Pitches

Overal zetten studenten, docenten en onderzoekers samen de schouders onder onderwijsvernieuwing. Op koers naar resultaat. Hoe doen ze dat? En wat leren ze ons? Veertien praktijkvoorbeelden uitgelicht.

Effecten van ICT in het onderwijs

Is ICT effectief voor de ontwikkeling van leerlingen? Carla Haelermans, Universiteit Maastricht: "We zien dat bij rekenen bijna alle kinderen baat hebben bij ICT. Bij taal ligt dat iets genuanceerder: tekstbegrip gaat op papier vaak nog beter. Het belangrijkste is dat je als leerkracht een duidelijk didactisch doel hebt en dat je kennis hebt over ICT."

Meer informatie?

Kennisnet-Digitale-hulpmiddelen-in-het-onderwijs

Onderzoek-doen-waar-scholen-iets-aan-hebben

Digital-tools-in-education-on-usage-effects-and-the-role-of-the-teacher

Oefening baart kunst in Virtual Reality

Hoe kun je Virtual Reality inzetten om leerlingen zelfstandig te laten oefenen met presentaties? Josien Boetje, Universiteit Utrecht: "We weten dat publiek dat je in een VR-bril ziet, eenzelfde spanning oproept als een echt publiek. De presentatieangst neemt hiermee af."

Meer informatie?

Gerelateerd onderzoek: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.02.006

Of mail naar Josien Boetje: j.boetje@uu.nl

Samen in één klas, betere kansen?!

Sinds vorig jaar bestaat de mogelijkheid om leerlingen uit het SO en SBO in één klas les te geven en samen te laten leren, spelen en leven. De RUG onderzoekt wat dit betekent voor leerlingen, leraren en ouders. Christy Tenback, RUG: "We gaan scholen onderling vergelijken. Daarvoor zijn we nog op zoek naar ZML-onderwijs en SBO-scholen die hun groepen niet mengen. Doe je mee?"

Meer informatie?

Mail naar Christy Tenback:c.tenback@rug.nl

(Samen)werken aan sociale en communicatieve vaardigheden

Wat is het effect van de training Sociaal Vaardig Communiceren op de sociale en communicatieve vaardigheden van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) binnen het regulier onderwijs? Alice van Vliet, Auris: "We starten ons onderzoek met de effecten op kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Hopelijk kunnen we volgend jaar de eerste resultaten presenteren."

Meer informatie?

Mail naar Alice van Vliet:a.van.vliet@auris.nl

Horen alle kinderen er echt bij?

Het internationale NordForsk project Belonging and Politics of belonging richt zich op hoe respect en gelijkwaardigheid tot stand komt in het passend onderwijs. Horen alle kinderen er écht bij? Barbara Piskur, Zuyd Hogeschool: "Het is een heel uitgebreid onderzoek: drie jaar lang, in vier verschillende landen. We doen het samen met onderzoekers, ouders, leerkrachten en leerlingen."

Meer informatie?

https://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/projecten-autonomie-en-participatie/projecten/politics-of-belonging

Pedagogische Sensitiviteit bij Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafde kinderen hebben niet alleen cognitieve uitdagingen nodig, maar ook passende begeleiding. De Academische Werkplaats van Iselinge Hogeschool heeft een digitale tool ontwikkeld om leerkrachten te helpen. Melline Huiskamp: "Ons atelier kent onverwacht veel waardevolle opbrengsten: een minor hoogbegaafdheid, basisscholen die zich willen ontwikkelen tot hoogbegaafdheidsprofielschool en deelnemers die als expert worden ingezet, ook buiten de school. Het werkt als een olievlek."

Meer informatie?

www.zijnengezienworden.nl

Gepersonaliseerd leren met ICT (po, mbo)

Multidisciplinaire designteams – bestaande uit onder meer docenten, studenten en onderzoekers – ontwerpen, evidence informed, integrale interventies voor gepersonaliseerd leren met ICT. John Schobben, ROC de Leijgraaf: "Het hoofdproduct is om docenten te leren om via een gedegen methodiek onderzoekend te ontwerpen. Ze gaan dan elkaars methodiek en instrumenten begrijpen. En kunnen vervolgens samen een team vormen om op hun school innovaties op een wetenschappelijke manier aan te pakken."

Meer informatie?

https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/onderzoeks-werkplaatsen/

Democratisering van kritisch denken (vo, mbo)

Burgerschap in het mbo – maar ook in het po en vo – is voornamelijk gericht op socialisatie. De werkplaats 'Democratisering van kritisch denken' ontwikkelde een visie over het samengaan van burgerschap en kritisch denken. Daan van Riet, ROC Midden Nederland: "We moeten goed naar elkaar luisteren, elkaar goed voeden, geduld hebben en duidelijke doelen stellen om ons op te richten. En we moeten zorgen dat docenten zich niet ongemakkelijk voelen in deze rol."

Werkatelier 'Formatief Beoordelen' (po, vo, mbo, (v)so)

Het werk in docentateliers van werkplaats Noord heeft veel betekend voor de persoonlijke en professionele groei van de docenten en het onderzoekend vermogen op OSG Piter Jelles !mpulse. Het NRO-werkatelier is niet langer aan deze school gekoppeld, maar opereert zelfstandig.Ernesto Lemke (Piter Jelles !mpulse): "We hebben onze horizon verbreed en zijn onderdeel geworden van de professionele leerweg van de Rijks Universiteit Groningen. Het werkatelier van het NRO is een soort vliegwiel geworden van verdere innovatie op school."

Meer informatie?

https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten-vinden/?projectid=405-17-631-onderzoekswerkplaats-school-of-education

WOU bouwt aan onderzoekcultuur!

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) heeft met het onderzoek door de verschillende leerteams bijgedragen aan de professionele cultuur binnen de school. Marije van Riet van basisschool De Ridderhof: "Leraren werden nieuwsgieriger, gingen vragen stellen en literatuur raadplegen. Ook kwamen er meer 'lijntjes' tussen de verschillende leerteams. Docenten zijn meer betrokken. Dat is belangrijk, want een onderzoekende cultuur ontstaat niet door één broker, maar door meerdere jaren inzet door meerdere leerkrachten."

Meer informatie?

www.werkplaatsonderwijsonderzoekutrecht.nl

Schoolleidersatelier: praktijkgericht onderzoek door schoolleiders

NRO-Werkplaatsen Noord onderzoekt in hoeverre je de professionele cultuur in de vo-scholen kunt vergroten door het gezamenlijk laten verrichten van praktijkgericht onderzoek door de betrokken schoolleiders. Dit blijkt een good practice. José Lemke van het Piter Jelles !mpulse: "De onderzoekende houding van de schoolleiding straalt uit naar het team, teamleden raken geïnspireerd door het goede voorbeeld."

Meer informatie?

Mail naar José Lemke: jlemke@pj.nl

Leerateliers OMO: Collectief leren leidt tot 'dieper leren'

Leerateliers is een initiatief van vijf samenwerkende lerarenopleidingen en scholen van OMO. Docenten leren samen met universitaire en hbo-studenten vanuit eigen vraagstellingen, gericht op het leren van leerlingen en over de muren van opleidingen en scholen heen. Jos Hulsker van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs: "Door de hybride samenstelling maken de deelnemers kennis met veel verschillende onderzoeken, dat inspireert. Juist dat collectieve leren door studenten en leraren blijkt heel belangrijk voor het 'diepe' leren. Er is een veilige omgeving en je ziet dat studenten sneller naar hun startbekwaamheid toegroeien."

Meer informatie?

Mail naar Jos Hulsker: script@omo.nl

Talentontwikkeling op een superdiverse school

Het leerteam Diversiteit van de Admiraal de Ruyterschool deed onderzoek in de Werkplaats Amsterdam (WOA) en heeft ervaren dat (literatuur)onderzoek en gesprekken met onderzoekers de blik verbreden. Paulien Bakker: "Ons leerteamonderzoek heeft zich ontwikkeld van een focus op differentiatie op cognitieve niveaus naar focus op bredere talentontwikkeling. Want er is ook sprake van sociale diversiteit. We hebben gezocht naar succeservaringen voor leerlingen die cognitief minder sterk zijn. Een van onze adviezen is om als leerkracht meer aandacht te hebben voor milieu en achtergrond van een leerling."

Meer informatie?

http://woa.kohnstamminstituut.nl/index.html

Monitor werkplaatsen Onderwijsonderzoek po: dilemma tussen schooleigen en transfereerbare kennis

Mag onderzoek uitgevoerd in de werkplaatsen school specifiek zijn, of moet het overdraagbaar zijn naar andere scholen omdat het hier gaat om gemeenschapsgeld? Het is een discussie over de mate van transfereerbaarheid en generaliseerbaarheid van het onderzoek in de werkplaatsen. Maar wat is dan transfereerbaarheid? Ditte Lockhorst van Oberon: "Je hebt een zenderkant en een ontvangerskant. De zender moet zorgen dat het overdraagbaar is en de gebruiker moet er betekenis aan verlenen en vertalen naar de context. Dat proces over en weer leidt tot transfereerbaarheid."

Meer informatie

Mail naar Ditte Lockhorst: dlockhorst@oberon.eu

Vorige Volgende