Zo gaan we verder

Leiden heeft een nieuwe Transitievisie Warmte (TvW). Deze ligt ter inzage en zal naar verwachting begin volgend jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De TvW heeft een looptijd van vijf jaar en wordt daarna geëvalueerd.

De komende jaren zullen de theoretische uitgangspunten van de Leidse TvW vertaald worden naar de ‘uitvoering’. Dat gebeurt op twee manieren:

  1. Stadsbreed start de gemeente Leiden met algemene voorbereidingen en acties die nodig zijn om de transitie op stedelijk niveau volgens planning te laten verlopen. Zo zijn er in de openbare ruimte tal van infrastructurele aanpassingen nodig. Ook is er een grootschalige (isolatie)campagne noodzakelijk.
  2. In de verschillende wijken worden de noodzakelijke maatregelen voor de transitie uitgewerkt in de wijkuitvoeringsplannen. Deze plannen worden uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld. Maar niet voordat er eerst nog een participatietraject heeft plaatsgevonden.

Meer weten?

Surf dan naar naar www.gagoed.nl/wijkgesprekken en/of www.leiden.nl/energietransitie. Mailen kan uiteraard ook, naar gagoed@leiden.nl.

Colofon

Dit digitale magazine is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leiden. Het bevat verslagen van de wijkgesprekken ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte. Deze verslagen zijn samengesteld door een mediateam van Magazine on the Spot.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Verslaglegging: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, Saskia Ridder
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Loek Weijts, John Stelck

decoratief element