We hebben nog 9 jaar om tot een CO2-reductie te komen van 49% ten opzichte van 1990. En we moeten zelfs naar een vermindering van 95% in 2050. Aldus één van de klimaatdoelstellingen, vastgelegd in het internationale Klimaatakkoord.

Om dat voor elkaar te krijgen is een energietransitie nodig. Ofwel: een overgang van energie uit fossiele brandstoffen, zoals gas en steenkolen, naar volledig groene energie. Mondiaal, landelijk, regionaal én lokaal. Een gigantische en noodzakelijke opgave die we op de schaal van Leiden echt samen moeten oppakken: de gemeente, bedrijven én inwoners van de stad.

Het is daarom belangrijk om daar met elkaar continu over in gesprek te gaan. En ook te blijven. Over hoe we deze enorme klus samen kunnen aanpakken. Intussen doen we allerlei studies en onderzoeken, overleggen we met partners in de stad. En gaandeweg krijgen we zo de mogelijkheden en onmogelijkheden steeds scherper in beeld. Het is goed om alle inzichten steeds met elkaar te blijven delen.

Dat hebben we dit najaar gedaan in de vorm van een aantal wijkgesprekken. Daarin stond de vraag centraal hoe we stapsgewijs tot een aardgasneutrale gebouwde omgeving kunnen komen. Per wijk. Wat we willen gaan doen, wanneer en wat er dan van ieder van ons verwacht wordt, dat hebben we vervolgens vastgelegd in een Transitievisie Warmte. Maar dus niet voordat we daar met elkaar eerst nog eens goed over gesproken hebben. Want hebben we wel de juiste koers voor ogen? Zien we scenario’s over het hoofd? Wat betekent dit voor inwoners en ondernemers? Er is rondom dit onderwerp enorm veel expertise en betrokkenheid in de stad. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken.

In dit digitale magazine treft u de uitkomsten van deze wijkgesprekken aan. En die hebben we meegenomen naar de tekentafel, waar uiteindelijk de Transitievisie Warmte is opgesteld die nu ter inzage ligt. Deze zal naar verwachting begin volgend jaar aan de gemeenteraad voor akkoord worden voorgelegd.

Ik kijk terug op goede, positief kritische wijkgesprekken. En constateer dat we met elkaar weer een stapje verder zijn komen. Dat we de kennis en expertise uit de stad hebben vertaald naar een kwalitatief sterke Transitievisie Warmte. Ik ben onder de indruk van de grote betrokkenheid die ik om me heen heb ervaren. We snappen dat het nodig is, weten wat het einddoel is. De weg ernaartoe ligt nog niet vast en bewandelen we samen.

Fleur Spijker
Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen

Colofon

Dit digitale magazine is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leiden. Het bevat verslagen van de wijkgesprekken ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte. Deze verslagen zijn samengesteld door een mediateam van Magazine on the Spot.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Verslaglegging: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, Saskia Ridder
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Loek Weijts, John Stelck

decoratief element