Uit ervaring

Bij de aanpak van personen met verward gedrag is het belangrijk om te blijven beseffen waarom we het doen. Vier ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal.

‘Verwarring is heel menselijk’

“Er wordt vaak gedacht dat het bij verward gedrag gaat om agressie of gevaarlijke situaties. Maar dat is het niet alleen. Verwarring is heel menselijk. Het kan iedereen overkomen. En je kan er ook van herstellen.”

Paola, 46 jaar

‘Kiezen voor verandering’

“Ondanks dat je in een ongelukkig, uitzichtloos leven lijkt te leven, is het toch mogelijk om te kiezen voor verandering en het anders gaan doen.”

Daniëlle, 43 jaar

 ‘Verkeerd hokje’

“Bij mij hebben ze later ontdekt dat ik een beperking had, en daardoor hebben ze me eerst in een verkeerd hokje geplaatst. Op een andere plaats hadden ze me beter kunnen helpen.”

Ans, 51 jaar

‘Geen goede overdracht’

“Ik heb vooral gemist dat er geen goede overdracht was tussen verschillende instellingen. Met name in de psychiatrie werd mijn dochter gewoon weggestuurd vanwege haar hevige gedrag.”

Marianne, moeder van een dochter van verward gedrag

Stop met discussies

“Wat zou het een stap zijn, als we kunnen stoppen met discussies over wie wat doet en wie financieel bijdraagt of dat zou moeten doen. Dan kunnen mensen met verward gedrag en hun omgeving snel passende ondersteuning en zorg krijgen.”

Hanneke Schoenmakers, beleidscoördinator Coöperatie VGZ