Combineer transitie met aanpak hittestress

Het allereerste wijkgesprek over de transitievisie warmte vond plaats op 20 juli in en over de Zeeheldenbuurt. De bijeenkomst werd bijgewoond door dertig wijkbewoners. Zij kregen te horen dat de wijk niet geschikt is voor warmte op lage temperatuur en dat ook middentemperatuur moeilijk zal worden. Belangrijke tip: combineer de energietransitie met het aanpakken van hittestress.

Dit waren de belangrijkste conclusies uit dit wijkgesprek:

  • Gemeente: pak regie en wees duidelijk. Het beste is wanneer er concrete keuzes worden voorgelegd aan de hand van een concreet stappenplan.
  • De welstandsregels mogen de energietransitie niet in de weg zitten.
  • Deze wijk is niet geschikt voor warmte op lage temperatuur en middentemperatuur zal heel moeilijk worden.
  • Er is zorg over de betaalbaarheid van de energietransitie voor particulieren en gemeente / Rijk zouden daar meer oog voor moeten hebben
  • Combineer de energietransitie met het aanpakken van hittestress in de Zeeheldenbuurt
  • Denk niet alleen na over de openbare ruimte, maar ook de ruimte in de woningen. In de Zeeheldenbuurt staan veel kleine woningen, waar weinig kan aan installaties.

*Na dit gesprek heeft de gemeente Leiden aan Magazine On The Spot gevraagd om verslagen en impressies van de overige bijeenkomsten te maken. Van het eerste gesprek in de Zeeheldenbuurt is nog dit verslag gemaakt, maar dus in een andere vorm.

Klik hier voor het verslag: verslag-wijkgesprek-zeeheldenbuurt-20072021.2pdf.pdf

Colofon

Dit digitale magazine is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leiden. Het bevat verslagen van de wijkgesprekken ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte. Deze verslagen zijn samengesteld door een mediateam van Magazine on the Spot.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Verslaglegging: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, Saskia Ridder
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Loek Weijts, John Stelck

decoratief element