'Raising the Future' is mede mogelijk gemaakt met hulp van de volgende sponsoren:

BRANCHEORGANISATIE KINDEROPVANG is de organisatie die de belangen van ondernemende organisaties in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan wij: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen. Met ruim 900 leden zijn wij de grootste belangenbehartiger voor kinderopvang in Nederland.

"Voor de Brancheorganisatie Kinderopvang gaat kinderopvang verder dan de ontwikkeling van kinderen. We ondersteunen kinderen en jongeren in hun avontuur van het opgroeien, zodat ze met zelfvertrouwen en oog voor hun omgeving de toekomst kunnen ontdekken. Iedereen en zeker ieder kind bouwt mee aan de toekomst. En 'toekomstbouwers' hebben, bewust of onbewust, impact op de tijd die komt. Die toekomst betreft alles wat nog komen gaat; of dat over twee minuten is, morgen of over 50 jaar. We zien dat we als maatschappij in een soort overgangsfase zitten, waarbij de impact van technologie en klimaatverandering heel groot zullen zijn. Het is onze taak als kinderopvang om jongeren daarop voor te bereiden, om ze handvatten te geven waardoor ze zelf die toekomst kunnen beïnvloeden. Het is onze taak om die rol te pakken. We ondersteunen de kinderen om zich bewust te zijn van hún impact, om zo het beste uit zichzelf te halen, maar ook uit elkaar, uit hun omgeving en uit de toekomst."
Emmeline Bijlsma, directeur


BRANCHEVERENIGING MAATSCHAPPELIJKE KINDEROPVANG (BMK) is opgericht in 2016 vanuit een maatschappelijke visie op kinderopvang. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op kwalitatief goede kinderopvang zonder financiële drempels voor ouders. Samen dragen we onze visie actief uit en versterken we het debat over maatschappelijke kinderopvang.**

"De BMK vindt dat alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar recht hebben op optimale ontwikkelingskansen én zonder drempel gebruik moeten kunnen maken van de veilige en rijke ontwikkelomgeving die de kinderopvang biedt. Dat kan als de kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk is én publiek gefinancierd wordt, zodat financiën geen drempel vormen voor ouders, of zij nu werken of niet. De kansenongelijkheid tussen kinderen groeit en veel kinderen lopen jong achterstanden op die ze niet meer inhalen als ze ouder zijn. Investeren in jonge kinderen loont en een beter opgeleide bevolking is goed voor de toekomst van Nederland. Wij zien kinderopvang als een voorziening die het mogelijk maakt dat ouders werk, studie en zorg op een ontspannen wijze combineren en die bijdraagt aan de leefbaarheid van de samenleving. Goede kinderopvang is tevens een voorwaarde voor meer gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt tussen vrouwen en mannen. Dit draagt bij aan de economische stabiliteit van het gezin. Kinderopvang is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en onmisbaar om onze samenleving goed voor te bereiden op de toekomst."


HOGESCHOOL KPZ is een zelfstandige hogeschool, met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1.250 deelnemers per jaar. Studenten waarderen KPZ al jaren als beste pabo van Nederland en als een topopleiding! (Bron: Keuzegids HBO). KPZ is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. Dat betekent dat iedereen welkom is. KPZ denkt na over gewenste ontwikkelingen in het primair onderwijs, vernieuwt vanuit traditie en werkt met studenten, docenten en partners samen aan innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

"Wat eind 19de eeuw begon als initiatief van een groep nonnen in Steenwijkerwold, die zorg en onderwijs boden aan hulpbehoevende parochianen, ontwikkelde zich in 125 jaar tot een modern en innovatief opleidingsinstituut gestoeld op rechtvaardigheid en solidariteit. Die gedachte drijft ons nog steeds, wat resulteert in het in persoonlijke sfeer opleiden van bachelor-, ad- en masterstudenten in het Domein Kind en Educatie met daarnaast de scholing van deelnemers voor professionaliseringsactiviteiten in datzelfde domein. Wij geloven in het interprofessioneel werken, waarbij vanuit de eigen professie samengewerkt wordt met alle professionals rondom kinderen en jeugdigen, zodanig dat er voor hen sprake is van optimale opvang, opvoeding en ontwikkeling."


BBMP (Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek) informeert over maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. Daarnaast doet BBMP verslag van ontwikkelingen in de sector in samenhang met de maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. Tevens behandelt BBMP onderwerpen die van belang zijn voor het zakelijke management van kinderopvangorganisaties, t.w. managementtechnieken, financiële technieken. Inventariseert, verwoordt en becommentarieert meningen en opinies. Ten slotte presenteert BBMP kennis m.b.t. bestuur, beleid, management en pedagogiek.


SDB GROEP levert een Cloud Suite met oplossingen voor Planning, HR, Analytics, Learning en Salarisverwerking. Deze oplossingen kunnen individueel of geïntegreerd worden gebruikt. Hetzelfde gebruiksgemak en de volledige integratie zorgen ervoor dat de administratieve handelingen worden teruggebracht. Hierdoor kan de pedagogisch medewerker zich volledig focussen op de kinderen. Want daar gaat het om!

Kijk hier voor meer informatie

GA TERUG

Colofon

‘Raising the Future’ is een initiatief van KINDwijzer, een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Dit magazine is - in nauwe samenwerking met KINDwijzer en Bureau &MAES - samengesteld door het volgende mediateam van Magazine on the Spot:

Redactiecoördinator: Eric Went
Teksten en videoproducties: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, René Lamers, Walter van Polanen, Saskia Ridder
Techniek en vormgeving: Loek Weijts

Met dank aan: Petra Janssen en Ruth de Waal (KINDwijzer), Jorn Matena en Maike van Warmerdam (Bureau &MAES) en Eli Vlessing (Bourne-design).