Toegankelijkheid van het hoger onderwijs

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor, tijdens en na de uitbraak van het corona-crisis: hoe is het daarmee gesteld? Het uitgangspunt is dat elke student bij gelijke geschiktheid dezelfde kans moet krijgen om een plek te bemachtigen in het hoger onderwijs en dezelfde kans op succes moet hebben. Louise Elffers (Hogeschool van Amsterdam), Theo Bakker (Vrije Universiteit Amsterdam) en Sebastiaan Steenman (Universiteit Utrecht) geven elk vanuit een eigen invalshoek een inkijk in belangrijke vragen over de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs, voor nu en de toekomst.


Opnieuw nadenken over selectie van studenten

rolstoel

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Studenten en docenten moesten overstappen naar digitaal onderwijs. Welke gevolgen heeft dit gehad voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs? En welke conclusies kunnen we daaruit trekken?

Programma's onder druk

Op papier lijkt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs goed geregeld, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Denk bijvoorbeeld aan impliciete obstakels die een rol kunnen spelen, zoals het sociaal milieu waarin iemand opgroeit. Goede introductieprogramma's voor studenten kunnen helpen het hoger onderwijs toegankelijker te maken. Door de coronamaatregelen staan deze programma's onder druk.

Niet per definitie positief

Sinds de coronamaatregelen zijn er meer studenten ingestroomd. Daarnaast hebben ze geen studieachterstand opgelopen. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is hiermee dus toegenomen, zo lijkt het. Het is belangrijk om je te realiseren dat de gegevens niets zeggen over hoe studenten zich voelen en dat meer instroom niet per definitie positief is.

Opnieuw nadenken over selectie

De uitbraak van de corona-pandemie heeft weinig invloed gehad op de selectie van studenten (in ieder geval niet voor de bacheloropleidingen in 2020). Maar in een goede selectieprocedure wordt rekening gehouden met wat er in een opleiding gebeurt: zowel op het gebied van leerdoelen en onderwijsleeractiviteiten als op het gebied van toetsing. Door de pandemie hebben op deze gebieden verschillende veranderingen plaatsgevonden. Dit betekent dat ook opnieuw nagedacht moet worden over het selecteren van studenten: doen we dat nog op de juiste manier

Geleerde lessen

  • Een introductieprogramma is belangrijk voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Door de coronamaatregelen staan deze echter onder druk.
  • Sinds het ingaan van de coronamaatregelen hebben studenten geen studieachterstand opgelopen en zijn er meer studenten ingestroomd.
  • De uitbraak van de pandemie heeft geen gevolgen gehad voor de selectie van studenten. Hier moet wel opnieuw over nagedacht worden.

Posters

Bekijk hier de posters over dit onderwerp van:

Sebastiaan Steenman (Universiteit Utrecht)
Theo Bakker (Vrije Universiteit Amsterdam)
Louise Elffers (Hogeschool van Amsterdam)

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het NRO

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Kelly Irvine, Lotte Kips, Saskia Ridder, Eric Went, Yorick Zegarra
Fotografie: Annick Elzenga
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element