1_RoeldeGraaf1.JPG

‘NA de incident FASE’, dan begint vaak de crisis

‘Nafase? Dat is toch vooral iets van de gemeente?’ Dit wordt regelmatig tijdens of na een incident geroepen. Dat ‘iets’ blijft vaag. Wat is dat dan precies? Het ‘iets’ is situationeel: het is van meerdere factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van de aard van het incident, de impact voor de maatschappij en de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden.

Aangezien de nafase afhankelijk is van het type incident of crisis, laat deze zich moeilijk vatten in een vast protocol. Juist daarom is het delen van kennis en 'best practices' zo belangrijk en hebben we een landelijke themadag Preparatie Nafase gehouden. Wat wordt nu precies van de gemeente verwacht? Welke onderwerpen moet de gemeente oppakken en met wie?

Tijdens de themabijeenkomst zijn deze onderwerpen aan bod gekomen. Een aantal gemeenten en instanties in Nederland heeft hier ervaring mee. Daarnaast zijn diverse tools ontwikkelend die de invulling van de nafase kunnen ondersteunen. De verhalen van de sprekers, de ervaringen van de deelnemers en links naar de diverse hulpmiddelen zijn te vinden in dit e-zine. Dit ter inspiratie en als naslagwerk voor de voorbereidingen op de nafase binnen de eigen gemeente en veiligheidsregio.

Ook binnen de Veiligheidsregio Utrecht is deze leerbehoefte aanwezig. En ook daar staan we open voor lessen uit de praktijk uit het gehele land. Deze leerbehoefte lag aan de basis van deze landelijke netwerkdag. Gelet op de vele aanmeldingen vanuit het hele land is het mooi om te merken dat wij, als Veiligheidsregio Utrecht, daar niet alleen in staan. Laten we hopen dat deze themadag een jaarlijks terugkerend fenomeen mag worden en dat volgend jaar een andere regio als gastheer mag optreden voor dit themadossier.

Veel leesplezier toegewenst,

Roel de Graaf,

Veiligheidsregio Utrecht

Mede namens Het Netwerkcentrum, De Nafase en de managementraad Bevolkingszorg (IFV).

Colofon

Dit e-zine is een uitgave van de Veiligheidsregio Utrecht, Het Netwerkcentrum, De Nafase en de managementraad Bevolkingszorg (IFV). Het bevat de ‘opbrengsten’ van de themadag ‘Preparatie Nafase’. Deze bijeenkomst vond plaats op 15 december 2016 in Hotel der Kontinenten in Soesterberg.Deze uitgave is gemaakt door het volgende mediateam van Magazine on the Spot:
Eindredactie en coördinatie: Eric Went
Journalisten: Karlijn Broekhuizen, Saskia Ridder en Frank Wijvekate
Vormgeving en techniek: Loek Weijts
Fotografie: Edwin Weers
Film: Luc Busschots, Nils Busschots (Cinemaffia), Rene Spelt, Arthur Vierboom (Social Video Desk)