Op weg naar een
aardgasvrij Leiden

Hoe krijgen we Leiden aardgasvrij? Hoe komen we dan aan onze warmte? Wie gaat dat regelen? En wat wordt er van mij verwacht? Leiden organiseert een serie wijkgesprekken. Doel is per wijk te komen tot betrouwbare, betaalbare, duurzame breed gedragen oplossingen. De opbrengsten van de wijkgesprekken worden verwerkt in de Transitievisie Warmte, die eind dit jaar gereed zal zijn.

Voorwoord

Aanscherpen van het hoe & wanneer

Warmtenet ‘kansrijke optie’ Voor Meerburg

Zoektocht naar zekerheden

Vrees voor onomkeerbare besluiten

Biogas of waterstofgas meest kansrijke optie

Waardeiland

Vogelwijk

Prof/Burgwijk

De Mors

Tuinstad Staalwijk

Leiden noord

Zuidwest

Zo gaan we verder

Colofon

Dit digitale magazine is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leiden. Het bevat verslagen van de wijkgesprekken ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte. Deze verslagen zijn samengesteld door een mediateam van Magazine on the Spot.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Verslaglegging: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, Saskia Ridder
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Loek Weijts, John Stelck

decoratief element