foto cover

Tijdens het NRO Symposium hoger onderwijs, op 15 januari 2021, gingen verschillende experts aan de hand van zes thema’s met elkaar in gesprek over het hoger onderwijs ná corona. Zij deden dit op basis van ervaringsverhalen uit de praktijk én kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Ook heeft elke expert van tevoren een essay geschreven. De opbrengsten van het symposium zijn vastgelegd in dit digitale magazine.

Voorwoord

Key-note prof. dr Teun Dekker

Community vorming

Toegankelijkheid

Digitale didaktiek

Opleiden voor een veranderende arbeidsmarkt

Toetsen op afstand

Veranderen van onderwijsorganisatie(s)

Highlights in beeld

Comeniusfestival

Postergalerij

Blik op de toekomst

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het NRO

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Kelly Irvine, Lotte Kips, Saskia Ridder, Eric Went, Yorick Zegarra
Fotografie: Annick Elzenga
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element