Samen op koers

Kennis delen en elkaar ontmoeten: dat was het doel van alweer het vijfde NRO-congres, dat we dit keer de titel Samen op koers hadden gegeven. Dat we op koers liggen, blijkt wel uit de grote hoeveelheid aanmeldingen en de verscheidenheid in het informatieaanbod. Het was voor de deelnemers moeilijk kiezen uit zoveel mooie voorbeelden, die elk op hun eigen manier de verbinding leggen tussen onderzoek en onderwijs. Waardevol dat de aanwezigen met elkaar daarover het gesprek voerden. Nieuw dit jaar waren de 'huiskamers' waar de deelnemers persoonlijke informatie kregen over bijvoorbeeld open access en internationale onderzoeksliteratuur.

Natuurlijk kijken we elk jaar weer uit naar de uitreiking van de NRO-verbindingsprijzen. De prachtige nominaties laten ons zien hoe hard er in Nederland wordt gewerkt aan een steeds betere verbinding tussen onderzoek en de onderwijspraktijk. Zo toont lerares Joyce Kuenen aan dat door beeldende vorming kinderen hun fijne motoriek ontwikkelen en daardoor beter leren schrijven. Onderzoekers van Cito hebben een bruikbaar online platform voor formatief toetsen in het basisonderwijs ontwikkeld.

Naast al die inspirerende voorbeelden was er ook ruimte om elkaar informeel te ontmoeten. Belangrijk, want het is niet voldoende om onderzoeken alleen op websites te zetten. Je moet elkaar ontmoeten, elkaar bevragen, elkaar scherp houden. En zoals onderzoekers, beleidsmakers, leraren, schoolleiders, bestuurders en andere betrokkenen in direct contact veel van elkaar konden leren, zo kon het NRO in de voorbereiding profiteren van de partners voor dit congres: de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad, ECBO, VOR en Didactief. Dank daarvoor.

In dit magazine leest u de oogst van het congres. Ik wens u veel leesplezier. En schrijft u de datum van het komend jaar alvast in uw agenda? Op 28 oktober 2020 verwelkomen we u graag weer!

Jelle Kaldewaij, directeur NRO

Vorige Volgende