Colofon

Uitvoering Van Beleid, onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is de uitvoeringsorganisatie van het Europees Sociaal Fonds (ESF)in Nederland.
Dit magazine bevat de hoogtepunten van de slotbijeenkomst ‘Inclusieve re-integratie, Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (2014-2020)', op 15 november 2021 in Utrecht. Dit magazine kwam tot stand in samenwerking met het projectteam GKND, bestaande uit Heidi de Bodt, Yasmin Sengül en Patrick Wouters.

Contactadres: redactieUVB@minszw.nl

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Saskia Ridder, Eric Went
Fotografie: Barbra Verbij
Vormgeving en techniek: Loek Weijts en Henk Langeveld

De archieffoto’s in dit magazine zijn gemaakt tijdens de ‘Durf, Doe, Divers-inspiratietour’

decoratief element