Blik op de toekomst

Wat hebben Rob Verhofstad (HAN) en Henk Kummeling (Universiteit Utrecht) geleerd van de afgelopen periode? En hoe kan het hoger onderwijs daar in de toekomst van profiteren? Een aantal persoonlijke bespiegelingen als voorzet.


Rob Verhofstad, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

'Blijven nadenken over community-vorming'

"Dit is een verwarrende periode. Om me daartoe te verhouden heb ik veel gehad aan het boek 'Het grote wereldtoneel' van Philipp Blom. Daarin zegt hij dat elke disruptie leidt tot een geestbeving, waardoor we anders gaan kijken naar de wereld om ons heen. Ik heb geprobeerd er ook zo naar te kijken. En ik heb stilgestaan bij de vraag: welke kansen horen daarbij?

Ik realiseer me door deze crisis hoe belangrijk communityvorming is. En dat we allemaal ontzettend die campus missen, die fysieke ontmoetingsplaats. Pas als die er ineens niet meer is, kun je deze op waarde inschatten. Hoe kunnen we dat community-gevoel nu en in de toekomst behouden? En verbondenheid ervaren? Daar moeten we over blijven nadenken.

Noodgedwongen hebben we inmiddels allerlei vormen van socialisatie online moeten ontwikkelen. Wat mij betreft gaan we die nieuwe manieren komende tijd nog verder ontwikkelen. Wat die kunnen ons daarbij helpen."


Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht

'Meer onderzoek gaat ons helpen'

"Ik heb deze periode als heftig en vermoeiend ervaren. Maar zeker ook als fascinerend. Want we hebben met elkaar heel snel heel veel geleerd. Denk aan het ontwikkelen van hybride onderwijs: jarenlang hadden we het erover, maar nu moést het. Veel wat we geleerd hebben kunnen we ook in de toekomst nuttig blijven inzetten.

De vele onderzoeken vanuit hogescholen en universiteiten gaan ons bovendien helpen. Ik vind het interessant om te zien wat we in gezamenlijkheid ophalen. Daar moeten we ons voordeel mee blijven doen. Denk aan onderzoek rondom hybriditeit. Wat kunnen we van alle versnellingsacties leren? Ook zullen we de toegankelijkheid van ons onderwijs opnieuw moeten onderzoeken.

Ik constateer in deze tijd ook dat er een hernieuwde aandacht is voor studieloopbaanbegeleiding. Waar loop jij als student tegenaan? Het is cruciaal die begeleiding zo individueel mogelijk in te richten. Dat is belangrijker dan dat we voorheen altijd dachten."

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het NRO

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Kelly Irvine, Lotte Kips, Saskia Ridder, Eric Went, Yorick Zegarra
Fotografie: Annick Elzenga
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element