‘Ga uit van zelfredzaamheid’
“Als de crisis klaar is en de hulpdiensten naar huis gaan, dan is de shit voor de gemeente. Vaak gaan we in die nafase van alles bedenken voor onze burgers. Maar de vraag is of dat altijd nodig is. Mijn pleidooi is: weet wat jouw inwoners echt nodig hebben en richt daar je plannen op in. En ga ook uit van zelfredzaamheid. Dat kan door na elke crisis flink te evalueren. Vraag burgers maar of zij tevreden waren met de hulp die zij hebben gekregen. En leer daarvan.”

Ruud Bitter, coördinerend functionaris, lid veiligheidsdirectie VRHM
‘Ga uit van zelfredzaamheid’
“Als de crisis klaar is en de hulpdiensten naar ...