Beveiligde zorg

Voor personen met verward gedrag die een psychiatrische stoornis hebben, gevaarlijk gedrag kunnen vertonen en in een beveiligde GGZ-setting behandeld zouden moeten worden, dienen voldoende beveiligde plekken in de GGZ te zijn.

Vertrouwen winnen bij behandelingen

Inforsa, onderdeel van GGZ-instelling Arkin (Amsterdam), biedt dit soort intensieve behandel- en reclasseringsprogramma’s en vindt het heel belangrijk om in die periode ook het vertrouwen te winnen van hun cliënten. Juist om te voorkomen dat de patiënten daarna weer in hun oude gedrag vervallen.

“Cliënten die een jaar onder intensieve behandeling zijn geweest, hebben een behoorlijke kans op recidive twee jaar na die opname”, vertelt Petra Schaftenaar over de oorsprong van de aanpak van Inforsa, onderdeel van GGZ-instelling Arkin, waar sinds 2012 ook ná de behandeling contact onderhouden wordt met patiënten. “Wij wilden daar iets op bedenken.”

Veel fragmentatie

“Een van de gesignaleerde systeemproblemen, was het feit dat de ketenzorg vanuit het perspectief van de patiënt niet zo goed functioneerde als men zou willen. Er is veel fragmentatie in de zorg, patiënten krijgen te maken met ontzettend veel overgangen en worden voortdurend doorgestuurd en doorverwezen. Ook in de levensgeschiedenis van deze groep mensen wordt school vaak niet afgemaakt en werk niet volgehouden. Je hoort nergens echt bij, zeg maar. Dat zette ons aan het denken: misschien moeten we na de behandeling contact houden met cliënten.”

Contact houden

“Op die manier ondersteunen we patiënten in de moeilijke periode van verhuizing en overgang die na opname in de kliniek onvermijdelijk komt. Ze hoeven het vrijwillige contact na behandeling niet aan te nemen, dus we moeten zorgen dat ze het aan willen nemen. Om die die reden hebben we bij Inforsa het hele behandelprogramma daarop ingericht. We zijn intern gestopt met overplaatsingen van cliënten. Ze worden nu op dezelfde afdeling opgenomen als waar ze later weer zullen uitstromen.”

Zo normaal mogelijk

“Bovendien is er veel aandacht voor het leefklimaat. Er wordt weinig repressief gewerkt en behandelingen komen niet voort vanuit dwang, regels en beheersing. Door het leven in onze kliniek zo normaal mogelijk te maken, leuke dingen te doen en ook de feestjes te vieren, bouwen we vertrouwen op.”

Resultaten

“Ik durf te zeggen dat het met de grote meerderheid van de patiënten lukt om contact te onderhouden na de behandeling en zo hopen we een bijdrage te leveren aan het verminderen van recidive. Maar het geeft vooral betekenis voor ex-cliënten, die – soms voor het eerst – ervaren dat ze ook na de behandeling nog meetellen en dat er aan ze gedacht wordt. Ik vind dat zelf bijzonder. Je wil het bereiken, maar dat het werkt, geeft vertrouwen. Ook voor onze medewerkers is het leuk, want door het contact te onderhouden zien we dingen die we anders niet meer mee zouden krijgen.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Ik ben tevreden als preventie en zorg voor mensen met verward gedrag aantoonbaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeenten, zorg en politie.”

Wouter Teer, directeur Behandelzaken Centrum Duin- en Bollenstreek/Leiden, GGZ Rivierduinen