GA TERUG

Dit is onze visie

We zijn op weg naar een inclusieve samenleving waaraan iedereen mag deelnemen. Samen met vele anderen werken we aan de verbetering van de leefsituatie van onze doelgroepen. Die samenleving maken we samen. Ons Doel beseft dat de huidige maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgaven complex zijn en samenwerking vereisen. Maar ook creativiteit en durf om tot perspectiefrijke antwoorden op deze vraagstukken te komen. Met huurders, met Huurdersorganisatie Ons Doel, de gemeente én met partnerorganisaties. Ons Doel stelt
zich daarom actief, open en transparant op. Als een netwerkorganisatie. Met het doel elkaar verder te helpen, van elkaar te leren en zo de gezamenlijke slagkracht te vergroten. In de verwachting dat huurders met een bescheiden beurs en huurders uit bijzondere doelgroepen daarvan zullen profiteren.

Dit is onze missie

Ons Doel streeft naar meer betaalbare, duurzame woningen voor een diverse groep huurders met een bescheiden beurs, in woongebouwen waarin het prettig is om samen te wonen. Huurders kunnen op ons rekenen waar dat nodig is om fijn wonen mogelijk te maken.

GA TERUG