Een stille revolutie – Zo organiseer je permanent leren – De menselijke kant van zorgtechnologie – Veel leren in de praktijk – Anders denken over gezondheid – Van zorgen ‘voor’ naar zorgen ‘dat’ – Over hbo-isering en excellente medewerkers niveau 2

Colofon

Dit is een uitgave van het Zorgpact.
Voor meer informatie over het Zorgpact, klik hier.
Abonneer u op het e-Zine van het Zorgpact, klik hier.

Dit e-Zine is geproduceerd door een mediateam van
Magazine on the Spot:

Eindredactie Anje Romein
Redactie René Lamers, Robin Ouwerkerk,
Marloe van der Schrier, Kim Chang Pan Huo
Fotografie Edwin Weers
Film Public Cinema
Vormgeving Lisanne Gottenbos
Techniek Loek Weijts