Acute zorg

Niet acute advies- en meldpunten, melding, passend vervoer en beoordeling hangen nauw samen. Maar dat is niet zomaar te organiseren. Hoe zorg je ervoor dat bij een E33-melding de persoon in kwestie zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt? Een betere inschatting van de situatie en gezamenlijk optrekken van politie en zorg lijkt te werken.

Triage in Regio Gelderland-Midden

Sneller passende hulp door betere inschatting situatie

De regio Gelderland-Midden is 1 maart 2017 begonnen met het project Telefonische Meldkamer Triage. Bij meldingen in de acute fase schatten de hulpdiensten 112 of 0900-8844 in of er sprake is van verward gedrag. Door de situatie goed uit te vragen en te beoordelen wordt sneller de best passende hulp ingeschakeld.

Het is een bekend verschijnsel. Er gaat iemand helemaal uit zijn dak, omstanders voelen zich daar onveilig bij en bellen de politiemeldkamer. Grote kans dat de politie erop afgaat. “Zo moet dat dus niet”, stelt Claudia Verhagen, projectleider van het project Telefonische Meldkamer Triage Gelderland-Midden (TMT). “Dat burgers bij verward gedrag vaak eerst denken aan hulpverlening door de politie is een probleem. De politiemeldkamer zet een dergelijke melding vaak standaard door naar een eenheid op straat. Politiemensen zijn actiegericht: als ze ter plaatse komen schatten ze in heel korte tijd de situatie in en treden zij handelend op.”

Specifieke expertise

De komst van de politie is niet altijd een goed idee. Een uniform kan escalerend werken en bij verward gedrag is soms specifieke expertise nodig, waarvoor de politie niet is opgeleid. Verhagen: “Het verdient aanbeveling om de melding al in een vroeger stadium over te dragen aan de ambulancemeldkamer of een ander zorgkader. Dit zal in veel gevallen leiden tot een beter passende opvolging van de melding.”

Moeizamer dan verwacht

Het project in Midden-Gelderland verloopt op onderdelen moeizamer dan verwacht, merkt Verhagen. “Het begint met praten om tot actie te komen. Partijen bij elkaar brengen. Veranderingsbereidheid creëren. We hebben de risico’s geanalyseerd om te voorkomen dat we een mooi plan schrijven dat in een la belandt.”

‘Een uniform kan escalerend werken’

Met elkaar meedenken

Werkprocessen moesten worden aangepast en er deden zich knelpunten voor in de keten. Zoals het doorgeleiden van personen met verward gedrag naar de GGZ. Verhagen: “De GGZ voldoet meestal prima aan de huidige eisen om binnen twee uur na een melding te starten met de beoordeling. Maar in de ogen van politie en ambulance is dit een erg lange wachttijd. Op zo’n moment ga je dus met je ketenpartner op zoek naar oplossingen, al valt dat niet binnen het project. Gelukkig is de bereidheid om met elkaar mee te denken groot.”

Vroegtijdige herkenning

Vanwege dergelijke knelpunten is het project aangepast. Verhagen: “We zetten nu in op het vroegtijdiger herkennen van verschillende typen van verward gedrag bij de politie, zodat deze sneller en beter de best passende zorg kan inschakelen. Op de meldkamerambulance wordt ingezoomd op het triëren van meldingen over personen met verward gedrag. Zo ontstaat meer inzicht in aanwezige kennis en vaardigheden en de opleidingsbehoefte.”

SPV’er

De pilot leidt uiteindelijk tot een advies. Verhagen: “Ik kan me voorstellen dat we adviseren een SPV’er toe te voegen aan de meldkamer ambulance, of bijvoorbeeld de triagemethodiek uit te breiden met een GGZ-module.”

Street-triage Deventer

SPV’er en politie samen naar de melding

Een politieagent en een SPV’er die samen in een gewone personenauto op meldingen afgaan waarbij sprake is van verward gedrag. Dat is Street-triage. Samen maken agent en verpleegkundige ter plaatse een snelle beoordeling van de situatie. In Deventer zijn ze enthousiast over deze nieuwe werkwijze.

De sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en de politieagent beoordelen als team de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie.

Snelle beoordeling

Doordat politie en zorg samen het verwarde gedrag beoordelen, komen mensen veel sneller op de juiste plek in het systeem. En er zijn meer voordelen: burgers in verwarring reageren anders op een politieagent dan op een zorgmedewerker, een neutrale auto werkt destigmatiserend en de street-triage ontlast noodhulp van ambulance en politie.
GGZ-organisatie Dimence heeft bewust gekozen om geen psycholance in te zetten met alleen maar SPV’ers. Jeroen Traas, divisiemanager spoedeisende GGZ: “Dat is ook weer te eenzijdig. Uit eigen onderzoek blijkt dat een derde van de meldingen bij de GGZ terechtkomt. Twee derde kennelijk niet. Meldingen moet je integraal oppakken: veiligheid én zorg.”

‘Meldingen moet je integraal oppakken: veiligheid én zorg’

Relatief duur

Tot zover de theorie. Volgens Traas is iedereen “superenthousiast”  over het samen optrekken in crisis,Maar het project is relatief duur. Ga maar na: er rijdt de hele dag een auto rond met twee personen voor één à twee meldingen per dag.

Grotere regio

Aan die kosten valt wel wat te doen, denkt Traas. “We krijgen enthousiaste reacties van burgemeesters uit de regio. Stel nou dat we meer volume gaan draaien door een grotere regio te bestrijken?” Hij ziet ook meteen de beperkingen. “Dit is een ruraal gebied en we moeten de aanrijtijd beperkt houden tot maximaal een kwartier. Alleen dan ontlasten we de noodhulp van de politie. De komende tijd gebruiken we om gezamenlijk met de betrokken partijen na te denken over het bijschaven van het model, zodat het meer past bij de regio waarin we werkzaam zijn.”

Kijken naar wat nodig is

“Ik ben tevreden als er een beweging op gang komt waarbij de systeemwereld dienend wordt aan de leefwereld van mensen met verward gedrag. Als we een begin hebben gemaakt met het kijken naar wat nodig is, in plaats van wat past in het systeem.”

Bram van Hemmen burgemeester Sliedrecht, portefeuillehouder verwarde personen namens de regioburgemeesters