouder.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
4
SCROL NAAR BENEDEN
A
A
A

In 2022 had Biesieklette, beheerder van openbare stallingen, 29 werknemers in dienst met loonkostensubsidie. Wat zijn de voordelen van deze subsidie? En zitten er ook nadelen aan? HR Officer Drifa Libari en Henk Scheffers, werk- en trajectcoach, vertellen over hun ervaringen met loonkostensubsidie.

Wat doet Biesieklette?

“Wij zijn beheerder van openbare stallingen in Haaglanden. Daarnaast verhuren we fietsen, buggy’s, fietstrommels (een kleine afgesloten fietsenstalling, red.) en buurtstallingen. Maar ook strandrolstoelen en rollators voor mindervaliden. We bieden onze medewerkers een leerwerktraject met jobcoaching. Doel is uiteindelijk dat zij via ons doorgroeien naar een vaste baan elders.”

Waarom maken jullie gebruik van loonkostensubsidie?

“Via loonkostensubsidie krijgen wij compensatie voor medewerkers met een arbeidsbeperking die een verminderde productiviteit hebben. Wij ontvangen het verschil tussen deze zogeheten loonwaarde van de werknemer en het minimumloon. Dat helpt ons om allerlei soorten kandidaten een leerwerktraject te kunnen aanbieden. Indirect levert loonkostensubsidie dan een bijdrage in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Met hulp van onze werk- en trajectcoaches – gecertificeerde jobcoaches en loopbaanprofessionals – kunnen zij zich op verschillende manier ontwikkelen. Hiermee vergroten ze hun kansen op een succesvolle carrière. Daarnaast kunnen ze altijd bij ons terecht voor advies. Ze leren om weer in het arbeidsritme te komen, zich aan afspraken te houden, contacten te onderhouden en zelfstandig taken uit te voeren. Iedereen die gemotiveerd is om aan de slag te gaan krijgt een kans.”

Hoe ingewikkeld is het om hier gebruik van te kunnen maken?

“Loonkostensubsidie aanvragen kan in het begin ingewikkeld zijn, omdat er verschillende regels en vereisten aan verbonden zijn. Bij de eerste aanvragen heeft onze contactpersoon bij Den Haag Werkt aangegeven hoe wij de loonkostensubsidie kunnen aanvragen. Je moet aanvraagformulieren invullen en documenten aanleveren. Zoals een bewijs van werkgelegenheid en gegevens over werknemers die worden aangenomen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moeten wij vervolgens aan alle voorwaarden van de subsidie blijven voldoen. In eerste instantie waren wij niet bekend met deze constructie. Inmiddels is het voor ons routine geworden om deze subsidie aan te vragen.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat kandidaten met loonkostensubsidie (LKS) zich verder ontwikkelen?

“Onze werk- en trajectcoaches begeleiden en coachen de kandidaten die bij ons in het leer- en werktraject zijn geplaatst. Tijdens het intakegesprek leggen we uit wat het traject precies inhoudt. Bij de start stelt onze werk- en trajectcoach samen met de kandidaat een plan van aanpak op. Het leerwerktraject begint met het opbouwen van basiswerknemersvaardigheden: fris en fruitig en op tijd aanwezig zijn op de werklocatie, vriendelijk klanten ontvangen, ervoor zorgen dat bezoekers in- en uitchecken. De kandidaat wordt ingewerkt door een mentor van Biesieklette. En tijdens de training 'Werken bij Biesieklette' leren kandidaten wat de bedrijfsregels inhouden.”

Wat vinden jullie goed aan deze regeling?

“Loonkostensubsidie maakt het mogelijk om ons leerwerktraject aan veel verschillende soorten kandidaten aan te kunnen bieden. De personen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie zijn meestal kandidaten met een arbeidsbeperking. In de praktijk merken wij dat deze kandidaten meer begeleiding en coaching nodig hebben dan iemand die daar niet onder valt. Deze medewerkers kunnen wat sneller of vaker ziek worden. Maar omdat ze onder de no-riskpolis vallen krijgen we een Ziektewet-uitkering van UWV als dat het geval is. Het financieel risico is daarmee voor ons beperkt.”

Raden jullie het anderen aan?

“Absoluut. Door deelname aan het traject zien we dat onze medewerkers daadwerkelijk stappen maken in hun ontwikkeling. Dat is een mooi resultaat om te bereiken.”


Dáárom loonkostensubsidie

Veel Haagse werkgevers zijn op zoek naar personeel. Tegelijkertijd staan er inwoners aan de kant die graag willen werken. Soms hebben zij een tijd niet gewerkt of ontbreekt het hen aan ervaring. De gemeente biedt daarom ondersteuning, bijvoorbeeld door loonkostensubsidie en begeleiding op de werkvloer. Zo kunnen meer mensen aan het werk en lossen werkgevers hun personeelstekorten op.

Bent u op zoek naar personeel? En wilt u weten hoe de gemeente u hierbij kan helpen? Uw accountmanager kan u meer vertellen over de mogelijkheden, zoals loonkostensubsidie. Of bel of mail naar de helpdesk werkgevers als u meer informatie wilt: 070 - 752 77 50 of denhaagwerkt@denhaag.nl.

In gesprek met werkgevers over (financiële) ondersteuning gemeente

Als gemeente willen we zoveel mogelijk mensen een kans bieden op werk. Dat doen we samen met werkgevers en partners in de stad. De gemeente kan hier op verschillende manieren bij ondersteunen, zoals met loonkostensubsidie.

Met een aantal werkgevers gingen we in gesprek om te horen wat zij van ons nodig hebben om mensen in dienst te kunnen nemen en houden. Dat leverde mooie inzichten op, waarmee wij aan de slag gaan. Wordt zeker vervolgd!

Bekijk de video voor een korte impressie van deze bijeenkomst.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
5
SCROL NAAR BENEDEN
A
A
A

Het Nationaal Archief in Den Haag heeft negen gedetacheerde medewerkers van Den Haag Werkt in vaste dienst genomen. Volgens Ina Dijkman, hoofd Dienstverlening bij Het Nationaal Archief, past dit in de wens om een ‘zo inclusief mogelijke organisatie’ te worden. Nieuwe aanwinst Boudewijn is blij met zijn nieuwe aanstelling. Ook Sander Hulspas, van Team Begeleiding na Plaatsing bij Den Haag Werkt, is opgetogen.


Ina Dijkman, hoofd Dienstverlening Nationaal Archief

‘Altijd fijn om een achtervang te hebben’

Inclusieve organisatie

“Wij vinden het belangrijk om een inclusieve organisatie te zijn. Inmiddels werken daarom op detacheringsbasis al zo’n twintig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons. En daar zijn nu nog eens negen enorm gemotiveerde en betrokken vaste medewerkers bijgekomen."

144 kilometer archiefstukken

Sommigen van hen werken hier al heel lang. Als toezichthouder in de studiezaal bijvoorbeeld. Zij letten erop dat bezoekers geen archiefstukken uit de studiezaal meenemen. En ook houden ze in de gaten of onderzoekers voorzichtig met de originele documenten omgaan. Of ze werken in het depot, waar we 144 kilometer aan archiefstukken hebben opgeslagen. Wie iets wil inzien, kan dat aanvragen. Onze medewerkers zorgen ervoor dat die stukken dan voor hen klaar worden gezet.

Nu echt deel van het team

Vanaf begin december 2022 maken deze negen personen, die in dienst waren van Den Haag Werkt, officieel onderdeel uit van het team. Dat gevoel dat iedereen deel is van het team, probeerden we al zoveel mogelijk te geven. Maar het is toch net even ‘officiëler’ als er ‘Nationaal Archief’ boven jouw loonstrookje staat. Dat voelt anders dan gedetacheerd zijn.

Terugkeergarantie

"Wat helpt, is dat Den Haag Werkt onze nieuwe medewerkers ook in de toekomst blijft volgen. Er is zelfs een terugkeergarantie, als mocht blijken dat iemand toch niet op z’n plek zit. Dat geeft ons rust. Het is fijn dat we ook nu nog samen kunnen optrekken met Den Haag Werkt, mocht het onverhoopt niet lekker lopen. Altijd prettig om een achtervang te hebben voor als dat echt nodig is.”


Sander Hulspas, Team Begeleiding na Plaatsing, Den Haag Werkt

‘We blijven betrokken bij oud-medewerkers’

Vast dienstverband

“Ik vind het geweldig dat we voor al deze mensen hun duurzame detachering hebben kunnen omzetten naar een vast dienstverband. Van tevoren hebben we met iedereen zorgvuldig besproken wat de consequenties zijn; voor hun salaris, pensioenopbouw, huursubsidie en zorgtoeslag. Het mooie is dat alle negen oud-medewerkers van Den Haag Werkt er financieel op vooruit zijn gegaan."

No-riskpolis

Wie denkt dat wij ons nu terugtrekken, en dat de werkgever het allemaal zelf moet uitzoeken, heeft het mis. We blijven namelijk betrokken bij het wel en wee van onze oud-medewerkers. Tot hun pensioen aan toe. Ik zal dan ook regelmatig op bezoek gaan, om te polsen hoe het gaat en of iemand hulp nodig heeft. Waar nodig schakel ik specialisten in van de gemeente, zoals een financieel coach. En als iemand het werk uiteindelijk niet aankan, dan komt die persoon gewoon terug bij ons in dienst. Dat is de afspraak. Aantrekkelijk is bovendien dat werkgevers bij ziekte van onze oud-medewerkers gebruik kunnen maken van de zogenaamde no-riskpolis. UWV neemt hun loonkosten dan over. Dus ook dat is optimaal geregeld.

Supergemotiveerde medewerkers

"Het Nationaal Archief verdient wat mij betreft alle lof voor hoe zij dit hebben aangepakt. Zij snappen het belang van een inclusieve arbeidsmarkt. En zij begrijpen ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt prima inzetbaar zijn, mits ze in hun kracht worden gezet. Soms zijn hooguit wat kleine aanpassingen nodig en kunnen zij prima functioneren. Vervolgens levert dat supergemotiveerde en betrouwbare medewerkers op. En wie wil dat nu niet, in deze woelige tijden van krapte op de arbeidsmarkt?”


Boudewijn, depotmedewerker Nationaal Archief

‘Na 38 jaar ben ik zomaar rijksambtenaar’

“Wie had dat kunnen denken. Ruim 38 jaar werk ik al in hetzelfde gebouw. Eerst bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Sinds 2016 bij het Nationaal Archief. Ik ben tot voor kort altijd gedetacheerd geweest; eerst vanuit de Haeghe Groep, later vanuit Den Haag Werkt. Totdat het Nationaal Archief dit jaar voorstelde om mij in vaste dienst te nemen. Dat is gebeurd. En zo ben ik ineens rijksambtenaar geworden.
Ik ben depotmedewerker. Ik haal stukken op uit het archief en breng ze na afloop ook weer terug. Leuk werk. Ik maak flink wat meters door het gebouw. En het belangrijkste is: ik ben onder de mensen. Veel collega’s ken ik best al een tijdje; dat werkt fijn. Je weet dan wat je aan elkaar hebt.
Op de werkplek komt Sander van Den Haag Werkt nog regelmatig even langs. Dan drinken we een kop koffie en vraagt hij hoe het met mij gaat. Als er dan iets is, bespreken we dat en kijken we hoe we dat kunnen oplossen.
Eigenlijk verandert er niet heel veel voor mij. Er staat nu alleen een andere werkgever boven mijn loonstrookje. Ik werk nog steeds in hetzelfde gebouw. Wel verdien ik nu wat meer dan toen ik gedetacheerd was. Maar ik ben en blijf gewoon dezelfde persoon.”

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
6
SCROL NAAR BENEDEN
A
A
A

Bij Den Haag Werkt - Werk in Opdracht (WIO) verzorgen de medewerkers opdrachten voor verschillende ondernemers. Zoals bij cluster Food Verpakken, onderdeel van het werk- en ontwikkelbedrijf van gemeente Den Haag. Hier worden producten als snoep, kruiden en thee ingepakt voor grotere winkels. Medewerkers met een kwetsbare arbeidspositie doen hier werkervaring op. Gaat dat goed, dan kunnen ze eventueel buiten de deur aan de slag.

Senior accountmanager Arie Molenkamp onderhoudt de contacten met de klanten. Ibrahim Arslan en Achmed Sufi zijn werkvoorbereiders. Samen met Arie toetsen zij nieuwe aanvragen die binnenkomen op haalbaarheid, kosten en of het werk geschikt is. Daarna maken zij een calculatie. Dan stuurt Arie een offerte naar de klant.

Accountmanager Arie met werkvoorbereiders Ibrahim en Achmed

Ibrahim: “We zijn een ontwikkelbedrijf. Maar we zijn ook een professioneel verpakkingsbedrijf. We kunnen heel veel. We leveren een volwaardig en kwalitatief hoogstaand product. We verpakken producten en we zorgen voor de juiste etikettering. We werken met de nieuwste machines en technologieën. En we hebben een magazijn waar we het eindproduct voor de klant kunnen opslaan. Klanten in deze sector stellen hoge eisen. Daar willen wij aan voldoen. De klant moet altijd op ons kunnen rekenen.”

Op iedere afdeling werken twee teamleiders. Zij begeleiden de medewerkers en controleren de producten. De teamleiders leggen uit wat zij precies van de mensen verwachten. Ook bekijken zij welk werk voor welke medewerker geschikt is.

Arie: “Food Verpakken bestaat uit zes afdelingen. Elke afdeling vraagt steeds wat meer van een medewerker. Zo ontwikkelen mensen zich binnen ons bedrijf. Vervolgens kunnen ze eventueel overstappen naar een van onze partners voor wie wij werk in opdracht doen. Dit is niet voor iedereen weggelegd. Een aantal medewerkers heeft moeite met verandering. Zij kunnen hier blijven werken. En willen dat vaak ook. Voor hen is dit een veilige en vertrouwde haven.”

Ibrahim: “We werken volgens de wettelijke hygiënerichtlijnen. We zijn dan ook FSSC gecertificeerd, dat is voor veel van onze ondernemers een pluspunt. Dus altijd in aparte ruimtes, zodat er geen overslag van smaken en geuren plaatsvindt. De medewerkers doen ook altijd hun sieraden af. Iedereen op de afdeling draagt een haarnetje. Op afdelingen waar we werken met producten die allergenen bevatten, zijn de haarnetjes rood.”

Ibrahim: “Een deel van de medewerkers is gevoelig voor allergenen. Zij kunnen hier heftig op reageren. We letten er dus goed op wie er met welke stoffen werkt.” Arie: “Mensen kunnen ook moeite hebben met bepaalde producten. Iets plakkerigs inpakken vraagt bijvoorbeeld wat extra geduld. Niet iedereen heeft dat. Ook dit stemmen we intern af.”

Ibrahim: “Ieder mens is anders. Dat geldt ook voor onze medewerkers. Velen houden van repeterend werk. Maar ook dan is afwisseling belangrijk. Dat kunnen we bieden omdat we met verschillende producten werken. Er zijn ook medewerkers die het liefst altijd hetzelfde doen. Onze stickerman bijvoorbeeld. Hij verzorgt sinds 2004 onze etiketten. En bij ons werken ook mensen met lichamelijke beperkingen. Zo hebben we een slechtziende in dienst die verpakkingen openvouwt en hier veel plezier aan beleeft.”

Achmed: “Ik loop vaak over de verschillende afdelingen en ken onze werknemers. Ze maken graag een praatje of een dolletje. Ik merk dat dit heel belangrijk voor hen is. Het maakt hun dag. En het is belangrijk af en toe complimenten uit te delen. Omdat onze medewerkers dat prettig vinden, maar ook uiteraard omdat ze geweldig werk afleveren.”

Ook een opdracht uitbesteden?

Op de afdeling Food Verpakken aan de Zilverstraat helpen we u graag bij het verpakken van droge producten als snoep, thee en specerijen. Vraag naar de mogelijkheden bij accountmanager Arie Molenkamp, via arie.molenkamp@denhaag.nl.
Op de website Den Haag - Besteed uw werk uit vindt u nog meer mogelijkheden van opdrachten die u kunt uitbesteden bij Den Haag Werkt.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
7
SCROL NAAR BENEDEN
A
A
A

Salam kwam vanuit Eritrea naar Nederland. Zij is door Martin Berkhout, accountmanager Horeca bij Den Haag Werkt, voorgesteld aan Vermaat Groep. Dit horecabedrijf verzorgt de catering voor meerdere Haagse bedrijven. Sinds een half jaar werkt Salam op de cateringafdeling van PostNL. En zij is niet de enige die op deze manier een baan heeft gevonden. Inmiddels zijn al acht kandidaten van Den Haag Werkt op verschillende locaties in de stad aan het werk gezet via Vermaat.

Frank van der Zande, jobcoach bij Vermaat Groep, begeleidt deze kandidaten. Én de teams waarin ze werken. “Salam is super enthousiast”, zegt hij. “Ze heeft haar draai in ons bedrijf gevonden. We zien haar opbloeien. En daar zijn we trots op. We willen een inclusieve werkgever zijn en kwetsbare werkzoekenden een kans bieden. Ook met hen willen we een duurzame relatie opbouwen.”

Coachplan

Samen met elke kandidaat stelt hij een coachplan op. Om ze te helpen vaardigheden te ontwikkelen die ze op de werkvloer nodig hebben. “En ik ben hun luisterend oor. Iedere maand ga ik bij ze langs. Waar nodig stellen we het coachplan bij. Maar ook al is een kandidaat nog zo goed, zonder een goed team gaat het niet werken. Dus coach ik de teams ook. Zodat de kandidaten goed ontvangen en begeleid worden.”

Snel matchen

De samenwerking met Den Haag Werkt is zeer vruchtbaar, vindt hij. “In korte tijd hebben we een flink aantal kandidaten kunnen plaatsen. Op basis van talenten en motivaties kunnen we snel matchen. Na een geslaagde proefplaatsing bieden we onze nieuwe werknemers een arbeidsovereenkomst aan.”

Samenwerking cruciaal

Uiteindelijk leidt dat tot een win-win-win situatie, analyseert hij. “Voor ons, voor Den Haag Werkt en vooral voor de kandidaat. Want daar doen we het voor. Ons doel is dat zeven procent van al onze werknemers collega’s zijn die een steun in de rug nodig hebben. De samenwerking met de gemeente is daarvoor cruciaal.”


Salam, cateringmedewerker bij PostNL:

‘Blij met contract’

 “Jobcoach Frank heeft me stap voor stap geleerd hoe ik het moet doen op het werk. Frank denkt met mij mee. En dat is heel fijn. Iedere maand komt hij kijken. Dan vraagt hij hoe het gaat. En wat ik leuk vind. En dan kijken we samen vooruit, naar nieuwe mogelijkheden binnen het bedrijf. En bijvoorbeeld ook naar opleidingen voor mij. Ik heb een contract voor een jaar gekregen. Daar ben ik echt heel blij mee. Het is leuk werk. Nu weet ik zeker dat ik dit nog een tijd kan blijven doen.”


Martin Berkhout, accountmanager Horeca bij Den Haag Werkt:

‘Vermaat Groep geeft alle doelgroepen een kans’

Martin Berkhout is blij met de samenwerking met Vermaat Groep. “Het is een zeer sociale werkgever die alle doelgroepen een kans wil geven.”

Vermaat Groep staat onder meer open voor kandidaten die vallen onder de banenafspraak, statushouders, herintreders en Wajongers. En dus ook voor kandidaten van Den Haag Werkt. Martin: “In ons eigen bedrijfsrestaurant op de Fruitweg begeleiden wij kandidaten naar werk in de horeca. Dat doen we via een Werkontwikkeltraject (WOT). Ze leren dan vakvaardigheden. En ze kunnen certificaten behalen of een praktijkverklaring.”

Vermaat Groep helpt daarna meerdere kandidaten om hun eerste stappen op de reguliere arbeidsmarkt te zetten. Hierin worden ze goed begeleid door jobcoaches van het bedrijf.

Matchen via HalloWerk

Ook binnen HalloWerk vinden Vermaat Groep en Den Haag Werkt elkaar. HalloWerk is het matchingsplatform van de gemeente dat werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengt. Martin: “Als Frank aangeeft dat hij een vacature heeft, plaats ik deze in HalloWerk. Ik neem daarna contact op met personen die hierop reageren. Werkzoekenden die bij Vermaat willen werken breng ik daarna in contact met Frank. Frank zoekt zelf ook in HalloWerk en kan werkzoekenden rechtstreeks benaderen. Hij kijkt dan op verschillende werkplekken waar mogelijkheden liggen. Dat we nu al meerdere kandidaten aan het werk hebben kunnen helpen, geeft aan dat deze samenwerking echt werkt.”

Over HalloWerk

HalloWerk brengt werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt direct met elkaar in contact. Dat gebeurt via het online platform én persoonlijke dienstverlening. Daarbij zijn motivatie en talenten van kandidaten belangrijker dan diploma’s en werkervaring. Bedrijven kijken verder dan het cv.
Op het matchingsplatform maken werkzoekenden een profiel aan. Werkgevers kunnen in HalloWerk zelf kandidaten zoeken bij openstaande vacatures. Via zelfservice waar mogelijk en met ondersteuning van de gemeente waar nodig. HalloWerk versterkt de dienstverlening van Den Haag Werkt.
Meer weten? Kijk op de website van HalloWerk.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
8
SCROL NAAR BENEDEN
A
A
A

Steeds vaker bieden bedrijven hulp bij sociale activiteiten in de stad. Uitzendbureau Randstad is er één van. Met de gemeente en scholen is het uitzendbureau op zoek naar de mogelijkheden om jongeren in Den Haag Zuidwest kennis te laten maken met werk.

Opdrachtnemers van de gemeente Den Haag moeten een bepaald percentage van de loonsom (minimaal 5 procent) investeren in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social Return on Investment (SROI) noemen we dat.

Randstad is zo’n bedrijf met een SROI-verplichting. Het uitzendbureau vroeg de gemeente waar behoefte aan is. Linda van Hooidonk, operationeel manager: “Naast de klassieke invulling van SROI, waarbij we mensen een-op-een begeleiden naar en tijdens werk, zijn wij altijd op zoek naar projecten met een grotere sociale impact. Hiermee kunnen we het verschil maken voor een grote groep mensen. Met de gemeente kwamen we in gesprek over Zuidwest. In deze wijk wonen veel jonge mensen zonder werk. Wij willen ons hiervoor inzetten.”

Sara Hilgers (l) en Linda van Hooidonk

Bijbanenloket

Met de gemeente en met scholen in de wijk onderzoekt Randstad de mogelijkheden om jongeren in deze wijk ondersteuning te bieden. Zodat ze kennis kunnen maken met werk. Sara Hilgers, adviseur SROI bij Randstad: “Op dit moment kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om samen met het ROC, De Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland een bijbanenloket in te richten, een plaats waar jongeren elkaar ontmoeten. Hoe mooi zou het zijn als studenten van de Hogeschool de jongeren uit de wijk hierbij begeleiden?” Ook zoekt Sara de samenwerking met ondernemers in Zuidwest: “Er is, in vergelijking tot in de rest van de stad, weinig werkgelegenheid in de wijk. Ook de ondernemers willen we hier graag bij betrekken.”

Scholen

De vraag naar werk komt ook vanuit de scholen. Sara: ”Die geven aan dat veel jongeren niet in aanraking komen met werk. Werk is geen onderdeel van het straatbeeld in Zuidwest. Dat maakt het voor de jongeren moeilijk om ernaartoe te bewegen. Samen met de scholen en met de gemeente willen we jongeren de mogelijkheid bieden om er kennis mee te maken.”

Voor en door jongeren

Een deel van de jongeren geeft zelf ook aan behoefte te hebben aan werk en stelt een uitzendbureau in de wijk voor. Linda: “Voor en door jongeren. Deze groep wil graag aan de slag. Bijvoorbeeld via een bijbaan of een stageplek.”

Linda en Sara denken dat zij met de gemeente en de scholen een groot verschil in de wijk kunnen maken. Linda: “Het is belangrijk voor de invulling van SROI om met elkaar iets op te zetten waar echt behoefte aan is. Door lokaal samen te werken met inwoners, scholen en de gemeente kunnen we daadwerkelijk iets opbouwen wat de stad en haar inwoners helpt.”

Jaap Hinfelaar, senior accountmanager SROI bij Den Haag Werkt

‘Bedrijven kunnen helpen’

“De SROI-plicht van bedrijven werd eerder vooral ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. 'Onder andere door de krapte op de arbeidsmarkt , is de situatie veranderd. We zien dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om een bijdrage te leveren aan sociale activiteiten in de stad. Om zo inwoners op weg te helpen. Vaak zijn het vrijwilligersorganisaties die deze activiteiten ontwikkelen. Zij lopen regelmatig tegen obstakels aan. Omdat zij de kennis en middelen niet hebben, lukt het bijvoorbeeld niet om een website te bouwen of om subsidies aan te vragen. Bedrijven kunnen hierbij helpen en op die manier hun SROI invullen. Op dit moment lopen er meerdere projecten in de stad waarbij maatschappelijke organisaties ondersteund worden door bedrijven.”

Meer weten over social return?

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
9
A
A
A

Den Haag Werkt is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur. U kunt bij ons terecht met vragen over werk en personeel, begeleiding van mensen, personeelsvraagstukken en subsidies en regelingen. Wilt u opdrachten uitbesteden aan Den Haag Werkt?
Bel of mail ons over de mogelijkheden.

(070) 752 77 50
denhaagwerkt@denhaag.nl
Postbus 12610
2500 DK Den Haag

Bezoekadressen
Fruitweg 17 – Den Haag
Kerketuinenweg 24 – Den Haag

Volg Den Haag Werkt
op social media:

LinkedIn
Twitter

OndernemersPortaal
Met onder andere ondernemersvragen kunt u terecht bij het OndernemersPortaal: voor advies en informatie over regels, vergunningen en procedures van de gemeente. De dienstverlening van het OndernemersPortaal is gratis.

OndernemersPortaal Den HaagDeel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
10
SCROL NAAR BENEDEN
A
A
A

Benieuwd naar eerdere edities van ons magazine? Bekijk dan het archief.
magazine-on-the-spot.nl/denhaagwerkt

Deel dit artikel

Deel via