Petra Janssen en Ruth de Waal, namens alle KINDwijzer-leden

'We gaan verder, met elkaar en in verbinding'

"Op 19 maart 2021 hebben we met 'Raising the Future' een eerste stap gezet om bij te dragen aan het denken over onze verantwoordelijkheden en de toekomst van onze kinderen. We willen zo een stem geven aan de toekomstige generaties ongeboren kinderen. Roman Krznaric raadt aan om tijdens de vergaderingen en beleidsmeetings een lege stoel neer te zetten, voor de toekomstige generaties, zodat we niet vergeten de effecten van onze besluiten voor de lange termijn mee te wegen.

Dubbele opdracht

Onze dubbele opdracht is om kinderen voor te bereiden op de toekomst en gelijktijdig in het hier en nu veranderingen te bewerkstelligen die ten goede komen aan hun toekomst en die van de volgende generaties. De snelle en ingrijpende ontwikkelingen op sociaal, economisch, technologisch en ecologisch gebied, zoals geschetst door de curatoren Daan Roovers, Philipp Blom, Peter Paul Verbeek en Floor Milikowski, vragen hierom.

Allemaal onzekerheidsvaardig

De toekomst is ongewis. En het lijkt, aldus Merlijn Twaalfhoven, dat we op reis zijn maar niet meer kunnen vertrouwen op de landkaart. Wij kunnen, net als kunstenaars en musici die voortdurend omgaan met onzekerheid, leren om te navigeren naar het onbekende. We zouden allemaal onzekerheidsvaardig moeten worden.

Ruimte voor creativiteit en verbeelding

Laten we ruimte maken om onze creativiteit en verbeelding te gebruiken, om vragen te stellen en om na te denken over de betekenis van de huidige ontwikkelingen voor de jongste generatie en de toekomstige. Of, zoals een meisje tegen haar meester Jelle Brand Cortius zegt naar aanleiding van een vraag: 'Daar moet ik even over nadenken'. Waarop Jelle antwoordt: 'Dat snap ik, neem je tijd'.

En nu verder

De eerste stenen van 'Raising the Future' zijn gelegd. Wij gaan verder. Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie deelname aan het online-congres en de grote en kleine complimenten tijdens en achteraf. De sprekers, schrijvers en kunstenaars van Raising the Future hebben een spektakel van denkkracht en creativiteit gebracht, meer zelfs dan we hadden verwacht. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Zonder het initiatief en de overtuigingskracht van Ton Leeggangers was 19/3/2021 een doodnormale dag geworden, zonder het congres #Raising the future en #Timetothink.

We gaan verder, met elkaar en in verbinding."

GA TERUG

Colofon

‘Raising the Future’ is een initiatief van KINDwijzer, een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Dit magazine is - in nauwe samenwerking met KINDwijzer en Bureau &MAES - samengesteld door het volgende mediateam van Magazine on the Spot:

Redactiecoördinator: Eric Went
Teksten en videoproducties: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, René Lamers, Walter van Polanen, Saskia Ridder
Techniek en vormgeving: Loek Weijts

Met dank aan: Petra Janssen en Ruth de Waal (KINDwijzer), Jorn Matena en Maike van Warmerdam (Bureau &MAES) en Eli Vlessing (Bourne-design).