communityvorming in een blended leeromgeving

Community-vorming staat volop in de aandacht in het hoger onderwijs. Voor het coronatijdperk was dit al een belangrijk onderwerp. Tijdens het online onderwijs zijn er alleen maar meer uitdagingen bijgekomen om studenten zich thuis te laten voelen bij hun opleiding. Jolien Dopmeijer (Hogeschool Windesheim), Rutger Kappe (Hogeschool InHolland), Liedeke Plate (Radboud Universiteit) en Marca Wolfensberger (Hanzehogeschool) gaan in op onderzoeken en uitdagingen voor het vormen van online community's van studenten.


Leergemeenschap ontstaat niet vanzelf

foto community

Onderwijs brengt mensen bij elkaar. De laatste jaren leren we steeds meer over het belang van een community voor studenten. Hoe kunnen we dat in deze corona-periode organiseren? En welke belangrijke lessen kunnen we meenemen naar de toekomst?

Leergemeenschappen

Voor de ontwikkeling van studenten is het belangrijk dat ze zich onderdeel voelen van een leergemeenschap. Echter: vanwege alle corona-beperkingen is er de afgelopen periode vooral veel tijd besteed aan het organiseren van online onderwijs. Zodoende ging er minder aandacht naar het organiseren van leergemeenschappen.

Niet vanzelf

Een leergemeenschap ontstaat niet vanzelf, maar moet opgezet worden door studenten en/of docenten. Dat kan bijvoorbeeld door de dag gezamenlijk te starten of om vaste tijden af te spreken waarop studenten vragen kunnen stellen. Belangrijk is om hierbij ook internationale studenten niet uit het oog te verliezen. Dat kan bijvoorbeeld door rekening te houden met tijdsverschillen tussen de verschillende landen.

Flexibiliteit en inventiviteit

Ook voor docenten is de huidige situatie niet altijd even makkelijk. Er is een hogere werkdruk en chemie in de lessen ontbreekt soms. Er wordt veel flexibiliteit en inventiviteit van docenten gevraagd, en bovendien zijn de meeste docenten niet geschoold om online les te geven. Kennisoverdracht, waar in het begin vooral de nadruk op is gelegd, gaat dan wel online, maar sociale en persoonlijke ontwikkeling zijn online lastiger vorm te geven en willen er daarom vaak bij inschieten.

Gelukkig valt er ook veel te leren uit deze periode. Zo is het soms juist makkelijker om mensen online bij elkaar te brengen omdat fysieke barrières vervallen. Ook is het eenvoudiger om digitaal meer structuur aan te brengen in discussies.

Geleerde lessen

  • Een leergemeenschap is belangrijk voor de ontwikkeling van studenten.
  • Een leergemeenschap ontstaat niet vanzelf.
  • Kennisoverdracht is online goed te organiseren. Net als aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling online.
  • Online kan meer structuur worden aangebracht in discussies.

Posters

Bekijk hier de posters over dit onderwerp van:

  • Jolien Dopmeijer (Hogeschool Windeshei)
  • Rutger Kappe (Hogeschool InHolland)
  • Liedeke Plate (Radboud Universiteit)
  • Marca Wolfensberger (Hanzehogeschool)

Meer weten?

Lees de essays van Jolien Dopmeijer (Hogeschool Windesheim), Rutger Kappe (Hogeschool InHolland), Liedeke Plate (Radboud Universiteit) en Marca Wolfensberger (Hanzehogeschool).

https://www.onderwijskennis.nl/nro-symposium-hoger-onderwijs-nieuwe-richtingen-na-de-pandemie

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het NRO

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Kelly Irvine, Lotte Kips, Saskia Ridder, Eric Went, Yorick Zegarra
Fotografie: Annick Elzenga
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element