NRO-verbindingsprijzen

Meer kleien en beter presenteren

De winnaars van de NRO-verbindingsprijzen zijn bekend. Joyce Kuenen won, met haar onderzoek naar het effect van beeldende werkvormen op de fijne motoriek, de prijs voor leraren. Ellen Rusman ging aan de haal met de prijs voor onderzoekers. Haar team ontwikkelde Viewbrics, een programma waarbij vakoverstijgende vaardigheden - zoals presenteren - geëvalueerd en verbeterd kunnen worden. Aan beide prijzen is een geldbedrag van tweeduizend euro verbonden.

Lerarenprijs: Fijne motoriek

Joyce Kuenen van de Tilburgse Basisschool de Bloemaert staat perplex als zij met haar team als winnaar uit de bus komt. "Ik ben het onderzoek gestart voor mijn meesterstuk bij Fontys Hogeschool. Het onderwerp heb ik dicht bij mijn eigen werkpraktijk gezocht. Ik werk nu achttien jaar met kleuters en er zijn er steeds meer 'slappe vingertjes'. Ze swipen genoeg, maar kleien te weinig. De beperkte fijne motoriek heeft effect op het leren schrijven. Meer knutselen en handvaardigheid is een oplossing, maar er is méér nodig. Daarnaast raden we aan om niet vast te houden aan het aaneenschrijven. Dat stamt nog uit de tijd van een vlekkende kroontjespen. Het blokschrift voldoet ook prima."


Onderzoekersprijs: Viewbrics

Ellen Rusman van de Open Universiteit is in haar nopjes met de prijs voor haar team. "We zien in de praktijk dat ons programma werkt, dat is de grootste beloning. Maar deze erkenning is heel fijn. Viewbrics is een mooie onlinemethode, waarbij de lerende een compleet proces doorloopt: behoeftes bepalen, oefenen in de praktijk, zelf beoordelen en feedback door anderen. Het vaardigheidswiel dat hieruit voortkomt, geeft goede aanknopingspunten over hoe iemand zich kan verbeteren. Ook als docent zie je waar hiaten zitten en waar leerlingen aan willen werken. Ik hoop dat we Viewbrics verder kunnen ontwikkelen en ook in andere sectoren kunnen aanbieden. Denk aan gespreksvaardigheden van psychologen of pleidooivaardigheden door advocaten. De basis ligt er en deze prijs zien we als een prachtige aanmoediging!"


Video's van genomineerden

Geïnspireerd raken om praktijk en onderzoek dichter bij elkaar te brengen? Bekijk de video's van alle genomineerden.

De drie genomineerden voor de NRO-verbindingsprijs voor leraren:

Voor de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers waren dit de genomineerden:

Vorige Volgende