Digitale didaktiek: ontwerpen van blended onderwijs

Tijdens het online onderwijs heeft de digitale didactiek uiteraard een enorme vlucht genomen. Er was immers geen andere keus om studenten online zo goed en aantrekkelijk mogelijk onderwijs te verzorgen. Wat nemen we daarvan mee richting het hoger onderwijs van de toekomst? Hoe ziet de ideale blend in het opleiden van studenten eruit in de optiek van Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool), Barend Last (Maastricht University) en Fleur Prinsen (Hogeschool Rotterdam)?

Er is geen one size fits all

foto digitale didaktiek

Onderwijsinstellingen beseffen dat er momentum is om aan de slag te gaan met het ontwerpen van blended onderwijs. Maar hoe pak je dat aan? Docenten zijn niet per se onderwijsontwerpers. Blended onderwijs is bovendien iets anders dan het digitale noodonderwijs waar veel docenten in 2020 mee te maken kregen..

Meer dan ooit beseffen onderwijsinstellingen dat zij moeten gaan nadenken over blended onderwijs. Er is echter geen standaardformule voor het ontwerpen en implementeren ervan. Iedere instelling moet een eigen visie op en randvoorwaarden voor blended learning opstellen.

Lat niet te hoog leggen

Van groot belang is om iedereen hierbij te betrekken: het docententeam, de studenten, de onderwijsondersteuners en ICT-experts. Transformatie is mooi en ambities zijn goed, maar leg de lat niet te hoog. Denk vanuit leerdoelen en leeromgevingen, en combineer didactische en vakinhoudelijke expertise met kennis op ICT-gebied.

Docenten ondersteunen

Docenten moeten de ruimte en het vertrouwen krijgen om zich gaandeweg te ontwikkelen, want niet iedere docent is een onderwijsontwerper. Misschien moet er zelfs meer aandacht komen voor onderwijsontwerp in de BKO of docentenopleiding. Het is daarom ook van groot van belang om docenten goed te ondersteunen bij het ontwerpen van blended onderwijs

Ruimte geven

Er zijn altijd docenten die vooroplopen bij onderwijsvernieuwingen. De brug bouwen tussen de koplopers en de rest is een uitdaging voor onderwijsinstellingen. Geef hen de ruimte en maak ze zichtbaarder. Ook daarom is het zo belangrijk om een heldere visie op blended learning te ontwikkelen: om met elkaar de meerwaarde van blended learning in te zien. En om de urgentie te voelen om ermee aan de slag te gaan.

Geleerde lessen

  • Blended learning is geen one size fits all. Elke instelling moet zijn eigen visie en randvoorwaarden opstellen.
  • Zorg dat iedereen de urgentie voelt en betrokken is bij de implementatie van blended learning.
  • Blended learning gaat om de mix van fysiek en online onderwijs. De online leeromgeving moet daarom in lijn zijn met de fysieke leeromgeving (leerruimtes of onderwijsruimtes).
  • Docenten zijn niet per se onderwijsontwerpers. Houd daar rekening mee bij de implementatie van blended in het onderwijs.
  • • Het is tijd om online onderwijs vorm te geven vanuit didactiek en pedagogiek. Belangrijk daarbij is om meer evidence informed te gaan werken.

Posters

Bekijk hier de posters over dit onderwerp van:

Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool)
Fleur Prinsen (Hogeschool Rotterdam)
Barend Last (Maastricht University)

Meer weten?

Lees de essays van Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool), Barend Last (Maastricht University) en Fleur Prinsen (Hogeschool Rotterdam).

https://www.onderwijskennis.nl/nro-symposium-hoger-onderwijs-nieuwe-richtingen-na-de-pandemie

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het NRO

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Kelly Irvine, Lotte Kips, Saskia Ridder, Eric Went, Yorick Zegarra
Fotografie: Annick Elzenga
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element