De dag in beeld en quotes

Op 5 oktober 2017 vond de Stand van het Land plaats in Mediaplaza in Utrecht. 350 bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen spraken met elkaar over vele aspecten van de aanpak Personen met Verward Gedrag.
Een verslag in film, foto’s en quotes.

Sfeerfilm

Quotes

9.15 uur

Vanuit de praktijk

“In de gemeente Molenwaard zijn we nu een goed jaar bezig met een pilot waarbij we werken vanuit de praktijk. Aan de hand daarvan richten we onze beleidsmatig processen in. Ik ben vandaag op zoek naar ervaringen en aanknopingspunten over hoe we deze aanpak het beste lokaal kunnen inrichten.”

Marien Jongkind
Marien Jongkind

gemeente Molenwaard

9.20 uur

Samenwerking organiseren

“Ik merk dat gemeenten zich verantwoordelijk voelen voor de aanpak van personen met verward gedraag, maar dat de samenwerking bijvoorbeeld in de zorg, vaak op een hoger niveau is georganiseerd. Dat is soms lastig. Ik ben benieuwd hoe we die samenwerking het beste kunnen vormgeven.”

Mirjam Broerse
Mirjam Broerse

adviseur bij GGZ Kennemerland

9.23 uur

Grijs gebied in opvang

“Bij GGZ Drenthe zijn we volgens mij best ver in de aanpak van personen met verward gedag. We hebben opvang en vervoer goed georganiseerd. Ik ben benieuwd hoe ver we zijn in vergelijking met andere regio’s. Daarnaast hoop ik inzichten te krijgen over het grijze gebied in de opvang. Wij richten ons op psychiatrie, maar verward gedrag komt niet altijd voort uit een psychiatrische achtergrond. Hoe gaan we daar mee om?”

Sieger van Lottum
Sieger van Lottum

GGZ Drenthe

9.44 uur

Goed luisteren

“Ik zou heel graag willen dat jullie goed luisteren naar de mensen en geduld hebben, zeker bij mensen die een licht verstandelijke beperking hebben. Anders raken we snel verward en komen we er niet meer uit.”

Ans
Ans

ervaringsdeskundige

09.51 uur

Over de regels heen

“Zoek de samenwerking en verschuil je niet achter de regels. Soms moet je over de regels heen om oplossingen te vinden.”

Hans-Martin Don
Hans-Martin Don

voorzitter Actieprogramma lokale initiatieven
voor mensen met Verward Gedrag

10.03 uur

Doorgeslagen bureaucratie

“Nog te vaak zien we een systeem dat drijft op bureaucratische regels, een systeem van doorschuiven van de buren naar de professional en daarná van de ene professional naar de andere. En juist díe doorgeslagen bureaucratie faalt.”

Onno Hoes
Onno Hoes

voorzitter Schakelteam
Personen met Verward Gedrag

10.12 uur

Regie bij gemeente

“Het organiseren van passend vervoer is soms ingewikkeld door de financiering en de wetgeving. Ook het cultuuraspect is daarbij van belang. Partijen moeten anders denken en de gedachte loslaten dat de politie verantwoordelijk is. De gemeente zou vaker regie moeten nemen in het organiseren van passend vervoer.”

Rob Welten
Rob Welten

burgemeester van Borne

10.15 uur

Inzichten cliënten

“We hebben voortdurend aandacht voor het perspectief van de cliënten. Het ‘Recovery College’ bijvoorbeeld, voor en door personen met psychische kwetsbaarheid. Daar kunnen ze zelf werken aan hun herstel en komen ze los van de GGZ-behandelaars tot mooie resultaten. De inzichten en ervaringen van cliënten gebruiken we voortdurend.”

Kees Diepeveen
Kees Diepeveen

wethouder Zorg en Maatschappelijke
ondersteuning in Utrecht

10.23 uur

Zich richten op wat nodig is

“De opvang van mensen met verward gedrag, richten we in met inbreng van cliënten zelf en de directe omgeving. Als je weet wat de cliënt wil en dat probeert te begrijpen, kunnen de professionals en het bestuur daaromheen zich richten op wat dáár nodig is in plaats van het eigen idee en inzicht voor op te stellen.”

Eric van der Want
Eric van der Want

wethouder Zorg in Hilversum

10.27 uur

Samenspel

“Het is een samenspel. Het belangrijkste is dat we niet in eilandjes werken. Vroegsignalering in Drenthe kan op verschillende manieren, maar alle speelvelden zijn nodig voor een goede aanpak.”

Marco Out
Marco Out

burgemeester van Assen

10.33 uur

Lokaal oplossen

“In principe proberen we mensen zoveel mogelijk lokaal te helpen, soms lukt dat niet en komen we terecht bij Veiligheidshuizen en het regionale schakelteam, maar meestal komen we er lokaal gewoon uit. Ik denk dat we het samen moeten oplossen en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid dat we daar ook altijd uitkomen.”

Karin Lambrechts
Karin Lambrechts

wethouder Zorg en Welzijn
in Dordrecht

11.17 uur

Moeilijke opdracht

“Het is een ongelofelijke moeilijke opdracht. Het gaat om mensen die nooit één probleem hebben. Het betekent dat we iets moeten veranderen in de haarvaten van de maatschappij. Mensen die niet met elkaar samenwerken, moeten elkaars partner worden en elkaar vinden om een oplossing te bedenken.”

Edith Schippers
Edith Schippers

demissionair minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11.21 uur

Niet onmogelijk

“Je kunt het niet alleen doen, maar iemand moet verantwoordelijk zijn. Uiteindelijk zijn dat de bestuurders. Zo nu en dan moeten zij door de muur van regels heen.”

Stef Blok
Stef Blok

demissionair minister van
Veiligheid en Justitie

11.26 uur

Loslaten en vastpakken

“Het gaat om een persoonsgerichte aanpak, waarbij je personen vast weet te pakken als het nodig is, maar ook los kan laten als ze het weer zelf kunnen.”

Jantine Kriens
Jantine Kriens

voorzitter directieraad VNG

11.35 uur

Eén fysiek punt

“In de regio Hart van Brabant hebben we een SPOR opgericht. En we hebben een locatie waar mensen kunnen verblijven als ze een time-out nodig hebben. Maar we zijn er nog niet. Een van de ambities is een fysiek punt waar mensen die mogelijk verward zijn terecht kunnen. Ook een plek waar naasten en familieleden terecht kunnen is belangrijk.”

Hans Kokke
Hans Kokke

wethouder Zorg, Maatschappelijke
participatie en Inkomensondersteuning
in Tilburg

12.10 uur

Oren en ogen

“Bij preventie zijn oren en ogen in de wijk essentieel. De wijkconciërges hadden die. Maar woningcorporaties mogen die sociale taak niet meer uitvoeren.”

Bert Frings
Bert Frings

wethouder Zorg en Welzijn
in Nijmegen

13.04

We missen mensen uit de wijk

“We moeten niet de illusie hebben dat er nooit iemand tussen wal en schip zal vallen, dat zal altijd blijven gebeuren. We moeten wel nadenken over hoe we dat zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Het is jammer dat we hierbij de belangrijke mensen uit de wijk missen, zoals het sociaal werk dat voorheen vanuit woningcorporaties werd gedaan, maar nu niet meer mag. Dat signaal willen we hier ook afgeven.”

Harry Rotgans
Harry Rotgans

wethouder WMO/AWBZ en
Vermindering Regeldruk in Purmerend

13.05 uur

De wijk in

“We praten veel te veel over structuren en systemen: veiligheidshuizen, zorghuizen, samenwerkingsprotocollen. Mensen, ga gewoon aan het werk. Zoek de juiste partner en ga de wijk in.”

Chris van der Kroon
Chris van der Kroon

projectleider GGZ/LVB in Amsterdam,
stadsdeel Zuid

13.08 uur

Verbinding leggen

“In Maastricht willen we dat mensen die verward gedrag kunnen vertonen gewoon in de wijk wonen. Dus moeten we de verbinding leggen tussen verward en niet verward. We voeren daarover wijkgesprekken. Ook de training Mental Health, First Aid helpt daarbij. Voor bewoners en voor professionals.”

Jack Gerats
Jack Gerats

wethouder Wmo en Welzijn
in Maastricht

13.10 uur

Vanuit de cliënt

“Vandaag is voor mij een bevestiging van het feit dat we meer uit de cliënt moeten denken en niet vanuit de professional. De mensen die graag willen helpen bij de vroegsignalering van personen met verward gedrag, lopen bovendien nog vaak aan tegen gebrek aan ruimte, tijd en geld. Daar moet nog iets in veranderen.”

Niki Schipper
Niki Schipper

Schipper HSD

13.11 uur

Open in gesprek

“Open in gesprek te gaan met verschillende disciplines op alle niveaus is volgens mij de enige mogelijkheid om regionaal te komen tot een adequate aanpak van mensen met verward gedrag. Van gemeentebestuurders tot zorgprofessionals tot ervaringsdeskundigen. Maar dat is wel een uitdaging.”

Carla Wijngaarden
Carla Wijngaarden

adviseur bij JB Lorenz

13.15 uur

Ervaringsdeskundige in bestuur

“Ik hoor hier dat de ervaringsdeskundige een grote rol moeten krijgen bij de aanpak en bij pilots. Geef ervaringsdeskundigen in besturen van organisaties die zich bezighouden met zorg voor personen met verward gedrag. Dan heb je het beste van twee werelden.”

Jordi
Jordi

deskundige sociaal herstel bij
Leger des Heils Limburg/Brabant

13.17 uur

Ervaringsdeskundigen

“We zijn binnen GGD Hollands Noorden toevallig bezig met een project waarbij we meer ervaringsdeskundigen willen betrekken bij de aanpak van verwarde personen. Daar heb ik in deze sessie veel concrete informatie over gekregen: dat het complementair is aan de formele hulpverlening en dat familieleden ook kunnen worden ingezet als ervaringsdeskundigen. ‘Hoopverleners’ vond ik daarin een mooie term.”

Gabriëlle Geerdink
Gabriëlle Geerdink

adjunct directeur
GGD Hollands Noorden

14.45 uur

Model inzetten

“Het was een waardevolle dag om te zien wat de stand van het land is in de aanpak van Personen met verward gedrag. Voorbeelden van andere regio’s kan ik meenemen. Wij zijn bezig met het inrichten van een meldpunt en het model dat daarvoor centraal is ontwikkeld, kunnen wij goed gebruiken. Het werkt versnellend voor ons.”

Nienke Gasseling
Nienke Gasseling

kwartiermaker wijkzorg Amsterdam

14.50 uur

Wijkagent als verbinder

“Vandaag heeft mij doen inzien dat er veel meer verbinding moet worden gemaakt. Iedereen roept, maar niemand pakt de regie. Er is iemand die alle eindjes moet verbinden, voordat het te laat is en we er in bepaalde casussen niet meer uitkomen. De politie moet daarin het eigen protocol uitvoeren bij strafbare feiten, overlast of klagende buren. Daarnaast kan een goede wijkagent buiten de eigen kolom denken en schakelen, soms zelfs de regie nemen.”

Sjaak Spreeuw
Sjaak Spreeuw

teamlid innovatie bij de Politie

15.07 uur

Gelijkwaardig

“De cliënt gelijkwaardig betrekken. Daar mag echt wel een tandje bij.”

Esther Kok
Esther Kok

ervaringsdeskundige bij
Cliëntenbelang Amsterdam

15.15 uur

Denken vanuit mogelijkheden

“In een van de sessies ging het over een cliënt met een schuld van 8.000 euro. Er waren zoveel partijen bij betrokken dat de investeringen in de cliënt al zo’n twintig keer zo groot waren. Dat was een wake-upcall. We moeten partijen sneller bij elkaar brengen en oplossingen zoeken vanuit de cliënt. Het gaat niet altijd om de regels en wat wel of niet mag, maar denken vanuit mogelijkheden.”

Toine Maurix
Toine Maurix

Wijk GGD, regio Hart voor Brabant

15.19 uur

Opgaande lijn

“22 jaar heb ik ervoor geknokt om de familie meer betrokken te krijgen: op beleidsniveau en concrete casussen. En ik zie een opgaande lijn; de familie is meer en meer in beeld en wordt met respect bejegend.”

Pien
Pien

kaderlid Ypsilon

15.25 uur

Lokale initiatieven naar een hoger niveau tillen

“We hebben een hoop stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Er is een rode draad op beleidsmatig terrein. Daarnaast zijn er veel lokale initiatieven, die moeten we nu naar een hoger niveau gaan tillen. Daarbij hebben we elkaar nodig, moeten we meer samenwerken en communiceren over waar we mee bezig zijn.”

Stef Marinus
Stef Marinus

projectmanager MHFA bij
GGz Eindhoven

15.30 uur

Luisteren zonder oordeel

“Ik ben blij dat er veel aandacht is voor het perspectief van de verwarde personen en dat mensen dat belangrijk vinden. Ik denk dat het heel goed is om te luisteren naar het verhaal van deze mensen zelf. Zonder te oordelen of adviezen geven. Alleen maar luisteren en ze vragen verder te vertellen, zonder daar een mening aan te verbinden.”

Hans de Jong
Hans de Jong

ervaringsdeskundige
GGD Gelderland-Zuid

‘Ik wil weg. Ik moet weg. Ik moet naar mijn zoon. Hoe lang gaat dit duren?’

De Stand van het Land opende met een toneelstuk over het verhaal van Ans.

Colofon

Dit e-zine is gemaakt in opdracht van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag door een team van Magazine on the Spot.

Coördinatie: Robin Ouwerkerk
Redactie: Robin Ouwerkerk, Marloe van der Schrier
Eindredactie: Anje Romein
Fotografie: Eelkje Colmjon
Film: Luc Busschots en Niels Busschots
Vormgeving/techniek: Lisanne Gottenbos
Cartoons: Maaike Hartjes