Raising the Future:

'Nadenken over een dubbele opdracht'

Wat betekent het om kind en mens te zijn in de huidige tijd? De veranderingen van nu hebben zo'n grote impact op de toekomst, dat er stevige reflectie nodig is -- los van de waan van de dag.

Met deze gedachte zijn we in 2019 begonnen met de voorbereidingen van het grote landelijke congres Raising the Future. Een initiatief van de aangesloten kinderopvangorganisatie van KINDwijzer. Met Raising the Future willen we nieuwsgierigheid en denken op gang brengen met een dubbele opdracht. We willen onze kinderen voorbereiden op mens zijn in de wereld van overmorgen én we willen die wereld mede vormgeven.

Want voor het eerst in de geschiedenis lijkt het tempo van verandering hoger dan wij kunnen bijbenen met ons aanpassingsvermogen. Globalisering, technologische innovaties, klimaatverandering, toenemende sociaal-economische verschillen en kansenongelijkheid in een gefragmenteerde samenleving, waarin individualisering en gerichtheid op prestatie en succes een belangrijke rol spelen -- de ontwikkelingen zijn complex en met elkaar verstrengeld.

"We hebben heel erg veel te verliezen als we niets veranderen, namelijk: de toekomstige generatie. En dat besef -- dat er belangrijkere dingen zijn dan meer winstmaximalisatie of korte termijn successen -- zien we ook om ons heen. De jeugd van nu ís de toekomst en zij verdienen het dat wij er alles aan doen om hen zo goed mogelijk op deze toekomst voor te bereiden." (Ton Leeggangers)

Telkens is gebleken hoe urgent de thema's zijn

De afgelopen 2 jaar hebben we veel boeiende denkers ontmoet, gesproken, gelezen. We hebben webinars en online events gevolgd. En telkens opnieuw worden we bevestigd in onze ideeën en gedachten inzake de thematiek rond opvoeden en onderwijzen voor de toekomst: Raising the Future. De passie waarmee kunstenaars, schrijvers, wetenschappers, denkers proberen een bijdrage te leveren aan de toekomst. Niet alleen voor zichzelf maar vanuit een verbondenheid met toekomstige generaties.

Ondanks corona, ondanks het uitstel van het congres, ondanks alle beperkingen en onmogelijkheden van een coronasamenleving zijn we gedreven en met veel inspiratie verdergegaan. Om een bijdrage te leveren aan het denken over opvoeden voor de toekomst en daarmee de toekomst reeds veranderen. Telkens opnieuw is gebleken hoe urgent en actueel de thema\'s van Raising the Future zijn.

En toen was het zover. Met Raising the future op 19 maart 2021 hebben we ruimte gecreëerd om na te denken over de grote paradigma veranderingen. Ruimte geschapen om na te denken en nieuwsgierig te worden. Om vanuit gezamenlijkheid en verbeeldingskracht bij te dragen aan de wereld voor de huidige en toekomstige generaties.

Ruth de Waal en Petra Janssen, Raising the Future

'In de opvoeding wordt beslist of wij genoeg van de wereld houden om er verantwoordelijkheid voor te dragen (...) In de opvoeding beslissen wij ook of we onze kinderen genoeg liefhebben om hen (...) nu al voor te bereiden op hun opgave: het vernieuwen van de gemeenschappelijke wereld.'

(The Crisis in Education, Hannah Arendt, 1954, p. 11)

GA TERUG

Colofon

‘Raising the Future’ is een initiatief van KINDwijzer, een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Dit magazine is - in nauwe samenwerking met KINDwijzer en Bureau &MAES - samengesteld door het volgende mediateam van Magazine on the Spot:

Redactiecoördinator: Eric Went
Teksten en videoproducties: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, René Lamers, Walter van Polanen, Saskia Ridder
Techniek en vormgeving: Loek Weijts

Met dank aan: Petra Janssen en Ruth de Waal (KINDwijzer), Jorn Matena en Maike van Warmerdam (Bureau &MAES) en Eli Vlessing (Bourne-design).